Behoud van werkgelegenheid topprioriteit voor PvdA

Behoud van werkgelegenheid heeft voor de PvdA Arnhem topprioriteit, de komende vier jaar. De huidige recessie raakt ook Arnhem, en de PvdA zet daarom stevig in op versterking van de Arnhemse economie en op ondersteuning van mensen die werkloos dreigen te raken of dat al (langdurig) zijn. Vermindering van regeldruk, (verplichte) omscholing, bijscholing en participatiecoaches zijn daarbij belangrijke instrumenten.

Dat is de rode draad in het verkiezingsprogramma waarmee de PvdA Arnhem de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen 2010 ingaat. Het programma werd gisteravond unaniem vastgesteld door de ledenvergadering van de PvdA, bijeen in de Watermolen in Park Sonsbeek.

Bestrijden van de gevolgen van de recessie komt ook terug in de drie deelthema’s Werk & Onderwijs, Wijken & Wonen, Welzijn & Zorg.

Enkele punten uit het verkiezingsprogramma:

Werk & Onderwijs:
  * Voortzetting van het project participatiecoaches om langdurig werklozen te activeren
  * Verlaging van de regeldruk voor bedrijven en kritische blik naar het vergunningstelsel
  * Inzet van werklozen met behoud van uitkering in het onderwijs, sport en welzijnswerk
  * Alle kinderen veilig naar school

Wijken & Wonen:
  * Een aanpassing van de woonverdeling met minder gewicht voor de woonduur
  * meer klimaatsubsidies voor particuliere woningbezitters
  * experimenten met burgerparticipatie waarbij groepen bewoners ook echt mandaat krijgen, niet alleen een adviesfunctie
  * bredere inzet van bijvoorbeeld parkeerwachters en milieutoezichthouders als toezichthouder op de veiligheid in de stad

Welzijn & Zorg
  * uitbreiding van voordelen van de Arnhem-card voor Arnhemmers met een laag inkomen
  * Meer sport en cultuur voor jongeren in de eigen wijk
  * inzet van vertrouwenspersonen in de wijken om huiselijk geweld te voorkomen en aan te pakken
  * aandacht van verzorgingshuizen voor de sociale problematiek van allochtone ouderen

Reacties

1 reactie on "Behoud van werkgelegenheid topprioriteit voor PvdA"

  1. Ik mis de wethouder VEILIGHEID en ik mis een voornemen de ambtlijke organisatie te revitaliseren.
    Verder komt Rijnboog wel van de grond de komende periode. Roeland Kreeft zal daar zeker in slagen, dat is een bestuurder met realisatiekracht.

Geef een reactie

Je mailadres wordt niet gepubliceerd.


*