Perspectiefnota aangenomen: aanpak schulden en veel aandacht voor cultuur

Twee weken geleden nog konden inwoners van Arnhem de gemeente nog laten weten wat zij vonden van de Perspectiefnota 2017-2020, waarin de hoofdlijnen van het beleid voor de komende jaren is vastgelegd.

Hoewel veel mensen over tal van zaken anders denken dan de gemeente Arnhem, heeft de gemeenteraad gisteravond de originele tekst van de Perspectiefnota met een grote meerderheid aangenomen.

Het beleid voor de komende jaren valt in twee grote thema’s uiteen. Aan de ene kant wil de gemeente de komende drie jaar vol inzetten op het aanpakken en voorkomen van schulden. Aan de andere kant wil de gemeente een hoofdrol spelen in de ‘culturele eredivisie’ in Nederland.

Schulden
Het aanpakken van schulden moet leiden tot een beter welzijn van de inwoners van de stad, staat in de Perspectiefnota te lezen.

“Het spreekt vanzelf dat een beter welzijn van haar inwoners, positieve gevolgen heeft voor de stad als totaal. Schulden vormen bijna nooit een opzichzelfstaand probleem in een gezin”, stelt de gemeente. “Het hebben van schulden kan bovendien zo’n zware mentale belasting vormen, dat het normaal functioneren in de weg staat.”

Kwijtschelding
Op initiatief van de PvdA en D66 gaat de gemeente een nieuwe mogelijkheid onderzoeken om jongeren uit de schulden te helpen.

Bij de nieuwe mogelijkheid wordt aan schuldeisers een aflossingsvoorstel gedaan in ruil voor kwijtschelding van het grootste gedeelte van de schuld. De restschuld wordt door de gemeente overgenomen.

Jongeren kunnen deze restschuld terugbetalen door te investeren in bijvoorbeeld een opleiding of door te gaan werken.
Omdat jongeren met een zware schuldenlast later vaak te maken krijgen met een bijstandsuitkering of schuldhulpverleningstraject, is niets doen volgens de initiatiefnemers geen optie.

Cultuur
In de Perspectiefnota wordt veel aandacht besteed aan de culturele ambities die het huidige college van B&W (D66, SP, CDA, ChristenUnie) heeft.

Met de bouw van een nieuwe zaal in Musis (18 miljoen) en plannen voor een nieuw filmhuis (11 miljoen) en een nieuwe vleugel aan Museum Arnhem (12 miljoen) was het afgelopen jaren al duidelijk waar de focus van B&W ligt.

Dat blijkt ook uit de Perspectiefnota. Het woord ‘cultuur’ wordt in de 40 pagina’s tellende nota maar liefst 53 keer genoemd.

“In de culturele eredivisie spelen vraagt om blijvende investeringen”, stelt de gemeente. “Investeren in een krachtig creatief en cultureel veld zet de stad op de kaart en levert banen op.”

Je kunt je ondertussen afvragen of de gemeente Arnhem niet doorschiet in haar culturele ambities. Uit onderzoek van het tv-programma Nieuwsuur bleek een paar maanden geleden dat er geen stad in Nederland te vinden is die méér geld uitgeeft per hoofd van de bevolking aan cultuur.

229 euro per Arnhemmer per jaar. Daarmee geeft Arnhem meer uit aan cultuur dan de culturele hoofdsteden Amsterdam en Rotterdam. Zwolle, ook in de top 10, geeft geeft 134 euro per jaar uit aan cultuur; bijna 100 euro per inwoner minder.

Groen
In tegenstelling tot de culturele ambities, is er in de Perspectiefnota maar weinig terug te vinden van de groene ambities die twee jaar geleden werden vastgelegd in het bestuursakkoord.

Voor GroenLinks was het gemis aan ‘groen’ in de Perspectiefnota reden om tegen te stemmen. Fractievoorzitter Cathelijne Bouwkamp: “GroenLinks vindt het belangrijk dat het college aan de slag gaat met het uitvoeren van het beleid zoals dat is vastgesteld door de gemeenteraad, zoals bijvoorbeeld onze duurzaamheidsnota Energy Made in Arnhem. Het vergroenen van onze energie is dé uitdaging voor de komende jaren.”

Volgens GroenLinks is het verduurzamen van onze energie dé opgave voor de komende jaren.
Bouwkamp: “Maar er wordt in deze perspectiefnota niet gesproken over het programma Energy Made in Arnhem. Het wordt niet eens genoemd.”

Foto: Gelderland Werkt.

Reacties

2 reacties on "Perspectiefnota aangenomen: aanpak schulden en veel aandacht voor cultuur"

 1. Dat “je je kunt afvragen of de gemeente Arnhem niet doorschiet in haar culturele ambities” lijkt me nogal een eufemisme.

  Zelf vind ik vooral de vergelijking tussen Arnhem en Wageningen erg boeiend, vanwege het contrast tussen een cultureel en een bèta-profiel. Uit m’n hoofd: Arnhem zit met die 229 euro per persoon aan culturele uitgaven op 9.1 procent werkloosheid (7e van Nederland). Wageningen geeft slechts 79 euro uit en staat op 6.9 procent. Rare vergelijking, Wageningen is een universiteitsstad? Ik denk dat dat meevalt, maar hoe dan ook zijn dit soort vergelijkingen nuttig om te kijken hoe je functioneert. De Perspectiefnota kondigt met veel tamtam Sm@rt Arnhem aan, big data, jawel, maar het begint met interesse en daar merk je in de politiek echt helemaal niks van. Ook dit initiatief lijkt niet meer te zijn dan de zoveelste poging modieus te doen.

  Wat daarbij vooral verontrustend is is dat in de raad niemand behoefte lijkt te hebben aan een intellectueel debat over de hoofdlijnen van het beleid. Het format van de vergaderingen, met een afgemeten spreektijd en de scheiding tussen informerend en meningsvormend, is natuurlijk niet bevorderlijk voor vrije geesten met een brede blik, maar zelfs binnen die beperking zou je verwachten dat er zo heel af en toe iets van een idee doorsijpelt, iets dat verder gaat dan clichématige belangenbehartiging of ideologisch vertoon voor de bühne.

  Raadsleden zowel als wethouders putten zich tegenwoordig uit in de verzekering dat wethouders slechts loopjongens zijn van de raad (wat ik niet geloof), maar is er in die raad dan echt helemaal niemand die verder komt dan wat gerommel in de marge? Bij de wethouders valt het me vooral erg tegen van iemand als Martijn Leisink, die wel de goede achtergrond heeft maar die je in dit soort kwesties ook niet hoort.

  Het grootste probleem is waarschijnlijk toch dat de lokale politiek wordt gedomineerd door landelijke partijen. Die bovenlokale blik levert, anders dan je wellicht zou verwachten, geen wereldse vergezichten op maar ideologische kinnesinne tussen politici die meeliften met landelijke trends. En wat er dan nog wel aan lokale partijtjes rondloopt is wellicht nog erger, dat zijn vaak afsplitsingen van afsplitsingen die de belangen behartigen van de microscopisch kleine achterban waarnaar ze na de verkiezingen roemloos zullen terugkeren.

  Even was er een sprankje hoop toen een paar weken geleden het volk zelf mocht meepraten. Het was zinniger dan die werkconferentie van anderhalf jaar geleden, maar 15 jaar aderverkalking maak je in een half uur niet ongedaan, en als ook officieel wordt aangekondigd dat men er toch niks mee gaat doen is duidelijk dat het niet meer was dan een schaamlap voor de platgetreden paden.

  Laten we de politiek maar hierheen verplaatsen, als ze het in het Stadhuis niet kunnen.

 2. Gaat de gemeente vertellen hoe je met schulden om moet gaan? Whahaha!

Geef een reactie

Je mailadres wordt niet gepubliceerd.


*