Referendum

OPINIE: “Een referendum blijft een goed middel om burgers meer bij het bestuur te betrekken”

Voorafgaand aan het debat waarbij het referendum over Stadsblokken-Meinerswijk werd geëvalueerd, sprak Arnhemmer Chris Zeevenhoven de gemeenteraad toe. Zijn inspreektekst staat hieronder. Geachte leden van de gemeenteraad, college van B&W en overige aanwezigen, Ik maak graag van de mogelijkheid gebruik om in te spreken naar aanleiding van de evaluatie van de referendum verordening in verband met het referendum: stemt u…

Lees verder

VVD: “Stop alsjeblieft met referenda”

ARNHEM – Het referendum over Stadsblokken-Meinerswijk mag dan voorbij zijn: de discussie over nut en noodzaak van het referendum duurt voort. De VVD roept dit weekend op om lokale referenda af te schaffen. De VVD in Arnhem was nooit voorstander van referenda, en ziet in het verloop van het referendum over Stadsblokken-Meinerswijk voldoende reden om nogmaals te pleiten voor afschaffing….


Definitieve uitslag referendum Stadsblokken-Meinerswijk bekend

De gemeente Arnhem heeft vandaag de definitieve uitslag van het referendum Stadsblokken-Meinerswijk, zoals vastgesteld door het centraal stembureau, bekend gemaakt. In totaal hebben 29.518 inwoners een geldige stem uitgebracht. Dat betekent een opkomst van 24,1%. Er waren ook 32 ongeldige stemmen, waardoor de totale opkomst 29.550 kiezers was. In totaal hebben 18.994 inwoners “JA” gestemd en 10.298 “NEE”. Er zijn…


Terugblik campagne referendum: lang en hard, maar op inhoud

ARNHEM – De irritatiegrens werd bij zowel de voorstanders als de tegenstanders regelmatig overschreden en discussies ontaarden regelmatig in een partijtje welles-nietes. Maar terugblikkend op de campagne voor het referendum over Stadsblokken-Meinerswijk kan gesteld worden dat er toch vooral op inhoud campagne is gevoerd. De campagne voor het referendum begon feitelijk al in juni van dit jaar, toen de Burgercoalitie…