Eerste werkzaamheden bij Melkfabriek

ARNHEM – Neeneenee, er wordt nog niet meteen begonnen met bouwen. Maar ter voorbereiding van de realisatie van de plannen voor de Melkfabriek op het oude Cobercoterrein, is vandaag wel een begin gemaakt met de eerste werkzaamheden.

Graafmachines zijn maandagochtend vroeg begonnen met het weghalen van de begroeiing op een deel van het Cobercoterrein.

De grond wordt klaar gemaakt voor archeologisch onderzoek. Archeologen beginnen binnenkort met het graven van enkele proefsleuven om te zien of er inderdaad veel archeologische vondsten gedaan kunnen worden, zoals zij verwachten.

Net zoals eerder op het Kerkplein, wordt ook op het Cobercoterrein verwacht dat er in de bovenlaag vondsten gedaan worden die te maken hebben met de Slag om Arnhem.

De kans daarop is groot. Het Cobercoterrein lag midden in de frontlinie tijdens de gevechten om de Rijnbrug in september 1944 en hoewel de bodem na de oorlog gesaneerd is, liggen er vermoedelijk nog voldoende vondsten uit de oorlog op de archeologen te wachten.

Onder deze laag worden vondsten uit vroeger eeuwen verwacht. Hoewel het Cobercoterrein buiten de stadsmuren van Arnhem lag, was de Rijn ook buiten de muren een belangrijke plek voor het laden en lossen van vracht voor schepen op de rivier.

State of Fashion
Projectontwikkelaar BPD is op dit moment bezig met het nader uitwerken van de plannen voor de Melkfabriek. Dat betekent niet dat er verder op en rond het terrein niks gebeurt.

Deze zomer strijkt het State of Fashion Festival neer in de vroegere fabriek. Onder het motto ‘Searching for the new luxury’ wordt van 1 juni tot en met 22 juli een modefestijn georganiseerd dat gezien kan worden als een betaalbaardere versie van de Mode Biënnale.

Projectontwikkelaar BPD wil begin 2019 beginnen met bouwen op het terrein. Op het terrein komen bijna 300 appartementen en huizen. Daarnaast moet de Melkfabriek een culturele hotspot worden.

Reacties