Meestem-wijzer: met welke partij stem jij het meeste mee?

Hieronder zie je hoe de verschillende partijen in de gemeenteraad hebben gestemd over de stellingen die je zojuist hebt beantwoord in de Meestem-wijzer.

(De partij van je voorkeur heeft misschien anders gestemd dan je verwachtte. Het komt regelmatig voor dat partijen die onderdeel uitmaken van de coalitie, in het belang van het stadsbestuur meestemmen (of tegenstemmen) bij bepaalde voorstellen.

Om die reden is hieronder bij iedere stelling aangegeven welke partijen op dat moment onderdeel uitmaakten van de coalitie.)

1.
Winkeltijden in het weekend moeten gelijkgeschakeld worden met de winkeltijden door de week.


(2016: coalitie: D66-SP-CDA)


2.
Er wordt bij Musis afgezien van de bouw van een nieuwe zaal. Alleen de oude zaal wordt gerenoveerd.


(2015: coalitie: D66-SP-GroenLinks-CDA)


3.
Arnhem moet een volwaardige Rekenkamer houden.


(2015: coalitie: D66-SP-CDA)


4.
Arnhem moet zich aansluiten bij de statiegeldalliantie.


(2018: coalitie: D66-SP-CDA)


5.
De kwijtschelding van de afvalstoffenheffing voor de minima moet behouden blijven.


(2016: coalitie: D66-SP-CDA-ChristenUnie)


6.
De Nederlandse vlag moet in de raadszaal worden geplaatst.


(2017: coalitie: D66-SP-CDA)


7.
Wanneer het budget van de gemeente bij de organisatie van de Giro d’Italia wordt overschreden, moet de gemeenteraad zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht.


(2015: coalitie: D66-SP-GroenLinks-CDA)


8.
Het stadsbestuur moet met kunstenaar Peter Struycken overleggen om te kijken of een compromis over de Blauwe Golven en de aanleg van een Creatieve Corridor mogelijk is.


(2017: coalitie: D66-SP-CDA)


9.
Het stadsbestuur moet meer doen voor studenten. De verbinding tussen de stad en de onderwijsinstellingen moet versterkt worden.


(2016: coalitie: D66-SP-GroenLinks-CDA)


10.
Op de Stadsblokken moet niet een “gemiddelde bouwhoogte van 15 meter” worden gehanteerd, maar een “maximum bouwhoogte van 15 meter”.


(2016: coalitie: D66-SP-CDA-ChristenUnie)




11.
Parkeren op het Gele Rijdersplein moet weer mogelijk worden.


(2017: coalitie: D66-SP-CDA)


12.
Het uitsterfbeleid voor coffeeshops moet opgeheven worden. Ook moet het mogelijk zijn coffeeshops in bijvoorbeeld Arnhem Zuid te realiseren.


(2017: coalitie: D66-SP-CDA)




13.
Er moeten meer speelgelegenheden voor kinderen komen in de binnenstad.


(2015: coalitie: D66-SP-GroenLinks-CDA)



14.
Er moet een nieuw filmhuis gebouwd worden op het Kerkplein.


(2015: coalitie: D66-SP-GroenLinks-CDA)




15.
De rentetarieven van de Sociale Bank moeten omlaag.


(2016: coalitie: D66-SP-CDA-ChristenUnie)


16.
De gemeente Arnhem moet meedoen met een pilot over ‘stopformulieren’ om etnisch profileren tegen te gaan.


(2016: coalitie: D66-SP-CDA-ChristenUnie)


17.
Diftar moet worden ingevoerd. Hierbij betalen mensen per vuilniszak restafval. Op dit moment wordt betaald via de afvalstoffenheffing.


(2016: coalitie: D66-SP-CDA-ChristenUnie)


18.
De warenmarkt moet niet op de Markt, maar rond de Eusebiuskerk gehouden worden.


(2015: coalitie: D66-SP-GroenLinks-CDA)


19.
Ook nu de gemeenteraad heeft ingestemd met de plannen voor Stadsblokken-Meinerswijk moeten Arnhemmers via een burgerparticipatieproces betrokken worden bij de planvorming.


(2016: coalitie: D66-SP-CDA-ChristenUnie)




20.
De gemeente Arnhem moet meer doen om de Gelrepas onder de aandacht te brengen.


(2017: coalitie: D66-SP-CDA)


21.
Euroscoop mag bij de Rijnhal een megabioscoop bouwen.


(2017: coalitie: D66-SP-CDA)

16 partijen in Arnhem
Hieronder vind je, in aflopende lijstvolgorde, een link naar de website van alle 16 partijen die op 21 maart meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen in Arnhem.

16. Gelderse Centrum Democraten
15. Arnhem1
14. NVU
13. PVV
12. Lijst Mehmet Sagsu (geen website)
11. DENK Verenigd Arnhem
10. PvdD
9. Arnhemse Ouderen Partij
8. ChristenUnie
7. Arnhem Centraal
6. CDA
5. GroenLinks
4. VVD
3. PvdA
2. SP
1. D66