Van Wijken Weten: met schaven en bijstellen op weg naar succes

ARNHEM – Bijna een jaar geleden werd het programma Van Wijken Weten uitgerold over de stad. Wijkbewoners krijgen daarin meer zeggenschap over de besteding van middelen. Doordat geld efficienter besteed wordt, kost het de gemeente Arnhem minder geld, is het idee.

Tijdens het Arnhems Nieuwscafé werd afgelopen vrijdag samen met actieve bewoners uit verschillende wijken in Arnhem een voorzichtige eerste evaluatie houden over de effecten van Van Wijken Weten.

Uit de woorden van de bewoners bleek tijdens het nieuwscafé dat Van Wijken Weten nog lang niet het succes is dat het moet zijn. Maar, benadrukten vrijwel alle betrokkenen: het kan wél een succes worden.

Veel gasten tijdens het nieuwscafé gaven verbeterpunten, suggesties en handreikingen die kunnen helpen om Van Wijken Weten te verbeteren.

Wethouder Martijn Leisink (D66), ook aanwezig bij het nieuwscafé, zei blij te zijn met de input.

Hieronder een integraal videoverslag van het Arnhems Nieuwscafé in veertien delen.

Enquête resultaten

Het Bewonersoverleg adviseert de wethouders over de besteding van wijkbudgetten
43% Ik voel mij niet vertegenwoordigd door het Bewonersoverleg
36% In de praktijk is het geld al verdeeld voordat de bewoners er iets over te zeggen krijgen
18% Dat wist ik niet
3% Dat vind ik een verbetering

Er zijn Wijkteams en teams Leefomgeving gekomen
63% Niets van gemerkt
37% Goede ontwikkeling

Wijk- en buurtcentra zijn verzelfstandigd of omgevormd tot MFC. Dat vind ik
64% geen verbetering
36% een verbetering

Als bewoners met een plan, suggestie of klacht naar de gemeente gaan worden zij
75% aangehoord zonder dat er iets verandert
24% vaker dan vroeger serieus genomen
1% meestal doorverwezen naar de rechter

Wijkbudget zou vooral moeten worden besteed aan
53% voorzieningen zoals speeltoestellen, fietsenrekken en bloembakken en groen
29% opbouwwerkers
17% wijkcentra

(Meest opvallende) Opmerkingen
“Stop met potjes die elk jaar op moeten. Hiervoor zijn meerjarenbudgetten nodig.”
“Mij is nooit duidelijk gemaakt welke budgetten er eigenlijk te verdelen zijn.”
“Er bestaat geen enkele structuur in het overleg met bewoners.”
“Ik zou hier veel meer over willen weten, maar vind zelden iets in de pers.”

(Representativiteit: 52% van de inzenders woont in Noord, 48% in Zuid.)

Reacties