ChristenUnie bang voor invloed criminelen in gemeenteraad

ARNHEM – Criminelen die infiltreren in de gemeenteraad. Het is een angst die bij veel politici leeft. De ChristenUnie in Arnhem zou graag zien dat het college van B&W de politieke partijen in de stad helpt om daar bewuster van te worden.

Clemens Cornielje, commissaris van de koning in Gelderland, was de laatste in een heel rijtje bekende politici die waarschuwt voor het gevaar: criminelen kunnen de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar aangrijpen om hun invloed op het lokale bestuur te vergroten.

“Voor criminelen is het namelijk heel aantrekkelijk om dicht tegen bestemmingsplanprocedures, het plaatselijke vergunningenproces en beslissingen daarover aan te zitten”, vindt ook de ChristenUnie.

“De lokale politiek is kwetsbaar. Een gebrek aan integriteit kan leiden tot ondermijning van het openbaar bestuur.”

Om die reden zou de ChristenUnie graag zien dat de gemeente Arnhem maatregelen neemt om politieke partijen in Arnhem alert te maken op het gevaar. De ChristenUnie kijkt vooral vragend naar burgemeester Marcouch.

“De burgemeester is hoeder van de integriteit conform artikel 170 van de Gemeentewet. Burgemeesters moeten de integriteit van het bestuursorgaan bevorderen en bij vermoedens van integriteitsschendingen door het bestuur, handelend optreden”, aldus de ChristenUnie.

De ChristenUnie ziet wel wat in het idee van burgemeester Paul Depla in Breda.
Depla organiseert binnenkort een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de Bredase politieke partijen om met elkaar over het risico van politieke ondermijning en de gevolgen daarvan voor het functioneren en het aanzien van de politiek, in gesprek te gaan.

Via schriftelijke vragen aan het college van B&W wil de ChristenUnie weten of zoiets ook in Arnhem mogelijk is.

Reacties