Analyse: burgemeester Marcouch heeft wind mee

Een 'burgemeesterselfie' bij de opening van Innovate.

ARNHEM – Het is anderhalve maand na de aanstelling van Ahmed Marcouch nog te vroeg om te kunnen zeggen of de nieuwe burgemeester van Arnhem succesvol zal zijn. Eén ding is echter nu al duidelijk: Marcouch heeft de wind in zijn rug.

Arnhem staat al jarenlang bekend als een stad die politiek gezien ‘moeilijk’ is. De conclusies uit het rapport van professor Paul Frissen over de bestuurscultuur in Arnhem komen daarom niet als een verrassing.

Machtspolitiek, bokitogedrag, minachting naar oppositie en inwoners: in Arnhem lijkt het soms wel ingebakken in het dna van de politiek.

Met twee collegebreuken, vier opgestapte wethouders én een burgemeester die moegestreden de handdoek in de ring heeft gegooid is duidelijk dat het grondig mis is in politiek Arnhem.

Bij zijn aanstelling vertelde Marcouch geamuseerd dat hij, toen bekend werd dat hij burgemeester van Arnhem werd, niet alleen felicitaties kreeg. Er waren ook veel mensen die hem sterkte wensten.

Om in Arnhem overeind te blijven in de politiek, moet je stevig in je schoenen staan. En zelfs dan nog is het de vraag of je lang overleeft in de Arnhemse arena. Een door de wol geverfde bestuurder als Herman Kaiser was niet opgewassen tegen het bokitogedrag van de Arnhemse politici. Volgens het rapport van Frissen liet de burgemeester zich “in een marginale rol duwen”.

Marcouch, met beperkte bestuurlijke ervaring en voor het eerst burgemeester, lijkt dan niet de meest aangewezen persoon om die cultuur succesvol te veranderen.

De kans is echter groot dat Marcouch over een tijd gezien wordt als degene die de politieke bestuurscultuur in de stad weer op het juiste spoor heeft gekregen. En daar hoeft hij niet veel voor te doen.

Er zijn twee factoren die het werk van Marcouch op dit moment enorm veel makkelijker maken.

Allereerst is er vanuit de gehele gemeenteraad, zelfs bij D66, grote bereidheid om de aanbevelingen uit het rapport over de politieke bestuurscultuur ter harte te nemen. Iedereen in politiek Arnhem wil dat de cultuur in de Arnhemse politiek verbetert.

De hele politiek is doordrongen van de noodzaak om de manier waarop er met elkaar en met de stad wordt omgegaan te verbeteren. En dus toont iedereen zijn of haar bereidheid om vuur te vervangen door water.

Kortom: ook zonder grote inspanningen van Marcouch zal de toon en de sfeer in Arnhem verbeteren. Het kon ook bijna niet meer nog slechter. De credits daarvoor zullen niet terechtkomen bij de boosdoeners die hun leven gebeterd hebben, maar bij Marcouch.

Wat daarbij meespeelt is een tweede factor: alle partijen in de gemeenteraad vinden dat de burgemeester, als buitenstaander zonder geschiedenis in de Arnhemse politiek, de ideale persoon is om het voortouw te nemen in het veranderingsproces.

Waar burgemeesters in Arnhem in het verleden nogal eens te maken kregen met weerstand en verzet als de burgemeester het initiatief nam, heeft Marcouch het grote voordeel dat er nu wél zonder veel tegenspraak naar hem geluisterd wordt.

En dus kan Marcouch zonder dat er sprake zal zijn van strijd de grote lijn uitzetten aan de hand van de handreikingen uit het rapport over de politieke bestuurscultuur.

Die twee factoren zorgen ervoor dat de taak van Marcouch aanzienlijk eenvoudiger is dan die van zijn voorganger, of zelfs die van oud-burgemeester Krikke.

Marcouch heeft bovendien het voordeel dat hij afkomstig is uit de Tweede Kamer, waar op een strenge manier wordt vergaderd. Alle debatten verlopen daar via de voorzitter.

Onder de leiding van Marcouch verlopen de raadsvergaderingen in Arnhem volgens het Tweede Kamer-model. Dat voorkomt dat het debat uit de bocht vliegt.

Als nieuwe burgemeester van Arnhem zal Marcouch, net als iedere nieuwe burgemeester, de komende tijd de nodige fouten maken. Maar dankzij de credits die hij verdient in het veranderingsproces van de Arnhemse bestuurscultuur heeft hij wind mee op weg naar een succesvol burgemeesterschap.

Reacties