Politieke maandagen januari

Na een kort kerstreces vinden in januari weer drie Politieke Maandagen plaats: op 12, 19 en 26 januari. Tijdens de eerste twee Politieke Maandagen bespreken de raads- en commissieleden de onderwerpen informerend en meningsvormend. Op 26 januari behandelt de gemeenteraad die onderwerpen waarover besluitvorming noodzakelijk is.

In verband met de verbouwing van de raadszaal vindt de Politieke Maandag plaats in het Provinciehuis aan de Markt nummer 11. De vergaderingen vinden tegelijkertijd plaats in verschillende ruimten omdat de raad voor de bespreking van het ene onderwerp meer tijd nodig heeft dan voor het andere. Daarom is het aan te raden om de agenda vooraf te bekijken.

De volledige agenda voor maandagavond vind je hier. Bij de punten die informatief (i) op de agenda staan, kunnen burgers van 19.00 tot 19.30u inspreken. Je moet je hiervoor aanmelden bij de griffie.

Een kleine greep uit de agenda voor maandag 12 januari:

Herijking spelregels wijkgericht werken
Het college heeft nieuwe spelregels voor het wijkgericht werken vastgesteld. Deze spelregels gaan over de vraag hoe de gemeente en de wijkplatforms en wijkverenigingen met elkaar omgaan. De nieuwe spelregels gaan in op 1 januari 2009. Op verzoek van de fracties van Zuid Centraal en de VVD spreekt de commissie Maatschappelijke Ondersteuning (MO) met het college over de nieuwe spelregels. (van 20.15 uur – 21.00 uur)

Voortgang aanpak Kracht- en Preventiewijken
Ieder kwartaal informeert het college de raadscommissie over de voortgang van de aanpak van de Kracht- en Preventiewijken. Het college heeft hiertoe een brief aan de raadscommissie geschreven. In de brief gaat het college ondermeer in op de wijkactieplannen, de bewonersparticipatie en de financiële zaken. De raadscommissie zal deze brief met de wethouders Kreeft en Van Eeten bespreken. (van 21.15 uur tot 22.00 uur)

Ruimte voor creatieve milieus
Er is een tekort aan geschikte ateliers. Plekken waar kunstenaars kunnen werken, wonen en presenteren. Het college komt met voorstellen om de vraag naar en het aanbod van ruimten voor verschillende groepen kunstenaars en andere creatieve beroepsbeoefenaren beter op elkaar af te stemmen. Hierbij wordt samengewerkt met wooncorporaties. De raadscommissie bespreekt de nota “Ruimte voor Creatieve milieus” waarin wordt aangegeven hoe stapsgewijs het aantal ruimten voor creatieve ondernemers kan worden uitgebreid. Slag voor Arnhem roept kunstenaars op om op maandag aanwezig te zijn om het belang van deze nota te onderstrepen. (van 21.15 tot 22.15u)

Arnhem Direct komt graag in contact met politiek betrokken Arnhemmers die hier regelmatig verslag willen doen van de Politieke Maandagen. Interesse? Mail ons!

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Politieke maandagen januari"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*