13.000 Arnhemse leerlingen ondergedompeld in cultuur

Dankzij twee jaar samenwerking tussen primair onderwijs, culturele instellingen en gemeente Arnhem, maken jaarlijks 13.000 leerlingen van 55 Arnhemse scholen kennis met kunst en cultuur. Een prachtig resultaat!

Cultuureducatie per leerling in Arnhem verdubbeld

Door de samenwerking op het gebied van cultuureducatie, bezoeken 13.000 leerlingen van 55 Arnhemse scholen jaarlijks acht grote culturele instellingen in (omgeving) Arnhem. Daarnaast maakten maar liefst 54 scholen gebruik van meer dan 100 lokale cultuuraanbieders die voorstellingen en kunstlessen verzorgden op school. Dit is mede mogelijk gemaakt door de matchingsregeling van gemeente Arnhem, die het landelijke bedrag voor cultuureducatie per leerling in Arnhem verdubbelt. Leerkrachten van 13 scholen zijn getraind om zelf kunstlessen te verzorgen. Hierdoor heeft kunst een vaste plek gekregen binnen het bestaande lesprogramma.

Trots

De stad Arnhem mag trots zijn op deze mooie eerste resultaten uit een vruchtbare samenwerking. Dat kwam naar voren tijdens een bijeenkomst op 22 januari in Rozet (foto), waar de balans werd opgemaakt. Gerrie Elfrink, Wethouder Cultuur, benadrukte tijdens de bijeenkomst het belang van cultuureducatie. De creatieve ontwikkeling van kinderen is volgens hem minstens zo belangrijk als taal en rekenen. Kunstvakken maken kinderen sociaalvaardiger en kritischer. Hij pleit dan ook voor het bewaken en koesteren van de budgetten.

Vooruitblik

Op alle 62 Arnhemse scholen een kunst- en cultuurplan, intensievere samenwerkingen tussen culturele instellingen en scholen en verbinding tussen reguliere en naschoolse kunstlessen. Daar zullen alle partijen zich de komende jaren voor inzetten.

Convenant Cultuureducatie Primair Onderwijs

In 2015 spraken schoolbesturen, culturele instellingen en gemeente Arnhem af duurzaam samen te werken om cultuureducatie in het primair onderwijs te benoemen, in beeld te brengen en te borgen. Dit werd vastgelegd in een convenant.

In het convenant staat dat tot en met 2023 alle basisschoolleerlingen in de gemeente Arnhem kennismaken met het rijke cultuuraanbod in onze stad Arnhem, leerlingen hun eigen talenten ontdekken en cultuureducatie wordt verankerd in het schoolprogramma en in de kennis en vaardigheden van leerkrachten.

Bron: communicatie Kunstbedrijf

Reacties