OPINIE – Met de stad: KWP laat zien hoe het moet

Oog en oor voor de mening van tegenstanders: KWP laat de Arnhemse politiek zien hoe het moet.

ARNHEM – ‘Met de stad’. Het is het motto van het college van B&W. Buiten D66/SP en CDA zijn er maar weinig mensen die vinden dat de politiek oog en oor heeft voor de mening van anderen. Het is nota bene een projectontwikkelaar die de Arnhemse politiek laat zien hoe ‘met de stad’ er uit hoort te zien.

Gisteren verscheen het masterplan voor Stadsblokken-Meinerswijk. In het plan beschrijft projectontwikkelaar KWP hoe zij de ontwikkeling van het uiterwaardengebied voor zich ziet.

In de inleiding van het masterplan staat een opvallende passage:
“In 2016 heeft er een referendum plaats gevonden waarin de Arnhemse bevolking zich overtuigend heeft uitgesproken vóór het uitwerkingskader fase 2 gebiedsvisie. Toch is er ook nee gestemd en zijn er in de aanloop naar dit referendum ook zorgen geuit.

Daarom is er voor gekozen om met het opstellen van dit Masterplan een transparant en toegankelijk proces te doorlopen waarbij iedereen inspraak kon hebben.”

KWP meldt verder dat zij afgelopen jaar “actief met bewoners en gebruikers van het gebied om tafel is gegaan gaan om oplossingen te vinden voor veronderstelde conflicten.”

Logboek
Dat die opmerking geen flauwekul is, wordt ondersteund door een logboek dat KWP heeft bijgehouden met alle overleggen, gesprekken en bijeenkomsten die zij afgelopen jaar heeft georganiseerd.

Maar liefst 600 gesprekken werden er gevoerd. Met betrokken partijen zoals de gemeente en het waterschap, maar juist ook met mensen die bezwaren en zorgen hebben over de plannen die KWP heeft in het uiterwaardengebied.

De opstelling van KWP is een bewuste keuze, aldus Roy Hasselerharm van KWP op Twitter:
“Dit is echt een plan voor en met de stad. Ook bij het opstellen van de volgende documenten blijft dit de insteek.”

Democratische politiek
Dat is heel andere koek dan de manier waarop er door het college van B&W bestuurd wordt, ondanks hun ‘Met de stad’-motto.

In het rapport over de bestuurscultuur in Arnhem veegt professor Paul Frissen de vloer aan met de manier waarop er zogenaamd ‘met de stad’ door B&W bestuurd wordt.

“Democratie berust op het diepe besef dat hoewel de meerderheid regeert er altijd minderheden zijn”, leert professor Frissen B&W de les. “Dat maakt de wijze waarop de meerderheid omgaat met de minderheid tot een belangrijke toetssteen van democratische politiek.”

En de manier waarop D66/SP en CDA omgaan met de minderheid is niet best, aldus het rapport, waarin de opstelling van de coalitiepartijen wordt omschreven als “machtsvorming en machtsuitoefening”.

“Het gevolg zijn gevoelens van wij-zij, van tegenstanders, die regelmatig als vijanden worden gezien en soms zo worden behandeld.”

“Wat in Arnhem vaak wordt aangeduid als ‘politiek straatvechten’ kent altijd een prijs: politieke tegenstanders en soms bondgenoten die zich als vijanden geschoffeerd en geïntimideerd voelen en – kwalijker nog – burgers en externe partijen voor wie datzelfde geldt.”

“Wie de minderheid weinig gunt, schaadt ook de positie en het belang van maatschappelijke minderheden.”

De conclusies van Frissen in zijn rapport over de Arnhemse politiek liegen er niet om. Desondanks komen met name D66 en in mindere mate de SP in hun reacties weinig verder dan “ja maar”.

Het is bizar om te concluderen dat een commerciële projectontwikkelaar beter in staat is om om te gaan met mensen die er andere standpunten op nahouden dan het Arnhemse stadsbestuur.

Patrick Arink
Arnhem Direct

Nu je hier toch bent:
Arnhem Direct heeft je hulp nodig. Arnhem Direct groeit sterk, maar omdat we bijna geen inkomsten hebben, dreigen we aan het succes ten onder te gaan. Jouw donatie, klein of groot, kan ons helpen om de site overeind te houden en verder uit te bouwen.

Klik hier om Vriend van Arnhem Direct te worden. Het kost je hooguit een paar minuten. Veel dank!

Reacties