Arnhem geen groene stad meer in de toekomst?

{

Door de vele reacties op het eerdere artikel “eeuwenoude bomen verdwijnen in de tuin van oude HBS” is duidelijk geworden dat het lukkraak kappen van de bomen in de Schoolstraat niet op zichzelf staat. Er is veel meer aan de hand.

Op meerdere plaatsen in Arnhem wordt schijnbaar onzorgvuldig met natuur omgegaan, en verdwijnen in rap tempo groenen veldjes, natuurpaden en waardevolle bomen. Sluipenderwijs wordt er een boom verwijderd en komt er een parkeerplaats voor terug, of de boom wordt zover terug gesnoeid onder het mom van ‘dunnen’, dat hij vanzelf het loodje legt.

De plotselinge kaalslag heeft onder andere te maken met het vrijgeven van de wet op de bomenkap, waardoor er nog maar ruim 800 bomen in Arnhem beschermd worden (zie lijst). Alle andere bomen in Arnhem zijn daarbij vogelvrij verklaard, ook al zijn sommige op het recente bestemmingsplan als waardevolle boom opgetekend, zoals de bomen in de tuin van de Schoolstraat.

Monumentale bomen worden dus beschermd, maar waardevolle bomen van 60 jaar oud krijgen niet eens de kans om ooit monumentaal te worden. Dit concluderen wij 2 weken nadat Margreet van Gastel het boek in ontvangst nam over “Bomen in Arnhem”. Arnhem is blijkbaar trots op zijn groen. Maar handelt zij er ook naar?

Wij beperken ons in dit artikel even tot De Spijkerbuurt, maar nodigen jullie allen uit dit initiatief te steunen en uit te breiden naar de rest van Arnhem. Op hetzelfde moment dat het artikel van de bomen op Arnhem Direct verscheen, verscheen er in de Gelderlander ook een artikel over de kapwoede van Arnhem ‘Arnhem moet liever zijn voor zijn bomen’, van Arnold Brouwer.

Gisteravond hebben we de koppen bij elkaar gestoken tijdens een spoedvergadering in De Lommerd, samen met het Bewonersoverleg Spijkerkwartier. Maar liefst 23 mensen kwamen op deze vergadering af! Daar kwamen we tot de gezamenlijke conclusie dat het niet goed gaat met het groen in onze buurt. Terwijl een deel van het Spijkerkwartier beschermd stadsgezicht is, waar de landschapsarchitect Heuvelink ooit een een prachtige groenzone in de wijk legde.
Wat blijft hier van over in de nabije toekomst?

De bewoners signaleren vaak wel subtiele wijzigingen in het bestemmingsplan, maar voordat de bewoner precies heeft uitgezocht wat hier achterzit, zijn de bomen al gekapt of is het complexe proces niet meer te keren. Naast de kaalslag in de tuin van de oude HBS, worden beschermde groene doorkijkjes kaalgeslagen, en ook de 2 Lindes op De Boulevard staan nu op de lijst gekapt te worden. Ondanks het feit dat onafhankelijke groendeskundigen aangeven dat de reden hiervoor niet steekhoudend is. Als klap op de vuurpijl volgt binnenkort het Buitengewoon Beter project, waar een groot deel van de Spijkerbuurt hele rijen met bomen verliest om de riolering te verbeteren. 
Wat er voor terug komt mogen wij met spanning afwachten…..

Het gisteren gesignaleerde ‘gebrek aan vertrouwen’ is betreurenswaardig. Er werd zelfs gesproken van een dubbele agenda van de gemeente. Helaas is dit direct het gevolg van het niet altijd nakomen van afspraken door de gemeente, en van het feit dat sommige mensen niet eens meer te woord gestaan worden in hun strijd om behoud van groen. Echter wij geloven ook dat deze kaalslag niet is wat de gemeente Arnhem voor ogen had toen zij de regels aanpaste. Immers de gemeente Arnhem is toch trots is op zijn imago van Groene Stad en wil de prachtige beschermde stadsgezichten toch niet verliezen?

Reacties

1 reactie on "Arnhem geen groene stad meer in de toekomst?"

  1. Bart (landschapsarchitect en bewoner spijkerkwarti | 11 april 2014 op 12:00 | Beantwoorden

    Dit is een ernstige (ja het mag zo heftig worden uitgedrukt) ontwikkeling. De werkzaamheden bij de oude HBS waren mij al opgevallen.
    Jammer dat ik niet op de hoogte was van deze spoedvergadering want ik wil graag mijn steentje bijdragen. Als er iets is wat ik doen hoor ik dit graag.

Geef een reactie

Je mailadres wordt niet gepubliceerd.


*