Zorgen over de bereikbaarheid van Arnhem

Webcam provincie Gelderland: Door de sneeuwval was de verkeerssituatie in Arnhem vanochtend dramatisch
(Advertentie)

ARNHEM – De bereikbaarheid van Arnhem baart diverse partijen grote zorgen. Het Arnhemse college heeft voor de bereikbaarheid van de binnenstad een ‘plan van aanpak’ opgesteld dat binnenkort door de gemeenteraad wordt behandeld.

Het college wil zoveel mogelijk mensen tot een bezoek aan een vitale, aantrekkelijke binnenstad verleiden. Het college stelt dat een kwalitatief hoogwaardige bereikbaarheid daaraan bijdraagt.

Omdat het college in het ‘plan van aanpak’ vaststelt dat (slechts) 30% van de binnenstadbezoekers per auto reist, kan de bereikbaarheidsaanpak niet alleen op de automobilist zijn gericht. Het college wenst de bereikbaarheid van de binnenstad dan ook in onderlinge samenhang tussen alle vervoerwijzen te beschouwen.

In het ‘plan van aanpak’ staat het proces beschreven dat het college aan de gemeenteraad voorstelt om te komen tot de ‘Bereikbaarheidsaanpak-binnenstad’. Het proces omvat een ‘co-creatie’ samen met bewoners van en ondernemers in de binnenstad. Daarvoor zal er veelvuldig overleg zijn met die belanghebbenden. Eind maart zou de bereikbaarheidsvisie klaar moeten zijn.

Maar ook op een hoger schaalniveau zijn er zorgen over de bereikbaarheid van Arnhem. Op een oproep van Ondernemers Kontakt Arnhem (OKA) om topprioriteit van de bereikbaarheid van Arnhem te maken, reageerde wethouder Ritsema bij Omroep Gelderland met:

“De A15 moet je doortrekken zonder tolheffing, anders blijft Arnhem slecht bereikbaar.”

De discussie over tolheffing op de doorgetrokken A15 is echter al in 2015 in de Tweede Kamer beslecht. Een meerderheid was toen voor tolheffing.

In de tussentijd neemt de verkeersdruk in en rond Arnhem alleen maar toe. En dat is niet alleen incidenteel bij calamiteiten op één van de snelwegen die Arnhem omringen, maar structureel door de economische vooruitgang. Ritsema:

“Het gaat economisch beter. Gelukkig! Maar dat leidt landelijk wel tot meer verkeer en ook tot extra files. Dat stelt Arnhem voor een opgave.”

De wethouder ziet als oplossing veel heil in ‘slimme ICT’ om reizigers de beste route te wijzen, optimaal afstellen van ‘stoplichten’, spits mijden en meer gebruik van OV en de fiets. Het CROW (kennisorganisatie verkeer en vervoer) waarschuwt dat de verkeersdruk zonder maatregelen in vijf jaar zal verdubbelen.

Een woordvoerder van datzelfde CROW laat echter weten dat maatregelen die op autoverkeer

ANWBVerkeer: Situatie rond Arnhem op 13-01-2017

zijn gericht niet zullen helpen. Knelpunten verschuiven daardoor naar een andere plek. Meer en beter combineren van openbaar vervoer en fiets is wel een mogelijke oplossing.

Voorlopig is het dus wachten op het ‘bereikbaarheidsplan’ dat alle zorgen over de bereikbaarheid van Arnhem zou moeten weg kunnen nemen.

Bron: Website gemeente Arnhem/Omroep Gelderland

Reacties

2 reacties on "Zorgen over de bereikbaarheid van Arnhem"

  1. “Omdat het college in het ‘plan van aanpak’ vaststelt dat (slechts) 30% van de binnenstadbezoekers per auto reist”
    Dat is politiek, geen praktijk – toch?

  2. Misschien komt maar 30% van de bezoekers per auto, omdat de bereikbaarheid zo slecht is?
    Of is de bereikbaarheid per OV juist al heel erg goed, dat nog meer investeren daar niet tot betere bereikbaarheid leidt?
    Of misschien komen er veel minder mensen naar Arnhem dan zou kunnen met betere bereikbaarheid? En willen we wel meer bezoekers? Of juist andere bezoekers?

    Interpreteren onderzoeksgegevens is best lastig. Eerst maar eens afwachten waar college mee komt.

Geef een reactie

Je mailadres wordt niet gepubliceerd.


*