Walburgiskerk staat te koop

ARNHEM – De Walburgiskerk, de Walburgzaal en een gedeelte van het omliggend terrein zijn door het parochiebestuur van de Eusebiusparochie te koop gezet.

Dit heeft de Walburgisraad dinsdag 12 september laten weten aan haar achterban.

In een e-mailbericht schrijft de Walburgisraad dat het parochiebestuur dit besluit heeft moeten nemen “gedwongen door financiële omstandigheden en op instigatie van het Bisdom.”

De Walburgisraad heeft afgelopen maanden achter de schermen geprobeerd om de kerk zelf te kopen, maar is daar niet in geslaagd.

Het is de vraag wat er met de kerk gaat gebeuren. Ook de Walburgisraad weet het niet.
“Verkoop aan derden heeft natuurlijk gevolgen voor de huidige Walburgis gemeenschap en andere bezoekers van de Walburgis.”

Maar wat die gevolgen precies zijn, is niet duidelijk zolang er nog geen koper voor de kerk is. Op korte termijn zullen de activiteiten in de kerk in ieder geval voortgezet worden.

“Het parochiebestuur heeft toegezegd dat zij de activiteiten, zoals die nu in de Walburg plaatsvinden, zal blijven steunen, zolang het gebouw niet is verkocht”, aldus de Walburgisraad.

De Walburgisraad hoopt dat er ruimte zal blijven voor de huidige activiteiten als zich een nieuwe eigenaar aandient.

Geschiedenis Walburgiskerk
De Walburgiskerk is door terugloop van het aantal gelovigen een paar jaar geleden al onttrokken uit de eredienst. Afgelopen decennia zijn veel katholieke kerken in de stad al gesloten, verkocht of hebben een andere functie gekregen.

De Walburgiskerk is een van de oudste gebouwen in Arnhem. De bouw van de kerk startte in 1315. In de loop der eeuwen is de kerk regelmatig verbouwd.

Na de beeldenstorm in de 16e eeuw heeft de kerk jarenlang dienst gedaan als arsenaal en militaire gevangenis.

Op 22 juli 1808 werd de kerk door koning Lodewijk Napoleon, bij een bezoek aan de stad, terug gegeven aan de Rooms-katholieke gelovigen.

De Walburgiskerk raakte tijdens de slag om Arnhem zwaar beschadigd. Tussen 1947 en 1951 vond met herbouw en uitbreiding een volledige restauratie plaats. De kerk werd in de jaren zestig door Paus Paulus VI verheven tot kleine basiliek.

Reacties