Komst mega-bioscoop stimulans voor Arnhem Zuid

ARNHEM – Wanneer Euroscoop een mega-bioscoop bij de Rijnhal bouwt, is dat een stimulans voor Arnhem Zuid, die leidt tot 80 nieuwe banen. De gevolgen voor de horeca en de bestedingen in de Arnhemse binnenstad zijn minimaal.

De komst van Euroscoop heeft wel grote negatieve gevolgen voor de overige filmtheaters in Arnhem. Pathé, Vue en Focus Filmtheater kunnen tussen de 135.000 en 175.000 bezoekers per jaar minder verwachten.

Dat zijn de belangrijkste conclusies van een onderzoek naar de komst van de mega-bioscoop dat in opdracht van de gemeenteraad is uitgevoerd. De gemeenteraad was bang dat de komst van Euroscoop zou leiden tot minder bestedingen in de Arnhemse binnenstad.

Vorig jaar onthulde Arnhem Direct dat het Belgische concern Euroscoop concrete plannen heeft om op het parkeerterrein bij de Rijnhal een mega-bioscoop te vestigen met 12 zalen en 2.300 stoelen.

Een meerderheid van de gemeenteraad staat niet onwelwillend tegenover de komst van de nieuwe bioscoop, maar is bang voor negatieve effecten voor de Arnhemse binnenstad.

De angst van de gemeenteraad blijkt dus ongegrond, aldus dit onderzoek. In totaal zal de horeca in de binnenstad tussen de 150.000 euro en 250.000 euro per jaar lager zijn als gevolg van de nieuwe bioscoop in Arnhem Zuid. Het negatieve effect van de komst van Euroscoop op de horeca is daarmee heel beperkt.

“De kans op mogelijke leegstand van horeca lijkt zeer beperkt”, concluderen de onderzoekers van Stec Groep dan ook.
De beperkte negatieve effecten voor de binnenstad worden mede veroorzaakt doordat de onderzoekers verwachten dat ongeveer 5 procent van de bezoekers van Euroscoop haar filmbezoek zal combineren met een bezoek aan de binnenstad.

80 nieuwe banen
Tegenover de beperkte negatieve gevolgen voor de horeca in de binnenstad, verwachten de onderzoekers dat de horeca die rondom de vestiging van Euroscoop komt ongeveer 1,4 miljoen euro bedraagt. Bovendien kan de komst van Euroscoop leiden tot 80 nieuwe voltijdsbanen.

Andere positieve effecten van de komst van Euroscoop die de onderzoekers zien zijn een mogelijke gebiedsontwikkeling, minder criminaliteit rond de Rijnhal en het in dienst nemen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Ook het gebruik van de filmzalen door het Rijn IJssel College en het uitwisselen van parkeerplekken worden als positief gevolg genoemd.

Pathé en Vue
Toch heeft de komst van Euroscoop ook de nodige negatieve effecten. Maar die worden vooral gevoeld door de drie filmtheaters in Arnhem Noord. Pathé, Vue en Focus Filmtheater gaan aanzienlijk minder bezoekers trekken.

Hoewel de onderzoekers verwachten dat Pathé de grootste klappen krijgt, zijn het Vue en het filmhuis die de komst van Euroscoop het hardst zullen voelen.

Pathé zal door de komst van Euroscoop ongeveer 125.000 bezoekers per jaar minder trekken, verwachten de onderzoekers. Dat klinkt als een enorm aantal, maar Pathé kan het hebben. Bij de opening van Pathé sprak de bioscoop de verwachting uit dat zij 600.000 bezoekers per jaar zou trekken. Het werden er fors meer. Op dit moment trekt Pathé 750.000 bezoekers per jaar.

Het is met name Vue (de Blikken Bioscoop) die te maken krijgt met de gevolgen van de komst van Euroscoop. Het aantal bezoeken aan Vue werd gehalveerd door de opening van Pathé bij het station. Door de komst van Euroscoop gaat daar nog eens 10 procent vanaf.

De onderzoekers vrezen dat de komst van Euroscoop de nekslag is voor Vue. Maar wanneer Vue het loodje legt, is dat volgens het onderzoek geen onaanvaardbare situatie: “Door de gemengde centrumbestemming is herinvulling nu al mogelijk.”

In normaal Nederlands: als Vue sneuvelt, slopen we de blikken bioscoop en zetten we er wat anders neer.

Filmhuis
De onderzoekers verwachten dat de komst van Euroscoop ook gevolgen heeft voor het filmhuis. Op dit moment wordt hard gewerkt aan nieuwbouw voor Focus Filmtheater op het Kerkplein. Op de nieuwe locatie moet het filmhuis minimaal 125.000 bezoekers per jaar halen om uit de kosten te komen.
In haar huidige vestiging op de Korenmarkt trekt het filmhuis ongeveer 65.000 bezoekers per jaar.

Het is zonder concurrent in Arnhem Zuid al een enorme opgave voor het filmhuis om haar bezoekersaantallen te verdubbelen in de nieuwe vestiging, maar met de komst van Euroscoop wordt dat nog moeilijker. De onderzoekers verwachten dat Euroscoop ongeveer 7.500 bezoekers per jaar zal weg snoepen van het filmhuis.

En nu?
Het is onbekend wanneer de uitkomsten van het onderzoek besproken worden in de gemeenteraad. Aan de hand van de uitkomsten lijkt het onwaarschijnlijk dat de gemeenteraad de komst van Euroscoop tegen gaat houden.

De komst van Euroscoop heeft meer positieve effecten voor Arnhem dan negatieve effecten. Dat was in een eerder onderzoek door LA Group ook al de conclusie, en nu die conclusies in een nieuw onderzoek bevestigd worden, lijkt niets de komst van de mega-bioscoop in de weg te staan.

Overigens…
Het onderzoek naar de gevolgen van de komst van de mega-bioscoop is al in augustus verschenen. De gemeente Arnhem heeft hier geen ruchtbaarheid aan gegeven. Het onderzoek komt nu in de publiciteit nadat de Gelderlander het onderzoek terugvond op de website en daar een (deels onjuist) artikel over schreef.

Wie het onderzoek na wil lezen, kan hier terecht: https://ris.ibabs.eu/raad-arnhem/list/ec16a63e-2895-4667-b26f-e1bf1063a407/932c2338-b917-4ff0-96b5-9fad1d1427e9/0a6bf417-5c8f-4808-b12f-cb3f677862f0/

Reacties