Opinie: we zullen als kiezers zelf de bestuurscultuur moeten veranderen

De gemeenteraad luistert naar Addy Plieger van de ChristenUnie tijdens een debat in de raadszaal. (Foto: Daniël Becker.)

Nu D66 en SP geen enkele vorm van zelfreflectie tonen met betrekking tot de spijkerharde conclusies uit het rapport over de bestuurscultuur in Arnhem, is duidelijk dat er niets zal veranderen in de politieke cultuur.

Als wij als stad willen dat er iets verbetert in de manier waarop de politiek in Arnhem functioneert, dan zullen we dat in maart volgend jaar in het stemhokje moeten doen. Tot die tijd zal er niets veranderen.

Het rapport van professor Paul Frissen laat geen spaan heel van de machtspolitiek die D66 en SP op de stad loslaten. De wethouders Leisink (D66) en Elfrink (SP) krijgen er in het rapport enorm van langs.

Daarnaast legt het rapport de oorzaak voor de verziekte cultuur bij de coalitiepartijen in de gemeenteraad, die slaafs het college van B&W alle ruimte geven. Met name fractievoorzitter Sabine Andeweg (D66) mag zich dat, als coalitieleider, aanrekenen.

Bagatelliseren, ontkennen, negeren
Met de brief die B&W aan de gemeenteraad stuurde, is duidelijk dat de Arnhemse politiek ver van huis is. Hoewel (buiten de coalitiepartijen) vrijwel iedereen onthutst is door het gebrek aan zelfreflectie bij het college, had de brief eigenlijk niet tot verbaasde reacties moeten leiden.

De wethouders Leisink en Elfrink kiezen, in navolging van D66-fractievoorzitter Andeweg in de gemeenteraad, voor de strategie die ze bij D66 en SP al jaren kiezen.

Bij kritiek is er een hele waaier aan mogelijkheden die D66 en SP gebruiken om daar niet op in te gaan: bagatelliseren, ontkennen, negeren, downplayen, wegzetten, aandacht afleiden en – als dat niet helpt – lasteren.

In de brief die aan de gemeenteraad is gestuurd, werd gekozen voor de optie ‘negeren’. In een raadsdebat eerder deze maand werd het rapport over de bestuurscultuur door de gemeenteraad besproken. Met uitzondering van Sabine Andeweg keken alle fractievoorzitters met reflectie naar hun eigen aandeel. In datzelfde debat werd aan het college gevraagd om een schriftelijke reactie waarin eveneens gereflecteerd werd op de eigen rol.

Leisink en Elfrink zijn daar blijkbaar niet toe in staat en dus ontbrak in de brief van B&W iedere vorm van reflectie.

In de commotie die ontstond schoten fractievoorzitter Jurgen Elfrink (SP) en Sabine Andeweg van D66 automatisch in de reflex die zij altijd vertonen in zo’n situatie: ze gingen pal voor het college staan. Stomverbaasd zijn ze dat de brief van B&W tot zoveel ophef leidt.

Het is enigszins ironisch dat de gang van zaken perfect laat zien dat er geen twijfel kan bestaan over de conclusies uit het rapport. Maar het laat helaas ook zien dat D66 en SP niet kunnen of willen veranderen.

Omdat de oppositie het er niet bij laat zitten, moeten de wethouders tijdens een debat komende maandag alsnog ingaan op hun eigen rol. Dat zal ongetwijfeld leiden tot vuurwerk, maar het debat zal helaas ook een bevestiging zijn dat er tot aan de verkiezingen helemaal niets zal veranderen.

Er verandert pas werkelijk iets aan de politieke cultuur in Arnhem, wanneer de boosdoeners bij de gemeenteraadsverkiezingen door de kiezers worden afgerekend.

Het is te hopen dat de kiezers daarbij niet alleen kijken naar het Bokitogedrag van de SP, maar vooral zien dat de rol van coalitieleider D66 in de verziekte politieke cultuur minstens even kwalijk is.

Patrick Arink
Arnhem Direct

Reacties