BREKEND: ChristenUnie stapt uit college van B&W

De fractie en medewerkers van de ChristenUnie in de Arnhemse gemeenteraard. (Foto: ChristenUnie.)

ARNHEM – De ChristenUnie heeft maandagochtend laten weten dat zij per direct uit het college van B&W te stapt. Het college van B&W werd gevormd door D66, SP, CDA en ChristenUnie.

De ChristenUnie laat in een persbericht weten dat zij een gebrek aan constructieve samenwerking binnen de coalitie ervaart: “Het vertrouwen in coalitiepartners D66 en SP is weg.”

Dit is al de tweede coalitiebreuk in twee jaar tijd. Anderhalf jaar geleden stapte GroenLinks op uit het college van B&W. Directe aanleiding was toen de onwil bij met name D66 en SP om te sleutelen aan het aantal woningen in Stadsblokken-Meinerswijk.

De ChristenUnie nam de plek van GroenLinks in nadat deze partij was opgestapt. “Dit in de verwachting dat partijen in de coalitie zowel onderling als naar buiten toe constructief zouden samenwerken in het belang van de stad”, aldus de ChristenUnie.

Fractievoorzitter Addy Plieger: “Tot onze spijt blijkt keer op keer die samenwerking ver te zoeken.”

Tippelzone
De druppel voor de ChristenUnie is nu de discussie over de tippelzone. ChristenUnie-wethouder Anja Haga zou die het liefst weg willen hebben.

Op de agenda van de gemeenteraad van vanavond staat echter een motie van SP en D66 die ervoor pleit dat de tippelzone behouden blijft. Omdat de motie gesteund wordt door GroenLinks is nu al duidelijk dat er een meerderheid is voor behoud van de tippelzone.

“D66 en SP blokkeren het proces om te komen tot zorgvuldige besluitvorming zonder enig overleg. Daar bovenop schofferen ze de ChristenUnie via de media”, aldus de ChristenUnie.

“Voor de fractie en het bestuur van de ChristenUnie is er nu een grens bereikt. Op deze manier kunnen we niet samenwerken in een coalitie”, aldus Plieger.

Oorzaak ligt dieper
De stap van de ChristenUnie komt niet helemaal onverwacht. Zoals de ChristenUnie zelf al aangeeft is het conflict over de tippelzone de druppel. De oorzaak van de breuk ligt echter dieper.

SP en D66, samen goed voor 16 zetels, besturen de stad als één machtsblok en drukken een dominant stempel op het bestuur van de stad.

De ChristenUnie heeft al vanaf haar toetreding tot B&W problemen gehad met de dominantie van de twee grootste coalitiepartijen. De ChristenUnie, die met twee zetels in de gemeenteraad zit, vond al langer dat er onvoldoende naar de inbreng van de ChristenUnie werd geluisterd. Ook stoorde de ChristenUnie zich met grote regelmaat aan het soms lompe gedrag van wethouder Elfrink (SP).

De ChristenUnie meldt in een persbericht dat zij het betreurt dat ze deze stap moet zetten. Plieger: “Toch hopen we dat hiermee ook het gesprek gevoerd gaat worden over de wijze waarop we deze mooie gemeente op een constructieve wijze kunnen besturen”.

Zie ook:
B&W gaat hoogstwaarschijnlijk door als minderheidscollege
Analyse: machtspolitiek doet D66 en SP de das om

Reacties