Gaat het nieuwe filmhuis de ambities waarmaken?

Impressie van het café/restaurant in het nieuwe Focus Filmtheater.

ARNHEM – Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het nieuwe filmhuis op het voormalige Kerkplein. In mei van dit jaar gaat het filmhuis open en moet blijken of Focus Filmtheater de ambities waarmaakt.

Focus Filmtheater en de gemeente hebben er alle vertrouwen in dat het nieuwe filmhuis binnen vijf jaar de 125.000 bezoekers haalt die nodig zijn voor een kostendekkende exploitatie.

Het nieuwe filmhuis wil dit doen dan meer te bieden dan het vertonen van films.

“Focus is van mening dat de digitalisering veel kansen biedt om aansluiting te zoeken bij andere kunstdisciplines”, schrijft het filmhuis in haar beleidsplan 2018-2021.

“Focus kiest ervoor om kriskras door de bestaande disciplines en conventies heen te programmeren. Focus gaat nog meer samenwerken en netwerken creëren met aanbieders van andere cultuurdisciplines.”

Via ‘cultureel ondernemerschap’ moet extra geld binnenkomen bij Focus. Commerciële verhuur, het aanspreken van de zakelijke markt én de horeca van het filmhuis moeten daarvoor zorgen.

Verliezen
Dat het niet eenvoudig zal zijn om de doelstellingen te halen, is iets dat iedereen beseft. Voor de eerste jaren verwacht Focus aanloopverliezen.

Om die reden heeft wethouder Gerrie Elfrink (SP) een lening verstrekt van 588.000 euro om die verliezen op te vangen.

Het nieuwe filmhuis ontvangt daarnaast nog een lening van ruim 300.000 euro voor de inrichting van de horeca.

Dat het een kracht-tour zal worden om de (financiële) doelstellingen te halen, blijkt ook uit de Meerjarenraming die Focus bij de gemeente heeft ingeleverd.

In het afgelopen jaar waren er volgens Focus in totaal 70.500 bezoekers in het filmhuis. Dit zijn betalende bezoekers, scholieren, vrijwillgersbezoeken en bezoekers die tijdens externe evenementen naar het filmhuis kwamen.

Het bezoekersaantal in het filmhuis is daarmee hoger dan Focus zelf verwachtte. De bezoekersaantallen liggen hoger dan de bezoekersaantallen van 2016, toen Focus concurrentie van Stadsbioscoop Rembrandt ondervond.

De 70.500 bezoekers in 2017 leverde het filmhuis in totaal ongeveer 500.000 euro aan inkomsten op.

Voor 2019, het eerste volledige jaar in de nieuwe vestiging, verwacht Focus 99.000 bezoekers met een omzet van 784.000 euro.

De inkomsten zullen dus door het toenemende aantal bezoekers flink omhoog gaan. De kosten nemen echter ook drastisch toe in de nieuwbouw.

Op de Korenmarkt is Focus Filmtheater 95.000 euro kwijt aan huisvestingskosten. In het nieuwe gebouw op het voormalige Kerkplein bedragen de huisvestingskosten 670.000 euro.

Kortom: op de Korenmarkt houdt Focus na aftrek van de huisvestingskosten nog ruim 400.000 euro over uit de kaartverkoop om de overige kosten zoals personeelskosten, publiciteitskosten en filmrechten te betalen.

In de nieuwe vestiging heeft het filmhuis, door de dure huisvesting, nog iets meer dan 100.000 euro over om alle andere kosten te bekostigen.

Andere inkomstenbronnen
Het is dus duidelijk dat het filmhuis de komende jaren andere inkomstenbronnen zal moeten aanboren om de exploitatie sluitend te krijgen.

De 260.000 euro subsidie per jaar die het filmhuis nu ontvangt, gaat in de nieuwbouw namelijk niet omhoog.

En dus zet Focus in de nieuwe vestiging in op commerciële verhuur. Afgelopen waren er 28 bedrijfsevenementen. Dat moeten er op het vroegere Kerkplein meer dan 50 zijn.

Ook bruiloften en recepties moeten extra inkomsten opleveren.

“De centrale locatie in de binnenstad en de culturele, open en uitnodigende uitstraling van het nieuwe Focus bieden eveneens kansen voor verhuringen op de groeiende particuliere markt”, aldus Focus.

Daarnaast leunt Focus zwaar op inkomsten van de horeca op de begane grond van het nieuwe filmhuis.

De horeca van het filmhuis op de Korenmarkt levert een bescheiden winst op van 50.000 euro. In het nieuwe filmhuis moet het een veelvoud van dat bedrag zijn. De horeca-omzet heeft Focus hard nodig om de begroting sluitend te krijgen.

Of dat gaat lukken is de grote vraag. De horeca in het filmhuis wordt door Focus zelf uitgebaat. Dat was eigenlijk niet de bedoeling.

In de oorspronkelijke plannen zou de horeca door een externe ondernemer worden uitgebaat. Maar geen enkele ondernemer durft het aan. Dat is een verontrustend teken.

Reacties