Bebouwing Kerkplein: Stadsschoon stapt naar de Raad van State

De Vereniging Stadsschoon stapt naar de Raad van State in een poging de geplande bebouwing op het Kerkplein tegen te houden. De gemeente Arnhem wil op het Kerkplein voor 11,4 miljoen een nieuw filmhuis realiseren. Daarnaast wordt het plein tussen de Eusebiuskerk en de Bakkerstraat als het aan de gemeente ligt volgebouwd met woningen en winkels.

Wij zijn het eens met de gemeente dat er iets gedaan moet worden aan de sfeerloze kale vlakte van het Kerkplein”, stelt Stadsschoon. “Maar realisering van dit bouwplan is stedenbouwkundig een sprong in het duister.”

Stadsschoon voelt zich in die opmerking gesteund door de mening van het kwaliteitsteam Binnenstad-Zuid van de gemeente. De architecten en stedenbouwkundigen in dit team adviseerden de gemeente afgelopen jaar om eerst een stedenbouwkundige gebiedsvisie voor het gebied te ontwikkelen, en pas daarna plannen uit te werken.

Stadsschoon: “Het gemeentebestuur heeft dit kritische deskundigenadvies zonder meer van tafel geveegd. Bepalend was kennelijk het politieke streven om snel een filmhuis te bouwen en niet de stedenbouwkundig gewenste ontwikkeling van het Kerkplein. Stedenbouw anno 2016 brengt mee dat eerst enkele stedenbouwkundige inrichtingsmodellen – met of zonder bebouwing – voor het Kerkplein en omgeving worden gemaakt.”

Het realiseren van een gebouw vóór de Eusebiuskerk kan een obstakel vormen voor de toekomstige plannen voor de Eusebiuskerk of voor een goede inrichting van het plein, denkt Stadsschoon.

Volgens Stadsschoon is een fraaie herinrichting van het Kerkplein, in combinatie met de bovengronds te brengen Jansbeek, ook mogelijk zonder bebouwing op het plein.

Stadsschoon vindt daarnaast dat de stedenbouwkundige argumenten van de gemeente voor dit bouwplan, zoals het herstellen van de middeleeuwse stadsstructuur, ondeugdelijk zijn.

Vereniging Stadsschoon wijst er bovendien op dat de bouwplannen in strijd zijn met het eigen gemeentelijk beleid tot het tegengaan van de leegstand in de binnenstad. “Met dit bouwplan wordt het probleem vergroot”, aldus Stadsschoon.

Ook het gebrek aan inspraak wordt gehekeld. “Van overleg met inwoners en maatschappelijk organisaties, zoals wettelijk is vereist, is vrijwel geen sprake geweest.”

Stadsschoon is niet de enige die naar de Raad van State stapt. Ook bewoners en ondernemers hebben al aangekondigd naar de Raad van State te stappen om bezwaar te maken tegen de plannen.

De gemeente is bang dat een procedure bij de Raad van State de bouwplannen vertraagt. Daarom heeft wethouder Elfrink (SP) de Crisis- en Herstelwet van stal gehaald. Die dwingt de Raad van State om binnen een half jaar uitspraak te doen, zodat de gemeente in december kan beginnen met de uitvoer van de plannen.

Reacties

1 reactie on "Bebouwing Kerkplein: Stadsschoon stapt naar de Raad van State"

  1. Ongetwijfeld leidt dit – samen met de Meinerswijkers en bewoners van de Praets – tot het verder stilleggen van de stedelijke ontwikkelingen van onze stad.

    Voorstanders gaan NIET op de barricade, dus ook deze initiatieven zullen er wel weer toe leiden dat Arnhem nóg verder afglijdt.
    Maar de politici in het Arnhemse moeten zich ook eens afvragen waarom dit steeds weer gebeurt, terwijl in Nijmegen wél veel gebouwd wordt?
    Zou het iets met het werkelijk betrekken van de burger in een vroeg stadium er iets mee te maken kunnen hebben?

Geef een reactie

Je mailadres wordt niet gepubliceerd.


*