Schofferingen? Intimidatie? B&W wil eerst bewijs!

SP-raadslid Cris Lenting steekt zijn middelvinger op in de gemeenteraad.

ARNHEM – In een schriftelijke reactie heeft het college van B&W gisteren gereageerd op het rapport over de verziekte bestuurscultuur in de Arnhemse politiek. Wie verwacht had dat B&W de hand in eigen boezem steekt, komt bedrogen uit.

De conclusies in het rapport over de bestuurscultuur zijn spijkerhard. Arnhem wordt bestuurd via machtspolitiek vanuit het motto ‘Het doel heiligt de middelen’. Daarbij wordt niet geschuwd om via intimidatie, schofferingen en minachting dat doel te bereiken, zo concluderen de onderzoekers onder leiding van professor Paul Frissen.
“De fameuze opgestoken middelvinger is het weinig verheffende, maar treffende symbool”, aldus Frissen.

Het college van B&W vindt dat het te vroeg is om die conclusies over te nemen. In een brief aan de gemeenteraad schrijft B&W dat zij kennis heeft genomen van het rapport. Veel verder wil B&W niet gaan.

“Zonder verificatie van beelden en gevoelens, is het doorbreken van de patronen niet mogelijk”, beweert B&W.

Het college van B&W wil nu eerst samen met raadsleden in gesprek. Onder leiding van burgemeester Marcouch moeten betrokkenen in persoonlijke gesprekken verkennen hoe de negatieve aspecten van de Arnhemse politieke patronen kunnen worden doorbroken, stelt B&W voor.

“Door in een veilige setting te praten kan wederzijds begrip ontstaan”, schrijft B&W.

B&W wil die gesprekken voeren voordat het college tijdens een raadsdebat met de gemeenteraad ingaat op de conclusies uit het rapport over de Arnhemse bestuurscultuur. B&W meldt verder dat zij graag met de gemeenteraad en met de ambtenaren aan de slag wil met de handreikingen uit het rapport.

En dat is het dan. Veel meer dan dat staat er niet in de brief van B&W.

Bokitogedrag en bestuurlijk autisme
Hoewel een groot gedeelte van het rapport gaat over Bokitogedrag en bestuurlijk autisme door de wethouders in B&W, gaat de brief van het college verder met geen woord in op haar eigen rol in de verziekte Arnhemse bestuurscultuur.

“Onthutsend”, aldus fractievoorzitter Lea Manders van Arnhem Centraal. “Dit is een reactie met de oren dicht. Nadat gesprekken juist niets opleverden is hun oplossing: gesprekken voeren.”

“Geen woord van reflectie over de eigen rol. Nergens lees je iets als: ‘wij vinden het jammer dat…’ of ‘wij zien ook dat…'”.

Met de brief schaart B&W zich in dezelfde hoek als D66. Tijdens het debat waarin de gemeenteraad met elkaar sprak over het rapport over de bestuurscultuur bleek D66 de enige partij in de gemeenteraad die de conclusies uit het rapport weigert te accepteren.

De SP was eveneens kritisch en eiste, net als B&W in haar brief doet, dat er voorbeelden van intimidatie en schofferingen genoemd worden.

Update 16.20 uur:
De oppositie in de gemeenteraad heeft geen goed woord over voor de brief van B&W. De oppositie eist komende maandag een raadsdebat over de rol van B&W in de verziekte Arnhemse bestuurscultuur. Zie: http://www.arnhem-direct.nl/berichten/oppositie-eist-raadsdebat-na-brief-bw-over-bestuurscultuur/

De volledige tekst van de brief van B&W staat hieronder:

Geachte voorzitter en leden,

Op 10 juli 2017 heeft uw Raad unaniem de motie “Onderzoek naar bestuurscultuur” aangenomen. Het resultaat van het onderzoek, uitgevoerd door professor dr. Paul Frissen, is op 9 oktober jl. door uw Raad in een raadsdebat behandeld. De gemeenteraad heeft het college verzocht om een schriftelijke reactie op het onderzoeksrapport. In deze brief geven wij het resultaat van onze reflectie weer.

Het college heeft kennis genomen van het rapport Frissen dat de titel “Patronen van politiek” heeft gekregen. Het rapport beschrijft patronen die in de Arnhemse politiek al sinds lange tijd bestaan.

Patronen die zijn gebaseerd op verschillende beelden over de gemeenteraad en het college en hun samenwerking. Het college wil graag samen met de raad deze beelden nader onderzoeken en verkennen hoe deze tot stand zijn gekomen. Zonder verificatie van beelden en gevoelens, is het doorbreken van de patronen niet mogelijk.

Het college wil onder leiding van zijn en uw voorzitter in persoonlijke gesprekken met betrokkenen verkennen hoe de negatieve aspecten van de Arnhemse politieke patronen kunnen worden doorbroken.

Het college heeft de overtuiging dat met persoonlijke gesprekken een veilige setting kan worden
gerealiseerd waarin gesproken kan worden over de beelden die zijn ontstaan. Door in deze setting daarover te praten kan wederzijds begrip ontstaan en kan zo een start worden gemaakt met de verbetering van de omgangsvormen.

In de optiek van het college is het verstandig deze gesprekken te organiseren alvorens een volgend openbaar raadsdebat plaatsvindt over de Arnhemse bestuurscultuur.

Het college wil graag samen met de gemeenteraad praten over de concretisering van de handreikingen, die in het rapport Frissen zijn opgenomen. We willen als college met ondersteuning van de ambtelijke organisatie een bijdrage leveren aan een veranderprogramma, dat er op gericht is de rol van de gemeenteraad als hoogste orgaan van het stadsbestuur te versterken.

Dat is in de overtuiging van het college in het belang van de stad en daarmee in het belang van alle Arnhemmers. Het college ziet het onderzoeksrapport als kans om een impuls te geven aan een effectief bestuur met een mores waar politici en bestuurders zich prettig bij voelen en waar Arnhem en de Arnhemmers trots op kunnen zijn.

Hoogachtend
het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,

Reacties