B&W

Overleeft wethouder Elfrink het Musis-debat?

ARNHEM – Vanavond vindt in de gemeenteraad een interpellatiedebat plaats over de budgetoverschrijdingen bij Musis. Het debat is aangevraagd door oppositiepartijen PvdA, VVD, ChristenUnie en Arnhem Centraal nadat gebleken is dat er sprake is van forse budgetoverschrijding bij Musis. Op 10 juli van dit jaar liet SP-wethouder Elfrink een kritische…


Gemeente Arnhem houdt komende jaren geld over

ARNHEM – Positief nieuws met betrekking tot de begroting van de gemeente Arnhem. Na jaren van bezuinigingen en kortingen vanuit Den Haag, krijgt Arnhem de komende jaren meer geld uit het Gemeentefonds dan waarop gerekend werd. Als gevolg van het extra geld dat de gemeente krijgt, is er voor komende…


Musis: wethouder Elfrink heeft heel wat uit te leggen

ARNHEM – Het is nog te vroeg om te zeggen of wethouder Elfrink (SP) komende maandag een interpellatiedebat over Musis zonder kleerscheuren overleeft. Maar een ding is vooraf al duidelijk: de wethouder zal met een heel goed verhaal moeten komen om de gemeenteraad te overtuigen. Het debat over Musis zal…


SP-wethouder Elfrink in zwaar weer vanwege Musis

ARNHEM – Wethouder Elfrink (SP) van Cultuur is in zwaar politiek weer terecht gekomen nu er een financieel tekort is bij de nieuwbouw van de nieuwe zaal van Musis en de verbouwing van de oude zaal. De fracties van VVD, PvdA, ChristenUnie en Arnhem Centraal willen komende maandag een interpellatiedebat…ChristenUnie bang voor invloed criminelen in gemeenteraad

ARNHEM – Criminelen die infiltreren in de gemeenteraad. Het is een angst die bij veel politici leeft. De ChristenUnie in Arnhem zou graag zien dat het college van B&W de politieke partijen in de stad helpt om daar bewuster van te worden. Clemens Cornielje, commissaris van de koning in Gelderland,…


Ahmed Marcouch officieel geïnstalleerd als burgemeester

ARNHEM – In een overvolle Burgerzaal van het stadhuis is vrijdagmiddag Ahmed Marcouch geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Arnhem. Marcouch werd onder luid applaus van zo’n 400 aanwezigen rond de klok van 15.30 uur binnengehaald. Na de verplichte toespraken door onder andere vice-voorzitter van de gemeenteraad Hans de Vroome en…


Liveblog installatie burgemeester Marcouch

ARNHEM – Vanmiddag wordt in de Burgerzaal van het stadhuis Ahmed Marcouch geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Arnhem. Arnhem Direct volgt de installatie via dit liveblog. 16.12 uur: Marcouch: “Het kan wél” Nadat vice-voorzitter van de gemeenteraad Hans de Vroome Ahmed Marcouch de ambtsketen heeft omgehangen, is het woord nu…


Overweldigende belangstelling voor installatie burgemeester Marcouch

ARNHEM – Vanmiddag wordt Ahmed Marcouch door Commissaris van de Koning Clemens Cornielje geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Arnhem. Dat gebeurt niet zoals gebruikelijk in de raadszaal van het stadhuis, maar in de Burgerzaal. Voor de hal van het stadhuis is gekozen vanwege de overweldigende belangstelling. De gemeente Arnhem verwacht…


Boeiend politiek jaar start deze week

ARNHEM – Officieel is politiek Arnhem nog met reces, maar deze week start een politiek jaar waarvan op voorhand al duidelijk is dat het, zacht gezegd, heel interessant gaat worden. Het politieke jaar begint aankomende vrijdag, wanneer Ahmed Marcouch officieel wordt geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Arnhem. Dat gebeurt tijdens…


B&W weerlegt kritiek op VVD-vragen over Het Palet

ARNHEM – Na lang aandringen van de VVD-fractie heeft wethouder Ritsema (SP) vragen van de VVD over de verkoop van Het Palet aan woningcorporatie Portaal beantwoord. In de leegstaande school in de Hoogkamp wil Portaal sociale huurwoningen realiseren. Bovendien worden in de school zeven statushouders gehuisvest. Daarmee gaat een wens…


Nieuwbouw en renovatie Musis wordt “tonnen duurder”

ARNHEM – Nog geen maand geleden bezwoer Cultuur-wethouder Elfrink (SP) nog in de gemeenteraad dat hij niets wist van budgetoverschrijdingen bij de nieuwbouw en renovatie van Musis. Gisteren werd bekend dat er flink wat geld bij moet. Voor de nieuwbouw en renovatie van het concertgebouw was in totaal ongeveer 20…