Masterplan Stadsblokken-Meinerswijk: rivier en natuur op één (en daarna pas wonen)

Impressie van de bebouwing op de Stadsblokken in het masterplan Eilanden 3.0.

ARNHEM – Vanavond, dinsdag 7 november, presenteerde projectontwikkelaar KWP het masterplan voor Stadsblokken-Meinerswijk.

Mensen die bezorgd zijn dat KWP na de winst bij het referendum afgelopen jaar met een compleet nieuw plan voor woningbouw in het gebied zouden komen, kunnen opgelucht ademhalen.

Het masterplan, dat de logische titel ‘Eilanden 3.0’ heeft gekregen, sluit nauw aan bij de eerdere visie uit ‘Eilanden 2.0’. Het masterplan vormt een uitwerking van die visie.

Toch staan in het masterplan een aantal nieuwe onderdelen. Die onderdelen zijn tot stand gekomen door informatie-bijeenkomsten met belangstellenden en bewoners van het gebied, en door overleg met gemeente, provincie, waterschap en Rijkswaterstaat.
Ruim 600 keer voerde KWP afgelopen jaar overleg met betrokkenen en geïnteresseerden, blijkt uit een logboek dat de projectontwikkelaar bijhield.

Waterstand
Veel Arnhemmers die afgelopen jaar hun bezwaren uitten over de plannen in het uiterwaardengebied, deden dit vanuit zorgen voor de waterstand. Want stel dat we weer een hoogwatergolf zoals in 1995 te verwerken krijgen: wat dan?

In het masterplan dat vanavond gepresenteerd is, blijkt dat er veel maatregelen worden genomen om de waterstand in de Rijn omlaag te brengen. In de eerste fase van de ontwikkeling van Stadsblokken-Meinerswijk heeft Rijkswaterstaat het waterpeil in de Rijn al zeven centimeter omlaag weten te krijgen. Dat is onder andere gerealiseerd door het graven van een nevengeul aan de Malburgsedijk.

In de plannen van KWP gaat daar nog eens 10 centimeter van af. Dat betekent dat de Rijn in vergelijking met 1995 een waterpeil kent dat bij elkaar opgeteld 17 centimeter lager ligt.

Ter vergelijking: de ingrijpende maatregelen die Rijkswaterstaat bij Nijmegen-Lent heeft genomen, hebben geleid tot een daling van de waterstand van 18 centimeter.

Wat het meest opvalt aan de nieuwe plannen, is dat bij alle onderdelen de rivier en de natuur op de eerste plaats staan. Alle onderdelen van de plannen, zoals infrastructuur, recreatie en bebouwing, zijn ondergeschikt aan het belang van zaken als waterstand en natuurlijke ontwikkeling.

Een kenmerkend voorbeeld daarvan vormt de invulling op het evenemententerrein op de Stadsblokken. In het masterplan wordt het evenemententerrein met een meter verlaagd. Dat betekent dat de rivier bij hoog water meer ruimte heeft om water af te voeren.

Meinerseiland
Grond wordt ook afgegraven bij Meinerswijk. Tussen de Praets en de Plas van Bruil wordt een tweede nevengeul gegraven. De grond die hier weggehaald wordt, wordt gebruikt om het bedrijventerrein waar nu de steenfabriek staat, op te hogen.

Op dit ‘Meinerseiland’ komt 10.000 vierkante meter bebouwing, waarvan 20 procent gebruikt wordt voor cultuur en educatie. Het Meinerseiland is met een brug verbonden met de Praets, zodat het gebied ook bij hoogwater toegankelijk is.

Op het Meinerseiland zijn woningen gepland in het hogere segment. Maar ook hier geldt: de natuur staat voorop. Dat betekent dat er beperkt verlicht wordt, dat autoverkeer geminimaliseerd wordt en dat de woningen ‘verborgen’ in het landschap worden gebouwd: tussen de bomen in.

Ondanks de verhoging van een deel van het gebied, is het de bedoeling dat de woningen niet boven de hoogte van de bomen uitkomen.

Haven van Workum
Het gebied bij de haven van Workum is nu een verwaarloosd gebied. In de plannen wordt dit gebied flink aangepakt. De haven wordt groter gemaakt, en moet ook plaats bieden voor boten van passanten.

“Het doel is om van deze haven een levendige plek te maken aan het water, voor de arnhemmer, de toerist én de booteigenaar. een publieke jachthaven waar het voor iedereen goed vertoeven is en nog steeds gewerkt wordt”, staat in de plannen.

Daarnaast wordt de Stadsblokkenweg iets verlegd, zodat deze via deze passantenhaven gaat lopen. Horeca en een museumcafé moeten het gebied meer allure en uitstraling geven.

Stadsblokken
Op de Stadsblokken vormt de voormalige ASM-haven het centrum van de ontwikkelingen. Belangrijke openbare ruimten, publieke functies en de levendigheid die bewoners met zich meebrengen zullen om deze haven heen gegroepeerd worden.

“De levendige, bewoonde wereld die rondom de ASM haven gerealiseerd wordt, ligt als een enclave uitgesneden in die riviernatuur”, belooft KWP.

De hoofdopzet van de ontwikkelingen rond de ASM-haven bestaat uit twee lijnen: de noord-zuid kade langs het water en oost-west lijn parallel aan de scheepshelling. rondom deze twee lijnen wordt de bebouwing gepositioneerd.

Net zoals in Meinerswijk, komt hier 10.000 vierkante meter bebouwing. Die worden in verschillende blokken rondom de haven gegroepeerd. De gemiddelde bouwhoogte bedraagt hier 15 meter. Op verschillende plekken zit dat er iets onder, op andere plekken is dat iets hoger.

Bij de plannen is echter rekening gehouden met de (bestaande) bomen op de Stadsblokken. Op plekken waar de bomen relatief laag zijn, wordt lager gebouwd dan op plekken waar de bomen wat hoger zijn. Dat heeft het effect dat ook hier de gebouwen in het landschap liggen, en ze er niet bovenuit steken.

Veel belangstelling
De presentatie van de plannen op het bedrijventerrein in Meinerswijk trok veel belangstellenden: in totaal waren zo’n 400 mensen aanwezig. Bij verschillende panelen konden zij terecht met vragen die zij hadden voor de verschillende deskundigen.

Bij KWP keek men aan het eind van de avond tevreden terug.
“De belangstelling was veel groter dan waar we op gerekend hadden”, aldus Roy Hasselerharm van KWP. “Bovendien zijn veel mensen enthousiast over het masterplan zoals het er nu ligt.”

Hasselerharm benadrukt dat het masterplan niet het eindpunt is. “We zullen tot aan de uitvoering blijven overleggen en de plannen verder aanpassen en verbeteren. Je kunt het masterplan eerder zien als een tussenstand dan als een eindstation.”

KWP wil de komende tijd gebruiken om het masterplan verder in te vullen tot een defintief bestemmingsplan. Naar verwachting zal dit bestemmingsplan in het voorjaar van 2018 ter inzage komen te liggen.

Het masterplan is terug te vinden op de website van KWP over Stadsblokken-Meinerswijk:
www.stadsblokkenmeinerswijk.nl/sites/default/files/bijlagen/bestanden/masterplan_stadsblokken_meinerswijk_0.pdf

Nu je hier toch bent:
Arnhem Direct heeft je hulp nodig. Arnhem Direct groeit sterk, maar omdat we bijna geen inkomsten hebben, dreigen we aan het succes ten onder te gaan. Jouw donatie, klein of groot, kan ons helpen om de site overeind te houden en verder uit te bouwen.

Klik hier om Vriend van Arnhem Direct te worden. Het kost je hooguit een paar minuten. Veel dank!

Reacties