Redactiestatuut

1. Algemeen
2. Missie en visie
3. Bloggers
4. Reageren
5. Redactie
6. Commercie
7. Privacybeleid
8. AD4A
9. Tot slot

1. Algemeen

Arnhem Direct is een ‘hyperlokaal’ nieuwsplatform op internet voor en door alle Arnhemmers. Iedereen kan bijdragen aan Arnhem Direct door een artikel te plaatsen of door te reageren op een geplaatst artikel.

Daarnaast is er een redactie die inhoudelijke, journalistieke bijdragen levert aan Arnhem Direct. Diversiteit en het bereiken van zoveel mogelijk Arnhemmers en overige geïnteresseerden staan daarom voorop.

Arnhem Direct is in 2008 begonnen als hyperlokale community die gedragen werd door actieve Arnhemmers met een passie voor de stad. Na samenwerking met o.a. Omroep Gelderland, De Gelderlander en TMG heeft Arnhem Direct zich ontwikkeld tot één van de grootste zelfstandige lokale nieuwsplatforms van Nederland.

Met meer dan 4.500 lezers per dag op de website en ruim 12.000 volgers via social media (peildatum juni 2017) is Arnhem Direct uitgegroeid tot een belangrijke bron van nieuws voor steeds meer mensen. Het aantal lezers en volgers groeit gestaag door.

2. Missie en visie

Arnhem Direct heeft de ambitie om komende jaren verder uit te groeien tot het leidende nieuwsplatform in de stad. De traditionele journalistieke platforms hebben hun langste tijd gehad.

Kranten hebben in toenemende mate te maken met een terugloop van lezers. Lokale en regionale televisie staat door aanhoudende bezuinigingen onder druk. Steeds meer mensen zijn voor hun informatiebehoefte afhankelijk van berichtgeving op internet.

Arnhem Direct wil die behoefte vullen, met betrouwbare en onafhankelijke informatie die zich onderscheidt van andere internetbronnen door kwaliteit, diepgang en betrokkenheid. Hoewel Arnhem Direct in principe geen enkel onderwerp schuwt, ligt de nadruk bij de berichtgeving op politiek, milieu, cultuur, evenementen, economie en ondernemen.

Een belangrijk onderdeel van Arnhem Direct vormen de discussies tussen lezers onder de artikelen. Arnhem Direct koestert de toon van de discussies. Respectloze reacties en reacties op basis van onderbuikgevoelens worden geweigerd.

Arnhem Direct is ‘offline’ actief als organisator van het Arnhems Nieuwscafé dat iedere laatste vrijdag van de maand van 17.00 uur tot 18.30 uur samen met Ik Hou van Arnhem georganiseerd wordt.

Daarnaast heeft Arnhem Direct een aantal malen stadsdebatten georganiseerd over actuele politieke kwesties. In de toekomst wil Arnhem Direct haar ‘offline’ activiteiten verder uitbreiden om daarmee haar binding met de stad te vergroten.

De nadruk van Arnhem Direct voor de komende jaren ligt op het vergroten van haar bereik en het versterken van haar positie. Het geld dat via advertenties en andere commerciële activiteiten binnenkomt, wordt hiervoor gebruikt.

Iedereen die actief is voor Arnhem Direct, doet dit op basis van betrokkenheid en bevlogenheid. Er is niemand die geld verdient aan Arnhem Direct.

3. Bloggers

De artikelen op Arnhem Direct worden aangestuurd door een vaste redactie. Iedere Arnhemmer heeft echter de mogelijkheid een artikel op Arnhem Direct te plaatsen. Vrijwel dagelijks worden artikelen die door externe bloggers geschreven zijn op Arnhem Direct geplaatst. Het aantal artikelen van buiten neemt toe, en dat wordt door Arnhem Direct toegejuicht.

Bloggers kunnen zich inschrijven via de website. Daarmee onderschrijven zij dit redactiestatuut en kunnen ze bloggen over de dingen die ze op de website willen melden.

Voor een bericht op Arnhem Direct gelden de volgens spelregels:

Structuur
– Bondig en duidelijk formuleren in normaal Nederlands;
– Informatie die niet ter zake doet, achterwege laten;
– Feiten moeten kloppen;
– Meningen moeten onderbouwd worden.

Opstelling
– Over personen wordt alleen met respect geschreven, blogs zijn fair en fatsoenlijk;
– De privacy van anderen wordt gerespecteerd.

Onderwerpen
– Uitsluitend onderwerpen die rechtstreeks met Arnhem te maken hebben en die veel Arnhemmers kunnen interesseren;
– Artikelen hebben geen commercieel karakter. Advertorials en andere commerciële uitingen worden alleen na overleg met de redactie en tegen betaling geplaatst.

Twijfel
Bij twijfel over (de inhoud of strekking van) een bericht of onderwerp dient de redactie benaderd te worden via redactie@arnhem-direct.nl. De redactie kan een bijdrage zowel voor als na publicatie weigeren.


4. Reageren

Iedereen heeft op Arnhem Direct de mogelijkheid om te reageren. Daarvoor is het noodzakelijk ingelogd te zijn met een Facebook-account. Voor reacties gelden de volgende spelregels:

– Reacties in correct Nederlands;
– Standpunten moeten onderbouwd en uitgelegd worden;
– Iedere reactie heeft betrekking op het artikel waarop gereageerd wordt.

Escalatie van discussies proberen we te voorkomen. Om die reden bepaalt de redactie van Arnhem Direct uiteindelijk welke reacties wel en niet geplaatst worden.

Er wordt op Arnhem Direct soepel gemodereerd. In het kort komt het er op neer dat in principe alleen reacties van de volgende aard verwijderd worden:

– Spam;
– Commercieel;
– Disrespect;
– Off-topic;
– Persoonlijke aanvallen;
– Trolling.

Bij herhaalde overtreding van deze spelregels wordt de toegang tot Arnhem Direct ontzegd.

5. Redactie

De artikelen op Arnhem Direct worden geschreven door een grote groep regelmatige bloggers, die wordt aangestuurd vanuit een redactie.

6. Commercie

Het is mogelijk om te adverteren op Arnhem Direct. Ook het plaatsen van advertorials op de website behoort tot de mogelijkheden. Toonaangevende adverteerders op Arnhem Direct waren in het verleden onder meer de gemeente Arnhem en ondernemersvereniging OKA. Informeer naar de tarieven via redactie@arnhem-direct.nl.

Bij betaalde artikelen wordt dit altijd via de melding “(adv)” in de titel van het artikel aangegeven.

7. Privacybeleid

Wij respecteren de privacy van al onze bezoekers. Wij stellen uw persoonlijke gegevens zoals uw mailadres niet ter beschikking aan derden.

Wij meten bezoeken aan onze website om de effectiviteit daarvan te kunnen vergroten. De meetgegevens kunnen persoonsgegevens bevatten. Hierbij gaat het met name om IP-adressen en cookies.

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven.

Het is mogelijk om in de instellingen van uw webbrowser cookies te weigeren. Ook kunt u ervoor kiezen om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw webbrowser.

Google maakt bij het vertonen van haar advertenties gebruik van de zogeheten ‘DART-cookie’. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.

Hoewel de informatie op deze website met grote zorg wordt verzameld, sluiten wij alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie op onze website. Ook het niet kunnen raadplegen van de website door wat voor reden valt hieronder.

8. AD4A

Arnhem Direct wordt aangestuurd en beheerd door Productiehuis AD4A (Coöperatieve Vereniging Arnhem Direct for Arnhem).

9. Tot slot

Door gebruik te maken van Arnhem Direct, onderschrijft u de spelregels zoals deze in dit redactiestatuut zijn vastgelegd.