Gemeente Arnhem geeft ruimte aan landbouw in de stad

Arnhem is niet de enige stad die stadslandbouw hoog op de agenda heeft staan. Bovenstaand voorbeeld komt uit Den Haag. (Foto: gemeente Den Haag.)

ARNHEM – Alle basisschoolleerlingen een moestuin. Pluktuinen voor een buurt en werkervaring voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt op een stadsboerderij.

Dat zijn enkele van de ideeën die de gemeente Arnhem heeft om stadslandbouw in de stad vorm te geven.

De gemeente wil al enkele jaren meer aandacht besteden aan stadslandbouw. Met de visie die het college van B&W nu heeft gepresenteerd, wordt daar invulling aan gegeven.

Wethouder Ine van Burgsteden (CDA): “Het is niet langer de vraag of stadslandbouw van belang is, maar hoe we er vorm aan geven. Het is onbestaanbaar dat ons voedsel in de huidige tijden nog duizenden kilometers af moet leggen voordat we het consumeren. Ons streven is om de productie, distributie en handel letterlijk dichtbij te houden. En dat kan.”

Circulaire economie
Het belang van stadslandbouw is evident, concludeert het college in haar visie op stadslandbouw. Grote en kleine initiatieven moeten daarom de ruimte krijgen in de stad. Om initiatieven mogelijk te maken is er een budget voorhanden van jaarlijks 25.000 euro.

“Of het nu gaat om pluktuinen voor een buurt, of grootschalige initiatieven zoals de stadslandbouw bij de Mooieweg in Arnhem-Zuid of Kweekland in Arnhem-Noord, Arnhem wil serieus werk maken van deze nieuwe vorm van landbouw”, schrijft de gemeente in de visie op stadslandbouw. “Een en ander sluit bovendien naadloos aan op de opgave om een duurzame, circulaire stad te worden.”

Van Burgsteden vindt dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft. Arnhem bezit 200 hectare landbouwgrond die nog nauwelijks voor stadslandbouw wordt gebruikt, terwijl dat wel mogelijk is.

“Daar liggen dus kansen”, aldus de gemeente. Een ander concreet voorbeeld is het bedrijfsrestaurant van de gemeente zelf. De ambitie is dat het eten in het bedrijfsrestaurant ook lokaal of regionaal wordt geproduceerd.

De gemeente heeft haar visie op stadslandbouw samengesteld in samenwerking met verschillende organisaties: Groen Arnhem, CASA, Kweekland, buurtinitiatieven, Natuurcentrum Arnhem, Van Hall Larenstein en Wageningen UR en de wijkteams Leefomgeving.

Reacties