Schuytgraaf krijgt een bibliotheek

Foto: Harry Gerritsen

ARNHEM – Er komt een bibliotheek in Schuytgraaf. Dat meldt de wijkwebsite InSchuytgraaf vandaag.

De bibliotheek zal worden gevestigd in MFC Omnibus. De nieuwe bibliotheek komt tot stand door samenwerking tussen de drie basisscholen die gebruik maken van het gebouw, de gemeente Arnhem en Bibliotheek Arnhem.

Het initiatief voor de nieuwe bieb komt van Daltonschool Confetti, één van de drie scholen in het gebouw. De twee andere scholen, Gazelle en Het Jongleren, hebben zich bij het initiatief aangesloten. De bibliotheek is in eerste instantie bedoeld als ondersteuning bij het leesonderwijs, maar ook de overige bewoners van Schuytgraaf kunnen gebruik gaan maken van de service.

De drie scholen stellen de boeken die ze hebben ter beschikking. Bibliotheek Arnhem vult deze collectie aan tot een minimum aantal boeken van vijf per leerling. De collectie komt op een centraal punt in Omnibus te staan. Waar precies moet nog worden bepaald. De scholen krijgen de gelegenheid om op drie dagdelen te wisselen van boeken.

De scholen en de wijkraad hopen dat de biblotheek gaat bijdragen aan de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk In de praktijk zullen vrijwilligers die nu al in Omnibus werken de bibliotheek gaan bemensen. Met hulp van leerlingen van Produs Praktijkonderwijs wordt de maatschappelijke en educatieve functie ook in de tweede lijn versterkt.

Wanneer de plannen definitief gerealiseerd zullen worden, is nu nog niet duidelijk.

Bron: http://www.inschuytgraaf.nl/schuytgraaf-krijgt-bibliotheek/

Reacties