Vragen in gemeenteraad over kwaliteit woningen op Kerkplein

De VVD heeft aangekondigd komende maandag in de gemeenteraad vragen te stellen over de kwaliteit van de geplande woningen op het Kerkplein.

Naast een nieuw filmhuis, komen er op het Kerkplein 13 woningen. Het ontwerp van de woningen werd deze week gepresenteerd.

Hoewel het ontwerp tijdens de presentatie met applaus werd begroet, kunnen de woningen rekenen op veel kritiek.

“Smaken verschillen, maar ik vind dit erg lelijk. Had ook Zoetermeer of Assen kunnen zijn”, twitterde VVD-fractievoorzitter Leendert Combée. Hij wil maandag van wethouder Elfrink (SP) horen of er nog iets aan het plan gedaan kan worden.

Combée staat niet alleen in zijn kritiek. Ook de partij Arnhem Centraal (voorheen Zuid Centraal) is niet te spreken over het ontwerp.

“Volgens wethouder Elfrink verrijzen er mooie binnenstedelijke woonbuurten zoals Paradijs en Bartok. De fractie van Arnhem Centraal ziet iets anders. Het Kerkplein blijft lelijk door vierkante bouwblokken erom heen. Hoe kunnen de kansen zo gemist worden?”

In het bestemmingsplan voor het Kerkplein werden de eisen opgesomd waar de nieuwe bebouwing aan moet voldoen. Een blik op het ontwerp leert dat aan die eisen niet echt voldaan wordt.

“De eigentijdse architectuur heeft de allure en detaillering van de 19e eeuw en een klassieke kwaliteit”, staat in het bestemmingsplan. “Het kleurgebruik bouwt voort op de afwisseling van lichte en donkere kleuren van de historische binnenstad, de 19e eeuwse singel en de wederopbouwarchitectuur.”

Wederopbouw
Veel mensen zien in het ontwerp van de woningen eerder een kopie van de wederopbouw dan de gewenste 19e eeuwse allure.

Bertil van der Molen: “Het lijkt jaren 50/60-bouw. Zijn we net aan het slopen in de stad.”

“Dus nu zijn we tientallen jaren bezig geweest over de binnenstad en het resultaat is dit: de 2016-heruitgave van 1950”, aldus PeterR op Arnhem-Direct. “Waarom moeten we überhaupt iets aan de binnenstad doen als het toch niet uitmaakt wat er staat?”

Iemand anders: “Als we dit niveau hier toelaten dan zijn we goed gek. Het ergste is misschien nog wel dat het ontwerp nul punt nul relatie heeft met de kerk. Het bouwblok keert eigenlijk gewoon zijn rug toe naar de kerk.”

Enthousiasme
Op de website van het nieuwbouwproject, De Martinus, wordt echter gesteld dat er enthousiast op het ontwerp werd gereageerd.

Over de presentatie-avond wordt gemeld: “In een 3D- presentatie werden het ontwerp voor het filmtheater Focus en de nieuwe woningen op het Kerkplein getoond. De reacties waren over het algemeen enthousiast.”

Reacties

15 reacties on "Vragen in gemeenteraad over kwaliteit woningen op Kerkplein"

 1. Ik herinner de goegemeente er aan, dat de Raad van State nog over Focus moet oordelen. Op 12 september a.s. buigt men daar het hoofd over.

 2. Top! Hopelijk durven andere fracties ook wat.

 3. Als ze dit er neer gaan zetten, hadden ze bijv. net zo goed de flats aan de Trompetstraat kunnen laten staan. Want die voldeden niet aan het beeld van het vooroorlogse straten- en huizenplan en pasten niet in de context van de kerk en de Waag. Hoe dom kun je dan zijn om deze woonblokken er neer te zetten. Laten we hopen dat de leden van de Raad van State meer verstand hebben dan onze dorpspolitici.

 4. Deze architectuur is een regelrechte ramp. Waarom kunnen ze de Eusebius niet ombouwen tot filmhuis? Dan heb je tenminste echt wat bijzonders in je stad.

 5. Baron van Lelykstad | 4 juli 2016 op 00:27 | Beantwoorden

  De beste tussenoplossing: herbouw diverse monumenten, zoals de School aan de Markt; de politieschool aan de Velperweg; de Sociëteit die werd gesloopt voor de bieb. Keuze zat om het Kerkplein te herbouwen. Alles liever dan deze Lelystad-meuk.

  Herbouw de verwoeste en gesloopte panden. Dat deden steden als Ieper, Münster en Dresden. Hoewel na de oorlog in Arnhem nog enorm veel werd gesloopt – van Muilwijk & Matser voorop – zijn de bestektekeningen van al die panden bewaard gebleven.

  Herbouw in plaats van zulke onbenullige nieuwbouw.

 6. Vanavond het relevante deel van het debat in de gemeenteraad gevolgd – wat een vertoning.

  De verleiding is groot om op de omgangsvormen van Elfrink in te gaan, maar laat ik het inhoudelijk houden: het is volstrekt bizar dat er binnen de politiek een soort gedragscode schijnt te bestaan om je niet met de uitstraling van bouwprojecten te bemoeien. Je mag wel tientallen miljoenen ter beschikking stellen, maar hoe het wordt besteed is een zwart gat. Wie beslist hier wel over? Een ‘kwaliteitsteam van interne en externe deskundigen’. Maar deskundigen worden niet gekozen, Elfrink interesseert het kennelijk geen bal, dus je moet maar hopen dat het goed gebeurt. Alleen, ‘goed’ is hier per definitie afhankelijk van smaak, en hoe representatief zijn ‘deskundigen’? Niet.

  1. Per definitie is geen enkele deskundige ooit representatief voor de bevolking als geheel. Je wordt deskundige in iets omdat je bepaalde interesses en persoonlijke voorkeuren hebt. Smaak is daar een belangrijk onderdeel van.

  2. Architecten en stedenbouwkundigen, want daar hebben we het hier over, cultiveren hun eigen uitzonderlijkheid, zoals mag blijken uit een onafzienbare stroom zelfbedachte architectuurprijzen die mede worden gebruikt om de onderlinge groepsdiscipline te handhaven. Ik ken bovendien geen enkele beroepsgroep die zoveel tijd besteedt aan onderling navelstaren over ‘het vak’.

  3. De smaak van architecten wijkt aantoonbaar af van die van het grote publiek. Als het ook maar even kan kiezen ze voor modernistische en/of artistiekerige oplossingen. Alleen die krijgen architectuurprijzen, en ook voor drie recente culturele bouwprojecten in de stad zijn alleen modernistische voorstellen ingediend. ‘Historiseren’ is taboe in de sector, maar historische steden staan wel steevast bovenaan in ranglijstjes van steden die door het grote publiek worden gewaardeerd. En hoe meer vrijheid de deskundigen hebben gehad om los van historische ballast hun kunnen te tonen – Almere, Lelystad, Zoetermeer – hoe slechter het imago van de stad. In de woningbouw zie je dat projecten van woningcorporaties, waar architecten hun gang kunnen gaan, vrijwel altijd blokkerig zijn, terwijl koopwoningen, waar het publiek wel iets te zeggen heeft, steeds traditionalistischer worden.

  4. Vergeet de retoriek van de sector over bruisende steden, sla een architectuurboek open en kijk naar de gestileerde beelden: gebouwen, soms hele straten, zonder één levend wezen. Dat is wat de sector mooi vindt, maar is dat wat de Arnhemmers willen met de binnenstad?

  Hoe je het ook wendt of keert, smaak is een publiek thema, als de politiek het daar niet mee eens is snap ik niet waarom ze zoveel tijd en geld steken in al die stedelijke reconstructies. Ik wil nog wel verder gaan: het is niet alleen een thema, het is een van de belangrijkste thema’s van de huidige tijd, want nog los van de kosten van al die sloopprojecten leiden disfunctionele wijken tot allerhande maatschappelijk ongerief.

  Natuurlijk is de positie van de politiek hier lastig, want smaak is ook persoonlijk. Politici worden gekozen op basis van een partijprogramma, dus de facto hebben ze geen mandaat om over dit soort zaken te beslissen. Maar als je die redenering konsekwent zou doortrekken hebben ze dus ook geen mandaat om überhaupt over bouwprojecten te beslissen, en dat doen ze ook. Dus ze moeten iets, en ze kunnen wel de vinger aan de pols houden en meer doen om spookrijders in de architectuur buiten de deur te houden. Bij grote projecten kan veel meer worden gedaan aan gerichte inspraak. Maar dat heeft wel zijn grenzen, en het wordt tijd dat planning wordt ondersteund door systematisch wetenschappelijk onderzoek naar de rol van smaak in de publieke ruimte. Dat hoeft zo moeilijk niet te zijn – je kunt werken met referentiebeelden, maar er zijn ongetwijfeld ook fundamentelere manieren te bedenken.

  Zulk onderzoek zal zeker aantonen dat niet iedereen hetzelfde wil, en dat ook democratisch beslissen zijn problemen kent, maar alles is beter dan 1 procent van de bevolking een bijna absolute macht te geven over de inrichting van de openbare ruimte. Het wordt dus tijd dat de politiek afstand neemt van de zelfverklaarde deskundigen en hun monopolie op goede smaak.

  De voortekenen zijn helaas nog niet hoopgevend, vanavond was Arnhem Centraal de enige partij die nog een beetje probeerde door te bijten (al had ik zelf de wethouder niet zo makkelijk laten wegkomen). Maar goed, het is een begin, en juist op dit soort thema’s kunnen lokale partijen scoren, dus ik hoop op een vervolg.

  • Bij het Musiskwartier is het destijds wel redelijk goed gegaan: er zijn wel degelijk architecten die wel bouwen wat de mensen willen, die reconstructie en historiserend bouwen geen vieze woorden vinden. Kortom, er is hoop; we doen ons best…

 7. Dit ontwerp doet inderdaad geen recht aan de plek. Het straalt in het geheel geen kwaliteit uit, terwijl er op die plek aanleiding genoeg is om een mooi ingebed en geïnspireerd ontwerp te krijgen…

 8. @Roeland Verouden.

  Ja, iets als het Musiskwartier zou prima zijn, alleen was dat volgens mij van een Amerikaanse architect en dat is toch een andere wereld. Volgens mij is het destijds in Arnhemse ontwerperskringen ook niet al te positief ontvangen. Eén opmerking kan ik me nog herinneren: “Kunnen we zelf niks meer verzinnen?”. Die vraag zou ik graag bevestigend beantwoorden.

  • Peter, wij kunnen zeker dat soort dingen zelf ontwerpen, gebeurt in Nederland ook genoeg de laatste jaren, voorbeelden te over. Ik doe er zelf ook aan mee, heb schetsen gemaakt voor een fraai Musis, als protest tegen de omgekeerde badkuip die men nu aan het bouwen is. Heb schetsen gemaakt voor een ‘reconstructie’ van het stadsweefsel op de plek van de ING betonkolos…kom maar op, zeg ik…we kunnen best een protestplan maken voor het Kerkplein.

 9. @Roeland Verouden

  Ik weet verder niet wat jij voor plannen hebt, maar als het iets beters is dan dit zou ik zeggen kom er mee, Arnhem Direct is vast wel bereid om wat plaatjes op de site te zetten.

  Realistisch gezien is de kans wel klein dat het nogal autistisch opererende Arnhemse bestuurssysteem luistert naar geluiden van buiten (nog los van het feit dat hier ook nog een concrete projectontwikkelaar bij betrokken is).

  Maar het zou al heel wat zijn als er eindelijk eens een een inhoudelijke discussie gevoerd kon worden over stijl. Tot dusver weigert de politiek angstvallig zich erover uit te laten en wil men ook niets weten van een publiek debat erover.

  Wat sowieso eens van tafel moet is het verwijt dat historiseren ‘nep’ zou zijn. Dat zou wel kunnen als het kopiëren wordt om het kopiëren zelf, maar mij gaat het er vooral om dat ik het in de praktijk mooier vind en dat het beter werkt voor de leefbaarheid van de publieke ruimte. Ik zie juist het modernisme als nep, het wordt vaak gedreven door de behoefte aan anders zijn om het anders zijn zelf, egomanie die in de openbare ruimte niet thuis hoort en de bron is van heel veel conflicten in de stad.

 10. Baron van Lelykstad | 8 juli 2016 op 19:39 | Beantwoorden

  Nieuws uit Leiden:

  “Het in 1966 gesloopte landhuis Nieuweroord wordt aan de hand van de originele bouwtekeningen herbouwd op dezelfde plek waar het ooit stond. Dat idee komt van ABC Vastgoed Groep uit Arnhem die het hele gebied gaat her ontwikkelen. Aan weerszijden van het landhuis komen moderne appartementen en de omgeving blijft groen. ”

  1, 2, 3, ABC-tje. Slechts de kerk is herbouwd, verder is er veel fraais gesloopt dat herbouwd kan worden. Denk aan de hoekpanden Rogge-, Ketel- en Vijzelstraat; Hommelstraat; politieschool. De Jansbeek in de stad met groen en sierlijke bruggen in plaats vn de stenen oevers. Tijd voor neo-ecclectische architectuur.

 11. Laten we aub niet alles herbouwen wat in het verleden is gesloopt. Hoe spijtig soms ook. Laten we vooral met verstand, visie en beleid proberen om onze mooie stad ook mooi te laten zijn voor toekomstige generaties. Laten we hopen dat onze politici, meestal korte termijn denkers, in die zin over hun eigen schaduw kunnen stappen.

Geef een reactie

Je mailadres wordt niet gepubliceerd.


*