Huilende Gerrie Elfrink overleeft motie vanuit eigen SP

Gerrie Elfrink: ook bij de komende gemeenteraadsverkiezingen de lijsttrekker bij de SP.

ARNHEM – Voor de SP-ers die gisteravond aanwezig waren tijdens de ledenvergadering moet het een ongekend spektakelstuk geweest zijn. Een emotionele Gerrie Elfrink heeft huilend de vergadering verlaten nadat er een motie tegen hem was ingediend om hem van de kandidatenlijst bij de gemeenteraadsverkiezingen te schrappen.

De adviescommissie van de SP in Arnhem heeft Elfrink afgelopen zomer voorgedragen om ook bij de komende gemeenteraadsverkiezingen als lijsttrekker de kar te trekken.

Tijdens een algemene ledenvergadering waarin de kieslijst werd vastgesteld werd die benoeming gisteravond bekrachtigd door de leden. Maar dat ging niet zonder slag of stoot.

Oud-SP-raadslid Desirée Egberts diende tijdens de vergadering een motie in naar aanleiding van de conclusies uit het rapport over de bestuurscultuur in de Arnhemse politiek.

Als wethouder binnen het Arnhemse college van B&W kwam Elfrink afgelopen jaren regelmatig in opspraak vanwege zijn gedrag, dat door veel mensen gezien wordt als intimiderend, schofferend en ongepast.

“Wangedrag”
“Hoe ver moet dit gaan?”, vroeg Egberts de SP-leden gisteravond. “Wanneer stopt dit en wanneer grijpen wij in? Wat mij betreft nu. Want zo iemand kan onmogelijk het gezicht van de SP zijn.”

Egberts somde een heel rijtje aan voorbeelden op van Arnhemmers die zich door Elfrink geschoffeerd en geïntimideerd voelden. Van tegenstanders van het filmhuis tot mensen die strijden voor behoud van de Blauwe Golven en van wijkbewoners uit de Hoogkamp tot marktlui.

“Wangedrag”, aldus Egberts. “Moet hij dan het gezicht zijn van onze partij? Hoe serieus nemen we onszelf dan en hoe betrouwbaar komen wij dan over als wij dit laten gebeuren?”

Egberts verwees naar een van de aanbevelingen uit het rapport van professor Paul Frissen: “Wel achten wij het verstandig en in het belang van de Arnhemse politieke gemeenschap en de stad dat politieke partijen in hun selectie van vertegenwoordigers en bestuurders deze inzichten zwaar laten meewegen.”

“Professor Frissen geeft dus aan dat je mensen die wangedrag vertonen niet op de kandidatenlijst moet zetten”, aldus Egberts.

Elfrink has left the building
Nadat Egberts was uitgesproken reageerde een bestuurslid fijntjes door toe te voegen dat Elfrink er nooit bij is als de SP de buurt in trekt. Voor Gerrie Elfrink was dat de druppel. Huilend verliet hij de zaal.

“Ik vind het zo erg.”

Zonder Gerrie Elfrink kwam Desirée Egberts vervolgens onder vuur te liggen van haar partijgenoten.
Nergens in het rapport werd de naam van Elfrink ook maar één keer genoemd, werd gezegd. Hoe kon Egberts dan zeggen dat de conclusies over Elfrink gingen?

Bovendien: sinds Elfrink actief was bij de SP in 2002 groeide de partij van twee zetels naar acht zetels.

Andere SP-ers wezen op alles wat Elfrink als daadkrachtige wethouder had bereikt. Zo iemand beloon je niet door hem vervolgens van de lijst te schrappen.

Elfrink, uitgehuild, keerde vervolgens weer terug om in een vlammend slotwoord nog een keertje stil te staan bij de grote successen die hij had bereikt. De Giro, de bouw van Arnhem Centraal, de Jansbeek, het filmhuis, en nog een hele rij andere voorbeelden.

Voor Egberts was toen al duidelijk hoe de vlag erbij hing. “Er waren wel mensen die mijn motie steunden”, aldus Egberts achteraf. “Maar er waren heel veel mensen die ik niet kende. Ik weet vrijwel zeker dat Elfrink mensen heeft opgetrommeld.”

De uitslag van de schriftelijke stemming over de motie kwam voor Desirée Egberts dan ook niet als een verrassing.

De motie kreeg de steun van 10 SP-ers. 22 leden stemden tegen. Drie leden stemden blanco of onthielden zich van stemming. De motie werd dus in ruime meerderheid afgewezen, waarmee duidelijk is dat Gerrie Elfrink binnen de SP nog altijd kan rekenen op ruime steun.

Een probleem bij de SP in Arnhem is volgens Egberts dat leden die kritiek hebben op Elfrink er vroeg of laat voor kiezen om de partij de rug toe te keren. Afgelopen jaar zegde een kwart van de SP-leden in Arnhem haar lidmaatschap op. Wat overblijft zijn de leden die volledig achter Elfrink staan.

Vertrek Egberts
Elfrink wist volgens Egberts een week voor de ledenvergadering al dat er een motie tegen hem zou worden ingediend. Elfrink heeft in de dagen voor de vergadering regelmatig boos gebeld met SP-voorzitter Diana Kummeling in een poging de motie van de agenda te krijgen.

Dat gedrag van Gerrie Elfrink was voor Kummeling de reden om eerder deze week per direct haar functie als voorzitter neer te leggen.

“Dat zegt toch genoeg”, zegt Desirée Egberts. “Het is het zoveelste voorbeeld van intimidatie. Ik heb hier jarenlang tegen gestreden, maar dit is niet meer mijn partij.”

Desirée Egberts heeft inmiddels haar lidmaatschap van de SP opgezegd. Ook Diana Kummeling is geen lid meer van de SP.

Oud-SP-wethouder Alex Mink, ook al geen SP-lid meer, meldt dat naast Egberts en Kummeling nog vijf andere SP-leden naar aanleiding van de vergadering van gisteravond hun lidmaatschap hebben opgezegd.

Mink voegt daar op Twitter aan toe: “De @sp026 is een volledig gecorrumpeerde partij die zich associeert met de one man show van evenementen & bouwprojecten. Sociaal beleid?!”

Update vrijdag 20 oktober 21.50 uur:
In een bericht op haar website en via een gelijkluidende persbericht doet de Arnhemse SP zelf verslag van de vergadering van gisteravond.

De motie van Desirée Egberts wordt in dat verslag niet genoemd. Dat SP-voorzitter Diana Kummeling is opgestapt staat ook niet in het SP-bericht. De SP vermeldt ook niets over de zeven actieve SP-leden die door het verloop van de vergadering hun lidmaatschap hebben opgezegd.

Wel meldt de SP: “Gisteren is het lijsttrekkerschap van Elfrink in grote meerderheid door de leden nogmaals democratisch bekrachtigd.”

Reacties