Registreren

Gebruikersnaam

Echte naam

Wachtwoord

Nogmaals wachtwoord

E-mailadres

Nogmaals E-mailadres

* {lang:captcha}

Welke kleur heeft gras?

  

Doe ook mee met Arnhem-Direct!

Arnhem-Direct is een platform voor en door Arnhemmers. Iedereen kan meedoen! Dat kan door te reageren, maar ook te bloggen over dingen die zich in jouw omgeving afspelen. Meld je aan door je hier te registeren en doe mee Arnhem-Direct! Heb je vragen? Mail de redactie. (redactie@arnhem-direct.nl)

Inloggen

Gebruikersnaam

Wachtwoord

 Onthoud mij

Wachtwoord vergeten?maandag 21 december 2009 om 15:54 uur
14

Zes partijen lopen zich warm voor Arnhemse raadsverkiezing maart 2010

De Groote Sociëteit Arnhem aan de Jansbuitensingel was op 18 december de plek van een door de VVD georganiseerd debat. De discussie geschiedde in het kader van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Deelnemers waren naast VVD en SP, CDA, D’66, Zuid-Centraal en PvdA. Elke partij bracht een eigen stelling in. Die varieerden van of “vrouwen gescheiden mogen inburgeren van mannen?”, tot “is Rijnboog mislukt?”. De stemming was geanimeerd onder de ca. 35 aanwezigen. Het dispuut - o.l.v. Leendert Combee - was redelijk braaf en miste de nodige felheid. Dat verandert tegen 3 maart 2010 vast nog wel.

Lokale economie
De eerste stelling, ingebracht door VVD’er Roeland van der Zee, behandelde het Arnhemse huishoudboekje. Anders gesteld, gaat het versterken van de lokale economie vóór op bezuinigingen?  Het CDA, bij monde van Gerben Karssenberg, blijft de Mode Biënnale én de Sonsbeektentoonstelling ook in de toekomst ondersteunen. ‘Die verhogen de omzet van winkeliers in de stad. Wij zijn tevens vóór het instellen van mkb-loketten in de wijken.’ Gerrie Elfrink van de SP wil niet alleen een sterke economie. Ook de jeugd, het onderwijs en de sport verdienen aandacht. ‘Als onderwijs en sportvoorzieningen slecht zijn, betekent dat een toename van de criminaliteit. Dan kun je in plaats van een sporthal cellen openen.’ PvdA’er Willem Hoeffnagel, niet als wethouder, maar als lijstrekker present, pleit voor rechtvaardigheid. ‘De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.’ D’66, vertegenwoordigd door Hans Giesing, wil graag investeren in zorg en onderwijs. ‘We wachten op wat wethouders en commissies aan voorstellen aandragen. Wij zullen heldere keuzen maken.’ Nico Wiggers van Zuid-Centraal is voorstander van ombuigingen. ‘Iemand van buiten met een frisse blik zou hier goede diensten kunnen leveren. De gemeente Arnhem acht ik daartoe minder in staat. Een slager moet niet zijn eigen vlees keuren.’
Roeland van der Zee van de VVD is voorstander van forse bezuinigingen. ‘Toch vindt de VVD dat de lokale economie tevens moet worden gestimuleerd. Dat Akzo-Nobel en Arcadis hun hoofdkantoren verplaatsten, is méér dan jammer. Ik zie hier ook een taak voor mijn partij.’ Het CDA beaamt dat. Die partij wil eveneens grote ondernemingen voor Arnhem winnen. Karssenberg: ‘Maar het mkb genereert de meeste banen.’ SP’er Elfrink en PvdA’er Hoeffnagel zijn blij met de injectie van 5 miljoen euro in de lokale economie. Volgens D’66 leidt dit nergens toe. Giesing: ‘De economie in Arnhem trekt alleen aan als de wereldeconomie dat doet.’

{title}

Inburgeren en Rijnboog
Volgens de stelling van D’66 moeten vrouwen - als zij dat willen - gescheiden kunnen inburgeren van mannen. Volgens de PvdA is hier niet zo veel behoefte aan. Gerrie Elfrink houdt het er op, dat mannen én vrouwen samen moeten inburgeren. Het CDA en Zuid-Centraal zijn het met Elfrinks standpunt eens. De VVD vindt het in ieder geval geen onderwerp. Hans Giesing (D’66): ‘Veel buitenlandse vrouwen weten de weg naar het inburgeringtraject niet te vinden. Maar ik merk, dat de andere discussiepartners het niet zo eens zijn met mij.’
De derde stelling - ingebracht door de SP - gaat over Rijnboog. Elfrink is van mening, dat een haven in dat gebied geen draagvlak onder de Arnhemse bevolking heeft. Volgens hem is Rijnboog mislukt. Hij verwijst naar het wél gelukte Musiskwartier. Zo moet het gaan, naar zijn idee. De VVD is voor een haven. Die kan een impuls voor het gebied betekenen. Elfrink (SP) vindt een cultuurcluster van 120 miljoen euro onnodig. ‘Laat het MMKA op de plek waar het nu al zit.’ Wiggers van Zuid-Centraal stemt in met de SP. ‘Arnhem wil die haven niet’, zegt hij. D’66 wil voort op de ingeslagen weg. Het is vóór een kennis- en cultuurcluster daar. Het CDA refereert aan zijn programma op dit vlak. De Rijn en de binnenstad moeten met elkaar worden verbonden. ‘Maar’, aldus Karssenberg, ‘er mag geen schop de grond in, voordat zaken financieel zijn gedekt.’ Dat standpunt wordt overigens door alle zes partijen gedeeld.
Op het Rijnboog-vlak komt de stemming er voor het eerst een beetje in. Wiggers herinnert er aan, dat een Spanjaard met een haven op de proppen kwam. PvdA’er Hoeffnagel: ‘Maar daar zat u wél bij!’. Van der Zee (VVD): ‘Ik wil niet te vuur en te zwaard die haven verdedigen. Cultuurcluster én haven mogen er alleen komen als zij betaalbaar zijn.’

Dubbelstad
De Zuid-Centraal-stelling gaat over dubbelstad Arnhem. Waarom zijn alle culturele voorzieningen in Arnhem-Noord? Daar heeft Zuid óók recht op. Waarom niet gezellig flaneren bij het Gelredome, in Schuytgraaf of bij de Rijnhal? De grond is er in ieder geval veel goedkoper dan in Noord. D’66 zet in zijn programma voor Arnhem-Zuid in op “leisure”. Zuid-Centraal kan zich daar wel in vinden. Een groot bioscooptheater is niet te versmaden op die locatie. Elfrink herinnert aan PvdA-oud-wethouder H. Lenferink. Die wilde geen megabioscoop bij het Gelredome. Elfrink: ‘Dubbelstad, oké. Maar dan ook de lasten van een grootstad, inclusief coffeshops.’ CDA’er Gerben Karssenberg roemt de eigenheid van Arnhem-Zuid. ‘Er is daar nog veel ruimte. Zuid is géén Calimero-gemeente.’ Van der Zee vindt, dat Wiggers een denkfout maakt. ‘Arnhem telt bijna 150.000 inwoners. De stad is té klein voor twee centra. Ik ben bang voor een kannibaliserend effect als Zuid ook een groot, cultureel centrum krijgt.’

Vorderingen
Volgens de stelling van PvdA’er Hoeffnagel is Arnhem er de afgelopen periode fors op vooruit gegaan. Er zijn 5.000 arbeidsplaatsen bij gekomen en 1.200 mensen gingen van de bijstand naar een betaalde baan. Aan het armoedebeleid en de WMO werd vorm gegeven en bij talloze evenementen scoort de stad goed (Evenementenstad, Groenste Stad, Beste Binnenstad, enz.). Elfrink is er niet van onder de indruk. ‘Leuk al die onderscheidingen, maar banen die er bij kwamen, kwamen er door de verbeterde conjunctuur en niét door het Arnhemse beleid op dit vlak.’ Het CDA gaat mee met de PvdA-stelling. ‘Het gaat goed in Arnhem, maar het kan nog beter’, aldus Karssenberg. ‘Onze stad is nooit af. Het CDA is trots op en blij met de vele onderscheidingen.’ D’66 relativeert de euforie ietwat. ‘Laten we het gedoe met het Arnhemse station, de drugsboot, enzovoort, niet vergeten.’ Zuid-Centraal: ‘Veel ging goed, maar er verdween ook veel geld in de Rijn. De verslaafdenzorg is een puinhoop en idem de veiligheid in de stad. Sommige fietspaden naar Zuid zijn een no go area. We moeten ons wat dat betreft diep schamen.’ VVD’er Van der Zee vindt ’t allemaal een beetje sneu verhaal van de PvdA. ‘Het geld is op. En dat komt door dit college.’ Er ontspint zich vervolgens een woordenstrijdje over het Arnhemse Centraal Station, dat maar niet gereedkomt. De SP wil een soberder station. Waarom die luxe transferhal, zo luidt de retorische vraag. Hoeffnagel: ‘Ja, maar die komt er ook vanwege de streekbussen en andere vervoermodaliteiten. Het OV moet aantrekkelijk voor de reiziger zijn.’ Het CDA valt de PvdA bij. ‘Het station wordt een monument voor de stad.’ Elfrink: ‘Het is een heel dure paraplu van 110 miljoen euro. De stationstunnel is binnenkort gereed. Laat dat kostbare dak maar zitten.’ Elfrink krijgt steun van Wiggers op dit vlak.

Binnenstad
De CDA-stelling dat Arnhem nu echt een aantrekkelijke binnenstad moet krijgen, levert een herhaling van eerder genoemde standpunten en reacties op. Van der Zee moppert over de achteruitgang van de bereikbaarheid van de binnenstad. ‘De stad slibt dicht. De Telefoonstraat werd ook al afgesloten. Rijnstraat en Gele Rijdersplein lijden onder verloedering.’ Wiggers merkt fijntjes op, dat de VVD hier een lange bestuursverantwoordelijkheid heeft liggen. Van der Zee: ‘U haalt oude koeien uit de sloot.’ Zuid-Centraal: ‘Besturen is vooruit zien. De Centrum-Ring is nog steeds niet af.’ Hoeffnagel roemt nog eens de vele prijzen die Arnhem in de wacht sleepte. ‘Bereikbaarheid is voortdurend punt van zorg.’ Elfrink: ‘Ik word moe van al die prijzen. Behalve aan De Bijenkorf heeft Arnhem vooral behoefte aan kleine neringdoenden. Laten we niet té veel winkels openen. Dat werkt verpaupering maar in de hand. We moeten wél zuinig zijn op de kleine ondernemers.’
Ten slotte worden enkele noten gekraakt over het Arnhemse parkeerbeleid. Moet dat per minuut worden betaald of per uur. SP’er Elfrink zegt dat parkeren toevallig zijn vak is. Hij is tegen gesubsidieerd parkeren. ‘Alleen aan auto’s op de openbare weg stallen, wordt nog verdiend. Op parkeergarages lijden we verlies.’

VVD-lijsttrekker Margreet van Gastel sluit het forum af met de constatering: ‘Er gloort hoop. Ik zie genoeg gemeenschappelijke delers. Een collegeakkoord zit er wel in!’

Fotomateriaal: Evert Vaartjes

 


“Wateroverlast moeten we met z’n allen aanpakken”
Gisteravond werd door architectuurcentrum Casa een informatie-avond gehouden over het aanpakken van wateroverlast in Arnhem. Door klimaatverandering en door de ligging van de stad tegen de stuwwal, heeft Arnhem daar steeds vaker mee te maken. “Het ... Lees verder >>>

Arnhem: er zit een steekje los!
Wethouder Duurzaamheid Anja Haga gaf op 5 februari het startschot voor het breien van een sjaal voor het Arnhemse Aardvarken. Ze deed dit in het kader van de tiende Warme Truiendag. De dag waarop we met het dragen van een warme trui en het lager ... Lees verder >>>

Goedemorgen Arnhem 2265
Foto: Harry Gerritsen ‘Hydrant’ Lees verder >>>

Massale bomenkap langs het spoor in Arnhem: 1.000 bomen moeten weg
Prorail is van plan om duizend bomen die langs het spoor in Arnhem staan te kappen. Volgens Prorail is de bomenkap noodzakelijk vanwege de veiligheid. Aanvankelijk wilde Prorail bijna 1.400 bomen kappen. Na overleg met bewoners en de gemeente ... Lees verder >>>

Nieuwe klusdag Arnhemse vluchtelingen groot succes
Toen vluchtelingen die in de koepelgevangenis verblijven in december een dag gingen klussen in Arnhem, was dat landelijk nieuws. Afgelopen zaterdag hebben ongeveer zestig vluchtelingen wederom een klusdag georganiseerd. Bij diverse instellingen in ... Lees verder >>>


Kees Crone op maandag 21 december 2009 om 16:27 uur

Ik hoop dat veel Arnhemmers gaan reageren. Stemmen moet, namelijk!

Eric Derksen op maandag 21 december 2009 om 17:50 uur

Ook ik kon er helaas niet bij zijn. Zo aan het verslag te lezen oogt het debat inderdaad wat tam. De standpunten op veel van de stellingen liggen kennelijk ook niet echt veel uit elkaar. Goed om te horen dat alle partijen kennelijk het beste voor hebben met Arnhem.
Misschien een idee wanneer de stellingen een volgende keer niet door de partijen zelf worden aangedragen, maar door ‘derden’. Wellicht komt er nog een debat op basis van de kieskompas die momenteel wordt samengesteld. Deze amuse maakt iniedergeval nieuwgierig naar het vervolg.

Kees Crone op maandag 21 december 2009 om 19:55 uur

@Udo K. Ja, Zuid-Centraal repte over onveilige fietspaden naar Zuid toe. Verder eigenlijk niet aan de orde geweest, het punt “veiligheid”.

Anno Zijlstra op dinsdag 22 december 2009 om 0:09 uur

Ton van Beers mailde me dat Pro Arnhem door de VVD die dit kennelijk organiseerde bewust niet was uitgenodigd, op de vraag of dit alsnog kon kwam een neen van de VVD.
Ik heb daar naar collega’s en van Gastel toe cc op gereageerd, daarop mailde van Gastel weer dat ze het vervelend vond , maar ze dit niet zelf had georganiseerd en bood ze haar excuses aan, het zou niet meer voorkomen.
Moet je accepteren vind ik ,zaak afgedaan.
Gezien dit bericht (lage opkomst, saai ) denk ik niet dat Pro Anhem zo veel gemist heeft.
Hadden ze Martin van Meurs en bij gezet dan was het vuurwerk geworden.
Rijnboog mislukt ?
Moet ik echt even heel hard lachen, er is nog helemaal niets tot stand gekomen zelfs na jaren geknoei en miljoenen over de balk te hebben gegooid aan gemeenschapsgeld, ja ook tijdens dat de VVD mee deed.

(daarom ga jij 3 maart Pro Arnhem stemmen, dat er WEL wat tot stand komt)

fijne kerstdagen
http://www.proarnhem.nl

Anno Zijlstra op dinsdag 22 december 2009 om 5:14 uur

College met gat in de hand

Geschreven door Martin van Meurs in week 51
Laatste wijziging op 18 December 2009

Nog nooit heeft Arnhem een college gehad dat zoveel geld over de balk gooide als het huidige college van B&W;(een college bestaande uit PvdA, CDA en Groen Links). Ongetwijfeld hebt u meegekregen dat twee PvdA-wethouders het veld moesten ruimen omdat zij totaal niet in staat waren om hun uitgaven in de hand te houden. Sander van Bodegraven sneuvelde omdat de verbouwing van het Museum voor Moderne Kunst twee keer zo duur werd als gepland, geen vijf maar tien miljoen. En wethouder Weeda moest aftreden omdat zij een miljoen tekort kwam bij de Sonsbeektentoonstelling zonder dat zij de rest van de raad daarover inlichtte. Maar ook de rest van de wethouders hielpen flink mee met het maken van financiële blunders. Momenteel bereidt het college de Arnhemse burgers voor op een bezuinigingsoperatie van ongeveer 35 miljoen. Omgeslagen over de 142.000 inwoners van Arnhem betekent dit dat iedereen ongeveer 250 euro per jaar extra moet gaan bijdragen om de tekorten op te vangen. Dat is veel geld maar het valt in het niet bij de bedragen die de Arnhemmers zijn kwijt geraakt aan het huidige college in een periode van welvaart. Rekent u even mee?

Op het stationsplan werd ongeveer 85 miljoen verloren maar voor de afgelopen periode was dit ongeveer 25 miljoen. Het verlies op de verbouwing van het museum was 5 miljoen. De Sonsbeektentoonstelling sloot met een tekort van 1 miljoen. De mislukte wadi’s op de Hoogkamp kostten de stad 1,7 miljoen. Het tekort op de modebiënnale was een half miljoen. Op het dossier Vitesse werd maar liefst 12 miljoen verloren. De verliezen op het prestigeproject de Rijnboog staan voor deze periode op 25 miljoen. Fouten bij de verbouwing van Luxor kostten 2 miljoen. Het niet bijhouden van gebouwen leidt tot een rekening van 15 miljoen voor achterstallig onderhoud. En tenslotte is er de jammerlijke mislukking van de drugsboot goed voor weer een verlies van minstens 5 miljoen. Als u meetelt dan kunt u zien dat dit college meer dan 85 miljoen verspild heeft! Uiteraard gaat het om afgeronde bedragen want zolang bijvoorbeeld de drugsboot nog niet verkocht is kunnen we het verlies niet precies becijferen. Maar de ordergrootte staat als een paal boven water. Welnu, als we ook deze verliezen omslaan over de 142.000 Arnhemmers dan hebben zij aan de fouten van dit college meer dan 600 euro per persoon moeten betalen.

Mijn conclusie uit dit cijferwerk is wel duidelijk. Geen stad in Nederland kan zich een college permitteren dat zo slecht omgaat met het belastinggeld van de burgers. Wat vindt u?

http://www.proarnhem.nl/index.php?pid=6

Kees Crone op dinsdag 22 december 2009 om 9:00 uur

@Anno c.q. Martin van Meurs. 85 miljoen euro te kort, dat is geen klein bier.
Wat heeft ProArnhem te bieden om dit financiële gat te repareren, te dichten, enz.?

John Swelsen op dinsdag 22 december 2009 om 11:26 uur

Wel opmerkelijk dat de partij waar de VVD zoveel kritiek op heeft de laatste tijd, GroenLinks, ook geen invitatie heeft gehad. Wonderlijk.

Jan op maandag 28 december 2009 om 17:32 uur

Marco Derksen vraagt: “Roept u maar” en vervolgens maant hij iedereen tot kalmte. Cees Krone vindt het verschrikkelijk, wat een verspilling van virtuele energie. Van Cees is leuk dat hij de bezoeker van de site informeert dat zijn dochter is bevallen. Vele felicitaties vallen zijn deel. Cees bericht over een politie reconstructie in zijn buurt. Hij geeft de eerste reactie op zijn bijdrage. Jaap schrijft over paranoia op de site. Maar zegt Jaap niet iets over zichzelf? Wat een kolderiek en dwaas persoon, bedenk ik.

Op mijn reacties lees ik geen uitleg. Ook niet van Marco Derksen, terwijl ik hem aangeef dat het zijn prognose kul is.

De huishoudelijke leesregels las ik. Ik vind die fludder. Welke Nederlander kent de wet? Mijn voorstel is goede regels te maken en hanteer die.

Ook het positieve van mij. De andere site is bijna 2000 bekeken. Dat hebben Gerjanne Tiemens en Marco Derksen nooit gekund zonder de paranoia en verschrikkelijke uitspraken van Jaap en Cees. Let OP MIJN VOORSPELLING. Op korte termijn valt Arnhem Direct in de een of andere prijs. Dat is dus de winst van deze politieke site.

Anno Zijlstra op maandag 28 december 2009 om 20:39 uur

Arnhem Direkt is geen politiek site echt want op een politieke site wordt het echt uitgevochten, schuwt men helder taalgebruik niet en gaat met niet ‘over elkanders bolleke strijken”, het moet ook niet verzanden in gekkigheid , een plek waar de Chritsen Unie haar belijdenis post zal geen ‘bekijk topic ’ worden.
Enfin ik heb iets aangemaakt waar we mekaar ’ virtueel recht in de ogen kunnen zien” , een niet Arnhemmer zet de discussie aan over strenger straffen en zo http://anno4you.forumcity.com/viewtopic.php?t=28
Ik geniet hier erg van die mooie foto’s steeds, een cijfer 8 met stip dit alles , winterplaatjes die doen het altijd goed bij mij.

jaap op maandag 28 december 2009 om 21:15 uur

en wie is Jan dan?

Eric Derksen op maandag 4 januari 2010 om 20:58 uur

In de bijdrage van Anno Zijlstra aan dit topic van 22 december jl. over het college met de gat in de hand wordt gsteld dat dit college ruim 85 miljoen heeft verspild. Hierbij wordt echter niet vermeld wat het stemgedrag is geweest van Martin van Meurs en de zijnen toen in de raad over enkele van deze debacles een besluit is genomen.

Wie heeft Martin van Meurs niet in de raadzaal zien zitten, gehuld in een spelersshirt van Vitesse, om hiermee onomwonden diens steun aan de schuldsanering van Vitesse te onderstrepen? En nu is niet Pro Arnhem, maar het college debet aan het verlies van 12 miljoen op het Vitesse dossier? Je hebt pas recht van spreken als je zelf als raadslid tegen hebt gestemd. Nu is het de pot die de ketelverwijt dat hij zwart ziet.
Mogelijk zijn er zo nog andere dossiers in de rekensom van Pro Arnhem aan te wijzen waar Pro Arnhem nu verontwaardigd over doet, maar ondertussen zelf boter op het hoofd heeft.

Het klinkt leuk hoor, zo’n rekensom. Doet’ t altijd goed aan de bar, maar het is wel zo eerlijk om hierbij ook de hand in eigen boezem te steken.

John Swelsen op maandag 4 januari 2010 om 21:18 uur

@Udo Kelderman
GroenLinks stemde niet voor bebouwen! We stemmen voor een ordentelijke voortzetting van het participatieproces en willen de burgers niet nu ineens de mond snoeren, de VVD blijkbaar wel.

Jan op dinsdag 5 januari 2010 om 16:25 uur

Groen Links is een samenraapsel van de PSP, PPR en CPN. Daarmee is niets mis. Maar daarmee is Groen Links geen milieu partij. De Groenen met ir. Marten Bierman was een milieupartij. Deze kon het niet bolwerken tegen het gesubsidieerde geweld van de huidige fusieclub Groen Links. De Onafhankelijke Senaatsfractie - met één zetel - in de Eerste Kamer kan gezien als een restant van De Groenen.

Van de VVD is het volgende leuk. Tineke Netelenbos was als VVD minister voor rekeningrijden. Er was niet over te praten. Zij was voor. In De Tweede Kamer is de VVD een eenvoudig oppositie partij. Plots is de VVD tegen rekeningrijden. En weer is er niet over te praten. Dat is politiek.

De vraag die blijft, is eenvoudig. Waarom denken politici – of zij die het willen worden – dat kiezers aan een collectief geheugenverlies lijden?

Eric Derksen op dinsdag 5 januari 2010 om 16:54 uur

@ Jan: Tineke Netelenbos was bij mijn weten minister van Verkeer & waterstaat voor de PvdA en niet voor de VVD.

Reageer

Op deze manier link plaatsen: [url=http://www.link.nl]omschrijving[/url]
Op deze manier afbeelding plaatsen: [img]http://www.link.nl/afbeelding.jpg[/img]Welke kleur heeft gras?