Enquete: Met de Stad

Arnhem telt 24 wijken. Op de wijken-pagina van de gemeente staat hoe het “wijkgericht werken” de laatste jaren is veranderd.

“Sinds oktober 2016 zijn in alle Arnhemse wijken teams leefomgeving actief. De teams beslissen over zaken op het gebied van groenonderhoud, speeltuinen, veiligheid, welzijn, participatie, sport en cultuur in de wijk.
Met ingang van 1 januari 2017 zijn de bijbehorende budgetten – in totaal ca. 101 miljoen euro – overgeheveld naar de wijkprogramma’s. De teams leefomgeving beslissen hierover, in samenspraak met bewoners en andere betrokkenen.”

Wat vinden bewoners hiervan?

Wethouder Henk S. Kok presenteert het eerste WijkActiePlan van Het Arnhemse Broek