B&W gaat hoogstwaarschijnlijk door als minderheidscollege

Het oorspronkelijke college van B&W bij haar aantreden in 2014. Van de zes oorspronkelijke wethouders, zijn er nog maar drie over.

ARNHEM – Nu de ChristenUnie het besluit heeft genomen om uit het college van B&W te stappen, is het de vraag wat er nu gaat gebeuren met het stadsbestuur.

Hoewel de collegepartijen nog niet op het besluit van de ChristenUnie gereageerd hebben, lijkt het erop dat de resterende collegepartijen tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar de rit als minderheidscollege uit gaan zitten.

De collegepartijen D66 (8), SP (8) en CDA (3) hebben samen 19 zetels; één zetel te weinig voor een meerderheid in de gemeenteraad.

Op de eerste plaats is het niet waarschijnlijk dat er in de gemeenteraad een partij te vinden is die voor de resterende negen maanden het gat wil vullen. De resterende periode is tekort om in die tijd invloed te kunnen uitoefenen op de koers van het stadsbestuur.

Geen samenwerking mogelijk
Bovendien hebben de oppositiepartijen de afgelopen drie jaar gezien hoe het machtsblok D66/SP met kleinere coalitiepartners is omgegaan. Het zijn D66 en SP die de koers bepalen. De kleinere coalitiepartners hebben zich daar naar te schikken.

GroenLinks was de eerste partij die daar haar tanden op stuk beet. Na het vertrek van GroenLinks dacht de ChristenUnie dat zij constructief zou kunnen samenwerken met de grote partijen in B&W.

Na anderhalf jaar heeft de ChristenUnie gedesillusioneerd geconcludeerd dat constructieve samenwerking in de huidige politieke situatie in Arnhem niet mogelijk is.
“Tot onze spijt blijkt samenwerking keer op keer ver te zoeken”, aldus fractievoorzitter Addy Plieger van de ChristenUnie.

Geen grote besluitvorming
Een derde reden waarom de collegepartijen waarschijnlijk als minderheidscollege de rit gaan afmaken, is dat er tot aan de verkiezingen geen grote besluitvorming meer te verwachten is.

In juli begint het zomerreces en wanneer in september de gemeenteraad weer bij elkaar komt, duurt het nog een half jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden.

Het is een goede gewoonte dat in het laatste half jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen geen controversiële besluiten genomen worden. Alle onderwerpen die niet kunnen rekenen op raadsbrede steun worden in het laatste half jaar over de verkiezingen heen getild.

Er is kortom geen dringende reden om voor de laatste negen maanden op zoek te gaan naar een nieuwe coalitiepartner.

Hoe dan ook vormt de tweede collegebreuk in twee jaar tijd voor (met name) D66 en SP wel stof tot nadenken. Hoe de zetelverdeling na de gemeenteraadsverkiezingen uit gaat pakken is nog koffiedik kijken, maar zoals de zaken er nu voor staan lijkt het niet waarschijnlijk dat er in de gemeenteraad ook maar één partij is die wil toetreden tot het machtsblok D66 en SP.

Zie ook:
ChristenUnie stapt uit college van B&W
Analyse: machtspolitiek doet D66 en SP de das om

Reacties