Voorlopig einde discussie privacy afvalpas: ondergrondse containers gaan open

Foto: Harry Gerritsen
(Advertentie)

ARNHEM – In de discussie over privacy rond de Arnhemse afvalpas heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om alle tot op heden geplaatste afvalcontainers open te laten zetten.

De discussie over privacy wordt daarmee door het college doorbroken. Gebruik van de afvalpas mét de mogelijkheid tot controle van stortgegevens was eerder onderdeel van een procedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens en op 13 juli bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland.

Uitkomst van beide procedures was dat de gemeente Arnhem beter zou kunnen stoppen met het gebruik van de afvalpas. Het college noemt de maatregel rigoureus en verantwoordelijk wethouder Ine van Burgsteden zegt daarover het volgende:

“We zijn al meer dan een jaar in gesprek met de leverancier van de software op de ondergrondse containers voor restafval om een eind te maken aan de ook door ons ongewenste situatie. Hoewel we tot op heden op geen enkele wijze gebruik maken van een koppeling van de afvalpas en de stortgegevens, vindt het college het niet langer gewenst om deze situatie te laten voortbestaan.”

De termijn waarop alle afvalcontainers opengezet zullen zijn is nog lang. Het gaat om 1.000 ondergrondse containers, die stuk voor stuk opengezet moeten worden. Dat zal pas half augustus voor alle containers het geval zijn. Of een container is opengesteld, zal blijken uit een aangebrachte sticker:

Hoe lang de containers open zullen staan is nog niet bekend. Het college heeft opdracht gegeven om een alternatieve pas te ontwikkelen die privacy-proof is. De afvalpas blijft nog wel nodig bij het aanbieden van afval bij de Arnhemse aanbiedstations.

Lees ook een eerder artikel over de discussie over de privacy-problematiek met de Arnhemse afvalpas:

 

Arnhemse afvalpas opnieuw onder vuur

Reacties