Aanleg zonnepark Koningspleij kan van start

ARNHEM – Het bedrijf ProfiNRG is door de gemeente Arnhem geselecteerd voor de realisatie en exploitatie van het zonnepark dat op de Koningspleij is gepland.

Zonnepark Koningspleij Noord heeft een oppervlakte van 8 hectare en een capaciteit van 9 gigawattuur per jaar. Dat is genoeg voor zo’n 3.000 huishoudens in Arnhem. ProfiNRG werd door de gemeente geselecteerd uit zes inschrijvingen.

Het zonneveld wordt rondom windpark Koningspleij gerealiseerd. De gemeenteraad besloot deze zomer unaniem voor de komst van vier windmolens tussen IPKW en de IJssel. De windmolens leveren stroom aan 8.000 huishoudens in Arnhem en omgeving.

Het zonneveld en het windpark sluiten aan bij de ambitie van de gemeente Arnhem om in 2020 14 procent van haar energiebehoefte duurzaam opwekken.

Het zonnepark is onderdeel van het New Energy Made in Arnhem programma, dat in het najaar van 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld. Bij de aanleg van het park blijft het landschappelijk karakter behouden.

Het gaat hard met de groei van het aantal zonnepanelen in Arnhem. De laatste jaren groeide aantal zonnepanelen op daken van 12.000 eind 2014 naar 34.000 panelen nu. De komende jaren worden bovendien nog twee andere zonneparken in Arnhem gerealiseerd.

Windaandelen
Het zonnepark op de Koningspleij wordt volledig geëxploiteerd door ProfiNRG. Bij Windpark Koningspleij wordt de winst uitgekeerd aan inwoners van Arnhem en omgeving die in het bezit zijn van windaandelen. Voor 250 euro is het mogelijk één of meerdere windaandelen te kopen.

Met die investering wordt niet alleen de komst van het windpark mogelijk gemaakt; het is bovendien een lucratieve investering. Ieder windaandeel heeft een gegarandeerd rendement van 6 procent per jaar. Dat is aanzienlijk meer dan de spaarrente die je van de bank krijgt.

Meer informatie over het kopen van windaandelen is te vinden op de website: windparkkoningspleij.nl.

Reacties