Waterstresstest voor Arnhem

Wateroverlast op de Velperweg.
(Advertentie)

ARNHEM – Is Arnhem voorbereid op extreem weer dat het gevolg is van klimaatverandering? Dat wordt over een tijdje duidelijk. Vandaag werd bekend dat alle gemeenten in Nederland een waterstresstest moeten uitvoeren om te zien of zij zijn opgewassen tegen piekbuien.

Dinsdag 19 september werd het deltaprogramma 2018 gepresenteerd. Eén van de voornemens in dat programma is een test om te zien of gemeenten ‘waterrobuust’ zijn.

Er is een goede reden om te kijken of gemeenten bestand zijn tegen extreme regen. Nieuwe wetenschappelijke inzichten van het KNMI tonen aan dat de toename van neerslag in piekbuien zich mogelijk sneller voltrekt dan tot nu toe in de deltascenario’s is aangenomen.

Als gevolg van klimaatverandering kunnen zogeheten piekbuien ontstaan waarbij in korte tijd lokaal enorme hoeveelheden regen vallen. Arnhem heeft er afgelopen jaren regelmatig mee te maken gehad.

Als een van de weinige steden in Nederland heeft Arnhem daarbij het nadeel dat er in de stad nogal wat hoogteverschil is. En aangezien water stroomt van hoog naar laag, hebben piekbuien in het verleden in Arnhem voor heel wat wateroverlast gezorgd.

Met name laaggelegen wijken in Arnhem Noord hebben met overlast te maken tijdens piekbuien. Het Spijkerkwartier en Molenbeke krijgen al het water te verwerken uit Klarendal, Sint Marten en de Geitenkamp.

De gemeente heeft afgelopen jaren enkele initiatieven genomen die ertoe moeten leiden dat de wateroverlast door piekbuien afneemt. Zo wordt op dit moment gewerkt aan een vergroting van de capaciteit van het riool in het Spijkerkwartier.

Maar alleen met grotere riolen is wateroverlast niet te voorkomen. De hoeveelheid neerslag die tijdens een piekbui valt is simpelweg te groot om dat via het riool af te kunnen voeren.

De gemeente is daarom op veel plaatsen bezig met vergroenen. Gras in plaats van stenen. Een van de redenen dat de gemeente van de Blauwe Golven af wil, is dat de wegen hier steevast onder water lopen bij extreme regenbuien.

Maar ook de gemeente kan het niet alleen. Slechts zeven procent van alle grond in Arnhem is gemeente-eigendom. De gemeente besteedt daarom veel energie in voorlichting om verstening in tuinen tegen te gaan en hemelwaterafvoer af te koppelen van het riool.

Hoe meer mensen daaraan meewerken, hoe beter Arnhem is bestand tegen de negatieve gevolgen van extreem weer.

Vanuit het Rijk wordt komend jaar het ‘Platform samen klimaatbestendig’ opgericht. Doel van dit platform is om gemeenten zoals Arnhem te helpen oplossingen voor wateroverlast te vinden.

Arnhem kent overigens zelf al een lokaal klimaatplatform. In Arnhem Klimaatbestendig werken diverse organisaties samen om klimaatadaptatie in Arnhem te implementeren.

Met het nieuwe Deltaprogramma is er nu vanuit het Rijk ook aandacht voor de gevolgen van wateroverlast als gevolg van klimaatverandering.

Deltacommissaris Wim Kuijken: “De deltawerken van de 21e eeuw maken we in de haarvaten van onze woon- en leefomgeving.”

Voor de uitvoering van het nieuwe Deltaplan is volgens Kuijken een ‘substantieel extra bedrag’ nodig.

Reacties