B&W

Nieuwbouw en renovatie Musis wordt “tonnen duurder”

ARNHEM – Nog geen maand geleden bezwoer Cultuur-wethouder Elfrink (SP) nog in de gemeenteraad dat hij niets wist van budgetoverschrijdingen bij de nieuwbouw en renovatie van Musis. Gisteren werd bekend dat er flink wat geld bij moet. Voor de nieuwbouw en renovatie van het concertgebouw was in totaal ongeveer 20…


‘Scalabor’ is nieuwe naam voor sociaal werkbedrijf

Scalabor is de nieuwe naam van het arbeidsontwikkelbedrijf dat inwoners uit de arbeidsmarktregio Midden Gelderland ondersteunt bij het vinden van het best passende werk. Een belangrijke dienstverlening is het bieden van werkplekken voor het huidige sw-personeel van Presikhaaf Bedrijven. Door Scalabor wordt ook de transformatie in gang gezet van de…


Politiek Arnhem met reces na woelig jaar

ARNHEM – Met het houden van de traditionele raadsbarbecue is gisteren een einde gekomen aan het politieke jaar 2016-2017. De politiek is met reces. Maar reces is iets anders dan vakantie. Achter de schermen gaat het politieke leven de komende maanden vrolijk verder. Diftar, van wijken weten, de verplaatsing van…


Raad wil onderzoek naar politieke bestuurscultuur in Arnhem

ARNHEM – Een verrassend unanieme gemeenteraad wil dat er door een extern bureau onderzoek gedaan wordt naar de politieke bestuurscultuur in Arnhem. Dat is gisteravond besloten. Bovendien moet het college van B&W vanaf nu bij ieder raadsvoorstel duidelijk maken met welke inwoners, organisaties en belangenverenigingen het college gesproken heeft bij…


OPINIE: college-Titanic op weg naar oppositie-ijsberg

In een verslag van bevindingen heeft Martijn Leisink vorige week laten weten dat B&W er stug aan vasthoudt om zonder koerswijzigingen te proberen als minderheidscollege de rit uit te zitten. Die koers is gedoemd om te mislukken. Afgelopen week voerde D66-wethouder Martijn Leisink, naar eigen zeggen op persoonlijke titel, gesprekken…


Gemeenteraadsvergadering: oppositie heeft de messen geslepen

ARNHEM – Vanavond, maandag 10 juli, vindt in de gemeenteraad de eerste besluitvormende raadsvergadering plaats nadat de ChristenUnie uit het college van B&W is gestapt. De vergadering van vanavond belooft een spektakel te worden. De resterende collegepartijen D66, SP en CDA moeten door als minderheidscollege. Als minderheidscollege heeft B&W de…


Integrale tekst verslag van bevindingen Martijn Leisink

ARNHEM – Hieronder de integrale tekst van het verslag dat Martijn Leisink heeft opgesteld naar aanleiding van zijn gesprekken met de elf fractievoorzitters in de gemeenteraad. De afgelopen weken heb ik, Martijn Leisink, samen met Elsebée Dirksen van de griffie met alle fractievoorzitters van de Arnhemse gemeenteraad een half uur…


B&W gaat verder als minderheidscoalitie

ARNHEM – Het college van Burgemeester en Wethouders zal tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 doorgaan als minderheidscoalitie. Dit wordt duidelijk na de gesprekken die D66-wethouder Martijn Leisink gevoerd heeft met de fractievoorzitters van de elf verschillende partijen in de gemeenteraad van Arnhem. Na het vertrek van de ChristenUnie…


Gemengde reacties op Marcouch als nieuwe burgemeester

ARNHEM – Er wordt wisselend gereageerd op het nieuws dat oud-Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch is voorgedragen als nieuwe burgemeester in Arnhem. Na een besloten vergadering van anderhalf uur liet Sabine Andeweg (D66) namens de gemeenteraad weten dat Marcouch wordt voorgedragen als de opvolger van Boele Staal, die op dit moment…


Alex Mink: “Einde vechtcoalitie niet verbazingwekkend”

Ruim een jaar geleden stapte SP-wethouder Alex Mink op uit het college van B&W. Sinds zijn vertrek wilde hij niets meer met de politiek in Arnhem te maken hebben. Verzoeken om een interview werden al die tijd genegeerd. Tot afgelopen week. Ruim een jaar nadat hij opstapte als wethouder wil…


“Arnhem is een politiek kerkhof”

ARNHEM – Manipulatie, ruzie, schreeuwen, intimidatie. In het Arnhemse college van B&W gebeurt het allemaal. In een uitgebreide reportage van drie pagina’s staat de Gelderlander dit weekend uitgebreid stil bij de politiek in Arnhem. Vier opgestapte wethouders, twee collegebreuken in twee jaar tijd en een sfeer binnen het stadhuis die…