Coalitie wil voor de verkiezingen nog besluit over Blauwe Golven

"Voorzitter, ik kan mijzelf niet meer zo goed horen, want er staat iemand in mijn oren te toeteren", aldus Tobias de Groot van GroenLinks over het intimiderende gedrag van D66-raadslid Hans de Vroome.

ARNHEM – Als het aan de coalitiepartijen ligt, wordt er voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart nog een besluit genomen over de toekomst van de Blauwe Golven.

Dat bleek gisteravond tijdens een debat in de gemeenteraad. Vrijwel de gehele oppositie had een debat over de Blauwe Golven aangevraagd omdat zij vinden dat wethouder Elfrink (SP) zijn huiswerk niet goed gedaan heeft.

Elfrink wil de Blauwe Golven het liefst zo snel mogelijk vervangen door een ‘Creatieve Corridor’. De wethouder wordt daarin gesteund door de coalitiepartijen D66, SP en CDA.

De meeste partijen in de gemeenteraad zouden echter het liefste zien dat een compromis, waarbij een deel van de Blauwe Golven behouden blijft, serieus wordt onderzocht.

Elfrink werd om die reden eind vorig jaar door de gemeenteraad op pad gestuurd om met kunstenaar Peter Struycken in overleg te treden om te kijken of dat compromis mogelijk is.

Volgens Elfrink blijkt uit de gesprekken dat zo’n ‘Blauwe Corridor’ niet haalbaar is. Kunstenaar Peter Struycken bestrijdt dat. Hij presenteerde bij het begin van het debat een schets waaruit valt op te maken dat er veel mogelijk is.

En dus wilden PvdA, VVD, GroenLinks, ChristenUnie, Arnhem Centraal, Partij voor de Dieren en Arnhemse Ouderen Partij tekst en uitleg van de wethouder.

Verrotte politieke cultuur
Het leidde tot een debat waarin alle conclusies uit het rapport van hoogleraar Paul Frissen over de totaal verziekte bestuurscultuur in de Arnhemse politiek nog maar eens bewezen werden.

Nou vormen coalitiepartijen D66, SP en CDA met 19 van de 39 zetels op zich een minderheid, maar omdat Verenigd Arnhem in dit geval aan de kant van de coalitiepartijen staat, is er opeens weer de vertrouwde meerderheid.

En dat leidt tot een herhaling van het gedrag dat in het rapport ‘Patronen van Politiek’ genadeloos wordt neergesabeld.

Aan de ene kant van de politieke arena stond in het debat een wethouder die meldt dat een compromis niet mogelijk is en dat het alles of niks is.

Elfrink: “Het college van B&W komt tot de conclusie dat het beter is om een heldere keuze te maken. Wij kiezen voor de aanleg van een Creatieve Corridor. Wij beslissen niet. Als wij dat konden, dan hadden wij dat negen maanden geleden al gedaan!”

Pal voor de wethouder stonden in het debat de coalitiepartijen D66 en SP die vierkant achter het college van B&W staan en aandringen op snelle besluitvorming.

Hans de Vroome (D66): “Misschien is het de tijd dat we ook gewoon keuzes maken. Laten we het voorstel zo spoedig mogelijk behandelen en als raad verantwoordelijkheid nemen. Je moet niet weglopen voor je verantwoordelijkheden.”

Aan de andere kant van de politieke arena vinden we de oppositie die onmachtig bij de wethouder blijft aandringen op het uitvoeren van de motie waarin gevraagd werd om een serieus alternatief te bieden.

Martien Louwers (PvdA): “De wethouder heeft de motie niet uitgevoerd zoals wij hebben gevraagd. De wethouder schetst alleen de onmogelijkheden. Wij hopen dat de motie alsnog wordt uitgevoerd.”

En naast de oppositie staan onder andere kunstenaar Peter Struycken, hogeschool Artez en de werkgroep Behoud Blauwe Golven, die zich door het stadsbestuur niet gehoord voelen en vinden dat de wethouder niet serieus naar hen luistert.

Johanna Jacobs, van Bond Heemschut: “Concluderend kan gesteld worden dat aan uitvoering van de motie door de wethouder geen gehoor is gegeven.”

Peter Nijenhuis van Werkgroep Behoud Blauwe Golven: “Het was in Arnhem jaren lang of niets doen, of de bulldozer. Het tot die twee smaken beperken van het politiek debat wordt in sommige Arnhemse kringen nog altijd heilig geloofd. Het door wethouder Elfrink gelanceerde plan voor een Creatieve Corridor is daar een voorbeeld van.”

Op de persoon
Wie dacht dat het rapport van Paul Frissen over de verrotte politieke cultuur in Arnhem zou leiden tot een verandering bij de betrokken partijen, komt bedrogen uit.

Hans Eliëns kon aan het eind van het debat zijn irritatie over de gang van zaken niet langer onderdrukken.

“Het valt mij heel erg op dat er extreem veel op de persoon wordt gespeeld. Ik ga niet wijzen, maar ik vind het een treurige situatie.”

“We tonen te weinig respect voor alle insprekers. We tonen te weinig respect voor hetgeen er in de motie wordt behandeld.”

“Het gaat alleen maar op de man. Het gaat alleen maar op de persoon en niet over de inhoud.”

Kortom: tot aan de gemeenteraadsverkiezingen zal er dus niets veranderen in de politieke bestuurscultuur. Het is op 21 maart aan de bevolking van Arnhem om te besluiten of ze te spreken is over de bestuurscultuur.

Hieronder: kenmerkend fragment uit het rapport ‘Patronen van Politiek’ over de Arnhemse bestuurscultuur.

Reacties