Energie-initiatief: Arnhem gaat aan!

ARNHEM – Nederland zit op dit moment midden in de transitie van traditionele energiebronnen naar duurzame energie. Arnhem laat op zaterdag 23 september onder het motto ‘Arnhem gaat Aan!’ zien wat er op dit moment al gebeurd en welke plannen er voor de nabije toekomst zijn.

Op verschillende locaties in de stad kunnen bezoekers een kijkje nemen bij initiatieven rondom duurzame energie die in Arnhem genomen zijn. Weinig mensen weten het, maar Arnhem is een van de koplopers in Nederland op het gebied van duurzame energie.

Enkele feiten:
– Op dit moment wordt 6 procent van de energiebehoefte in Arnhem duurzaam opgewekt. Dit aandeel zal naar verwachting de komende jaren door stijgen naar 14 procent in 2020, onder meer door de aanleg van drie grote zonnevelden en de bouw van windpark Koningspleij.

– Naast het opwekken van meer duurzame energie is het belangrijk dat het totale energieverbruik daalt. Landelijk wil dat nog niet zo lukken. Sterker nog: in heel Nederland neemt het energiegebruik nog steeds toe. Arnhem is een van de weinige plaatsen in Nederland waar het energiegebruik wél daalt.

– De sector duurzame energie is een sterk groeiende bedrijfssector. Op dit moment is duurzame energie goed voor 1 op de 14 banen in Arnhem.

– Het bestaande trolleynet wordt doorontwikkeld naar een smart trolley grid, waaraan elektrische auto’s kunnen opladen met remenergie van trolleybussen. De eerste trolleybussen die hele stukken zonder bovenleiding kunnen rijden worden in 2018 in de dienstregeling opgenomen.

Kortom: Arnhem mag best trots zijn op haar prestaties op het vlak van duurzame energie. Via de website arnhemaan.nl is te zien waar mensen zich op zaterdag 23 september kunnen voorlichten over de initiatieven die in Arnhem genomen worden.

Want ook daarin loopt Arnhem voorop: de transitie naar duurzame energie is niet iets van ‘de overheid’. In Arnhem heerst bij veel mensen het besef dat zij zelf ook een steentje kunnen bijdragen.

David Willemsen van Rijn & IJssel Energie Corporatie:
“In de wijken begint het nu echt te leven dat je duurzame energie opwekken en energie besparen heel goed samen kunt oppakken. Het is leuk om met je buurtgenoten de wijk toekomstbestendig te maken. Het gaat om een optelsom. Toen ik er achter kwam dat er al zo veel mensen actief aan de slag zijn gegaan was ik behoorlijk onder de indruk. Het kantelpunt zijn we volgens mij al voorbij, het is nu echt aan het gebeuren en ik ben dan ook optimistisch gestemd.”

Reacties