Zwalkend debat over bereikbaarheid en parkeren leidt tot niets

ARNHEM – Vorige maand verscheen de langverwachte bereikbaarheidsvisie van de gemeente Arnhem. Daarop werd vorige week meteen forse kritiek geuit door belangenorganisaties van eigenaren en gebruikers in de binnenstad.

Ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en andere belanghebbenden meldden vorige week in de gemeenteraad unaniem vrijwel hetzelfde: in de bereikbaarheidsvisie is geen enkele aandacht voor automobilisten en parkeren in de binnenstad. Zij noemen de bereikbaarheidsvisie ‘ongastvrij’ en ‘automelaats’.

Bovendien verwijten de belangenorganisaties wethouder Geert Ritsema (SP) van Mobiliteit dat er niet met hen overlegd is bij het opstellen van de bereikbaarheidsvisie.

Deze week was het de beurt aan wethouder Ritsema om op de kritiek van de insprekers te reageren. Het leidde tot een zwalkend debat waar Ritsema tegenstrijdige uitspraken deed. De kritiek van de belangenorganisaties legde de SP-wethouder voor een groot deel naast zich neer.

Ritsema erkende dat hij de bereikbaarheidsvisie had opgesteld zonder overleg met organisaties die de binnenstad vertegenwoordigen. Volgens de wethouder kon hij niet anders.

Ritsema: “De nota die nu voorligt is niet met de partners in de stad gesproken. Uw raad wilde deze nota voor 1 april. En ja, en als ik dan overleg was gaan voeren, dan had u het stuk nooit op tijd gehad.”

Fractievoorzitter Leendert Combée van de VVD reageerde stomverbaasd: “Dit is de wereld op zijn kop. Wij hebben als raad gevraagd naar een parkeernota. De wethouder heeft er zelf voor gekozen om dat heel groot te maken door met een bereikbaarheidsvisie te komen. En dan krijgen wij als gemeenteraad de schuld dat hij geen tijd heeft om met de stad te overleggen.”

“PBA, OKA, CCA, VECA, bewoners, noem alle partners in deze stad maar op: iedereen brak dit proces af”, vervolgde Combée. “Ze zeggen: we hebben een keer koffie gedronken, maar werden totaal overvallen door de bereikbaarheidsvisie die nu voor ligt.”

Ook Martien Louwers (PvdA) had kritiek op de werkwijze van Ritsema.
“Als u naar de raad terug was gekomen en gezegd had dat u langer de tijd nodig had om goed overleg te voeren met alle betrokkenen in de stad, dan hadden wij natuurlijk ‘ja’ gezegd.”

“Het is een beetje raar dat u eerst een nota presenteert en dan zegt dat u het eerst voorlegt aan de raad en daarna pas overleg wilt voeren met de betrokkenen. Is dat niet de omgekeerde volgorde?”

De VVD stelde voor dat Ritsema eerst overleg met de betrokken partijen zou doen en het aangepaste voorstel daarna weer in de raad zou bespreken.

Daar zag Ritsema echter niets in. De wethouder wil zo snel mogelijk verder. “Er wordt om daadkracht gevraagd. Dat wil ik laten zien, maar doen moet u mij wel de kans geven.”

Meteen daar achteraan meldde de SP-wethouder iets dat in tegenspraak was met zijn eerdere bewering stond dat hij geen overleg had gevoerd met betrokken partijen.

“Er is wél overleg met de stad gevoerd. Er is bijna geen nota waar ik zoveel met de stad over gesproken heb als deze.”

Die opmerking leidde tot irritatie bij VVD en PvdA, en die irritatie werd nog groter toen Ritsema even later meldde dat hij vindt dat er in de bereikbaarheidsvisie wel degelijk veel aandacht is voor automobilisten.

De insprekers van afgelopen week vonden juist het tegenovergestelde. Zij vinden dat de bereikbaarheidsvisie ongastvrij is, met name voor automobilisten.

Volgens Ritsema geeft dat een verkeerd beeld. “Ook auto’s zijn hier welkom.”

Maar dat was tegen het zere been van Leendert Combée: “Waarom schrijft u dan in de nota: “Mensen komen niet naar de stad om naar geparkeerde auto’s te kijken.”

Volgens Ritsema bedoelde hij daarmee dat auto’s in parkeergarages moeten staan en niet op straat. “Wij hebben oog voor alle vervoersmiddelen. Fiets, voetgangers, openbaar vervoer en auto.”

Die woorden weersprak de wethouder even later zelf alweer door te melden:
“Het college vindt dat op dit moment het ov, de fiets en de voetganger wat meer nadruk moeten krijgen.”

De tegenstrijdige opmerkingen van Ritsema maakten het verloop van het debat er niet beter op. De informatieve en meningsvormende fase kon daardoor bij lange na niet afgerond worden.

Volgende week praat de gemeenteraad daarom verder over het onderwerp. PvdA en VVD hebben al aangekondigd dat zij, wanneer de bereikbaarheidsvisie uiteindelijk in de besluitvorming komt, via moties en amendementen willen proberen de kritiekpunten van de belangenorganisaties alsnog mee te nemen in de bereikbaarheidsvisie.

Reacties