Motie van wantrouwen tegen Elfrink (SP) ondanks excuses

Wethouder Martijn Leisink (D66) en wethouder Gerrie Elfrink (SP) gisteravond tijdens het debat. (Foto: Omroep Gelderland.)

ARNHEM – Wethouder Gerrie Elfrink (SP) heeft gisteravond in de gemeenteraad nipt een motie van wantrouwen overleefd. De motie was de apotheose van een debat over de verziekte bestuurscultuur in Arnhem.

De motie tegen Elfrink werd na ruim drie uur debatteren tussen gemeenteraad en wethouders ingediend door vrijwel de gehele oppositie. Het was inmiddels al de derde motie die tegen Elfrink werd ingediend.

Vooraf was al duidelijk dat de motie geen meerderheid zou halen. De oppositie heeft weliswaar een kleine meerderheid in de gemeenteraad, maar door ziekte ontbraken gisteravond twee oppositieraadsleden. Bovendien was ook duidelijk dat Kursat Bal van Verenigd Arnhem de motie niet zou steunen. Bal vindt het wegsturen van mensen geen oplossing.

De oppositie concludeerde aan het eind van de avond dat zij geen vertrouwen meer heeft in wethouder Elfrink. Dat vertrouwen sprak de oppositie wel uit naar de overige wethouders in het college.

De motie van wantrouwen vormde het sluitstuk van een raadsvergadering waarin door alle wethouders vooral met deemoed gesproken werd over de verziekte bestuurscultuur in Arnhem.

Terwijl ook de overige wethouders zeiden dat zij ontdaan en geschrokken waren van de conclusies in het rapport, ging de aandacht vooral uit naar de woorden van wethouder Martijn Leisink (D66) en wethouder Elfrink.

Leisink trok ruiterlijk het boetekleed aan en ging een stuk verder dan D66-fractievoorzitter Sabine Andeweg in het erkennen van de conclusies. “Ja, de beelden in het rapport zijn waar”, aldus Leisink. “Ik kan me voorstellen dat ik voor sommige mensen overweldigend ben, of zelfs intimiderend. Ik zou dat zelf niet zo genoemd hebben.”

Volgens Leisink was hij, met zijn slimheid en feitenkennis vooral “imponerend”.
Leisink: “Ik sluit niet uit dat mensen zich daarvoor aangevallen voelen. Als dat zo is, dan wil ik daarvoor mijn excuses aanbieden.”

Leisink zei dat hij enorm geraakt is door de conclusies uit het rapport en hoe daar op gereageerd wordt.

De woorden van Leisink klonken gemeend en oprecht.

Over tenen rijden
Die oprechtheid zag een gedeelte van de raad niet terug in de woorden van wethouder Elfrink. Ook Elfrink bood zijn excuses aan.

“Ik voel een enorme betrokkenheid bij Arnhem en bij de publieke zaak. Vanuit die gedrevenheid werk ik zo hard mogelijk. Het kan best zijn dat ik vanuit die gedrevenheid over tenen ben gereden. Dat kan. Als dat zo is, dan bied ik daarvoor mijn excuses aan. Het spijt mij oprecht als mensen dat zo voelen.”

“We moeten samen op zoek gaan naar een bestuursstijl waar je je beter in voelt. Ook ik”, keek Elfrink vooruit.

Maar met veel zelfkritiek op zijn eigen aandeel in de bestuurscultuur keek Elfrink niet terug. “Resultaatgericht”, noemde Elfrink zichzelf. Maar een straatvechter die op basis van macht besluiten doordrukt? Neuh.

“Ik zie Arnhem als een stad waar uitdagingen liggen te wachten. Daar hoort een bepaalde resultaatgerichtheid bij. En dat past bij mij. Ik vind zelf dat de belangrijkste besluiten op breed draagvlakken hebben kunnen rekenen.”

Geen vertrouwen
De magere woorden van Elfrink waren voor vrijwel de gehele oppositie aanleiding om het vertrouwen in de wethouder op te zeggen.

“We zien bij Elfrink gebrek aan reflectie en we hebben geen vertrouwen dat met hem de bestuurscultuur kunnen veranderen”, vatte GroenLinks het samen.

“Onvoldoende en ongeloofwaardig”, vond de ChristenUnie.

“Ongeloofwaardig”, concludeerde ook de VVD. “En de emmer was al behoorlijk vol. Ook de uitzending van het NOS Journaal van vanavond helpt niet.”

“We horen te weinig over eigen rol terwijl het rapport schetst dat we dat moeten verbeteren”, aldus de PvdA, die vond dat Elfrink bij uitstek de stad als ‘project’ ziet waarin geen aandacht is voor andersdenkenden.

Elfrink werd daarop verdedigd door een felle Sabine Andeweg (D66) die van de PvdA een voorbeeld wilde horen.

“U zou een vraag aan het college kunnen stellen”, antwoordde daarop een even felle Martien Louwers van de PvdA. “U heeft de hele avond geen enkele vraag aan het college gesteld.”

Louwers: “Als u, net als de wethouder, het beeld niet herkent dat in het rapport gegeven wordt, dan hebben we nog een lange weg te gaan.”

Gebruikelijke paden
Kortom: het debat verliep volgens de gebruikelijke paden die precies zo staan beschreven in het rapport van Paul Frissen: het college van B&W dat verdedigd wordt door het machtsblok D66/SP en CDA aan de ene kant en een vrijwel eensgezinde oppositie aan de andere kant.

De motie van wantrouwen werd ingediend door PvdA, VVD, GroenLinks, Arnhem Centraal, ChristenUnie, Partij voor de Dieren. Collegepartijen D66/SP en CDA stemden net als oppositiepartij Verenigd Arnhem tegen de motie. Met 17 tegen 20 stemmen werd de motie verworpen.

Post Scriptum:
Er was gisteren veel landelijke pers aanwezig tijdens de raadsvergadering over de bestuurscultuur. Hieronder een link naar de verschillende artikelen.
Daarnaast is hier het NOS-Journaal van gisteren terug te kijken, waarin uitgebreid aandacht is voor de politieke cultuur in Arnhem.

Volkskrant: SP-wethouder Arnhem overleeft motie van wantrouwen
Trouw: Raad Arnhem pakt college aan
NOS: Wethouder Arnhem overleeft motie van wantrouwen
NRC: Wethouder Arnhem overleeft motie van wantrouwen

Reacties