Pathé: “Deze ontwikkeling maakt de markt kapot”

De vestiging van Pathé bij het station in Arnhem trekt ongeveer 800.000 bezoekers per jaar. (Foto: Bouwbedrijf Wessels Rijen.)

ARNHEM – Deze maand neemt de gemeenteraad een besluit over de komst van een mega-bioscoop in Arnhem Zuid. Het Belgische Euroscoop wil op het terrein van de Rijnhal een zogeheten multiplex bioscoop neerzetten met 10 zalen en 2.300 stoelen.

Hoewel men bij Pathé gelooft in marktwerking, is men bezorgd over de mogelijke komst van Euroscoop naar Arnhem.

“Deze ontwikkeling maakt de markt kapot”, stelt bedrijfsleider Joost Grootings van Pathé in Arnhem. “Het is in ieders belang om de stad gezond te houden en de juiste balans te bewaken.”

Die balans raakt volgens Pathé verstoord met de komst van nóg een grote bioscoop in de stad. Met 3 filmtheaters, die samen in totaal 17 filmzalen en 2.740 stoelen tellen, behoort het filmaanbod in Arnhem al ruim boven het landelijk gemiddelde.

In opdracht van de gemeenteraad werd onderzoek gedaan naar de effecten van de komst van Euroscoop in Arnhem Zuid. Kort gezegd komt het er volgens dit onderzoek op neer dat Euroscoop een flinke hap zal nemen uit het marktaandeel van Pathé en dat de komst van Euroscoop er volgens dit onderzoek waarschijnlijk voor zorgt dat Vue (de blikken bioscoop) haar deuren zal sluiten.

De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek is echter dat er voldoende ruimte is voor de komst van Euroscoop: “Aanbod creëert vraag”, wordt daarover gesteld. Hoe meer bioscopen er zijn, hoe meer mensen naar de bioscoop gaan.

Grens aan de groei
Die conclusies worden niet gedeeld door Pathé.
Grootings: “Er is een grens aan de groei. In hoeverre is het reëel om aan te nemen dat aanbod vraag blijft creëren?”

Ook de Arnhemse bioscoop liet een onderzoek uitvoeren naar de effecten van de komst van Euroscoop. Daaruit komt een ander beeld naar voren dan in het onderzoek dat in opdracht van de gemeenteraad werd uitgevoerd.

Uit het onderzoek dat Pathé liet uitvoeren blijkt dat de komst van een tweede mega-bioscoop in vergelijkbare gemeenten weliswaar leidt tot groei, maar dat dit effect veel minder is dan bij de komst van een eerste mega-bioscoop.

“Bij een gemiddelde stijging van het stoelaanbod met +42% in de vijf gemeenten die wij onderzochten, steeg de vraag met gemiddeld +22% door de komst van een tweede mulitplex. Nog steeds een situatie van ‘aanbod creëert vraag’, maar veel minder sterk”, staat in het onderzoek te lezen.

En dus leidt de komst van nóg een mega-bioscoop tot problemen bij de concurrentie. Pathé in Arnhem rekent erop dat zij ongeveer 20 procent van haar bezoekers verliest. Maar Pathé is niet de enige die last heeft van de komst van Euroscoop.

De Cinemec in Lent, eveneens eigendom van Pathé, zal eveneens te maken krijgen met minder bezoekers.

Joost Grootings: “Maar wat denk je dat het effect is voor bijvoorbeeld Movie Unlimited in Zevenaar? Die kan zijn deuren wel sluiten als Euroscoop in Arnhem opent.”

Ook de effecten voor Focus Filmtheater zijn volgens het onderzoek van LA Group in opdracht van Pathé niet te onderschatten. LA Group onderzocht eerder de haalbaarheid van nieuwbouw voor Focus Filmtheater op het Kerkplein en weet dus waarover zij spreekt.

“Na de uitbreiding moet het bezoek aan het filmtheater verdubbelen naar rond de 120.000 bezoekers per jaar. Dat zal met de komst van Euroscoop een extra uitdaging worden. Wij schatten in dat het filmbezoek aan Focus (tenminste) 10-15 procent lager zal uitvallen dan de beoogde 120.000 bezoeken, wat neerkomt op 12.000-19.000 minder bezoeken.”

Verbouwen blikken bioscoop
En dan is er natuurlijk nog Vue in de Arnhemse binnenstad. In het onderzoek dat in opdracht van de gemeenteraad werd uitgevoerd, werd verondersteld dat Vue haar deuren zal sluiten als Euroscoop er komt.

Het is echter de vraag of Vue, een wereldwijd concern, haar positie in Arnhem zomaar opgeeft. In het onderzoek van LA Group gaat men er eigenlijk van uit dat Vue de strijd aan zal gaan.

“Er is een kans dat de directie van Vue het tij zal proberen te keren door aanpassingen in de inrichting en/of in de programmering.”

Vue zelf houdt zijn kaken op elkaar over haar plannen in Arnhem, maar binnen de bioscoopwereld wordt gezegd dat de plannen om de blikken bioscoop grondig te verbouwen al klaar liggen.

Bovendien is bekend dat Vue als huurder nog een aantal jaren vastzit aan haar pand in Arnhem. De kans dat Vue snel verdwijnt is daarom niet zo groot.

Bestedingen binnenstad
In het onderzoek in opdracht van de gemeenteraad werd geconcludeerd dat de komst van Euroscoop niet leidt tot een veel lagere besteding in de Arnhemse binnenstad.

Doordat er minder bezoekers naar de huidige Arnhemse bioscopen zullen gaan, wordt ongeveer 250.000 euro per jaar minder uitgegeven in de horeca in de binnenstad, meldt het onderzoek in opdracht van de gemeenteraad.

Pathé zelf heeft dit jaar zelf onderzocht hoeveel van haar bezoekers een bezoek aan Pathé combineert met een bezoek aan horeca en de binnenstad. Daaruit blijkt dat bezoekers aan Pathé op jaarbasis zorgen voor 240.000 horecabezoeken en 120.000 winkelbezoeken.

Uit gegevens van het CVTO blijkt dat deze bezoekers gemiddeld 10,50 euro uitgeven in de horeca en gemiddeld 21 euro in winkels in de Arnhems binnenstad.

“Totaal genereren bezoekers aan Pathé Arnhem daarmee een bestedingsimpuls in de binnenstad van 5,0 miljoen euro, waarvan 2,5 miljoen euro in de horeca en 2,5 miljoen euro in de detailhandel”, aldus het onderzoek van LA Group.

Die cijfers wijken een factor 20 af van de cijfers uit het onderzoek in opdracht van de gemeenteraad. Nogal een verschil dus.

Vanavond zal in de gemeenteraad blijken welke cijfers de gemeenteraad zelf het meest betrouwbaar acht. Hoewel de vergadering van vanavond alleen informatief is, zal de mening van de raadsleden een indicatie zijn of er een meerderheid in de gemeenteraad te vinden is voor de komst van Euroscoop.

Het onderwerp staat vanaf 21.15 uur op de agenda.

Reacties