Gemeente belooft om nu wél te overleggen met marktlui

ARNHEM – De gemeente Arnhem heeft wel degelijk overleg gevoerd over het plaatsen van stoelen op de Markt. “Er is overleg gevoerd met de betrokken marktlui.”

Dat beweerde wethouder Ine van Burgsteden (CDA) gisteravond in de gemeenteraad op vragen van de VVD. Erg geloofwaardig kwam die opmerking niet over.

Even ervoor had marktman Chris Verburg namens de marktondernemers gemeld dat over de plaatsing van de stoelen geen enkel overleg is gevoerd. Verburg vroeg of de gemeente Arnhem vanaf nu eerst overleg kon voeren wordt met de marktcommissie voor er besluiten genomen worden waar de warenmarkt mee te maken heeft.

Onder de marktlui in Arnhem brak afgelopen week een kleine revolte uit nadat de gemeente straatmeubilair op de Markt plaatste, die op drie stoelen na allemaal op plekken stonden die bij de vrijdag- en zaterdagmarkt in de weg staan.

Wethouder Van Burgsteden reageerde verbaasd op de ophef, want volgens haar was er met de marktcommissie overlegd over de plaatsing van de stoelen.

Onder leiding van de VVD en de PvdA kreeg Van Burgsteden van verschillende fracties in de raad kritische vragen over de manier waarop de gemeente Arnhem besluiten neemt met betrekking tot de markt.

“Mensen hebben echt het gevoel dat ze niet gehoord worden, en dat is niet de eerste keer”, aldus Steffenie Pape van de VVD.

Daarop gaf wethouder Van Burgsteden min of meer toe dat de gemeente wel wat steken heeft laten vallen: “De intentie was de beste, en die is niet goed uitgepakt.”

“We gaan nu het gesprek aan met de ondernemers”, beloofde Van Burgsteden.

Intimidatie
Het is niet de eerste keer dat marktondernemers in de gemeenteraad hun beklag doen over de wijze waarop de gemeente Arnhem met hen omgaat.

Ten tijde van de gedwongen verplaatsing van de warenmarkt van het Kerkplein naar de Markt meldden de marktondernemers eveneens dat de gemeente besluiten neemt zonder te luisteren naar de marktondernemers.

Verschillende marktlui vertelden dat zij zich tijdens een informatie-avond geïntimideerd voelden door de opstelling van wethouder Elfrink (SP), die dreigde zijn plannen uit te voeren zonder overleg met de marktondernemers wanneer zij niet aan de verplaatsing van de markt zouden meewerken.

Elfrink en Van Burgsteden ontkenden destijds met klem dat dit incident had plaatsgevonden.

Reacties