Zuid Centraal stelt vragen over ontwikkeling RIN locatie

Zuid Centraal wil maandag 8 februari tijdens het Vragenhalfuurtje vragen stellen over de ontwikkeling van de RIN-Locatie in het dorp Schaarsbergen.

Zuid Centraal is absoluut niet te spreken over de gevolgde procedure en communicatie richting omwonenden en vinden het plan met flinke hoogbouw in Schaarsbergen ook niet getuigen van gevoel voor de context.

De achtergrond, problematiek en de 3 concrete vragen aan het college van B&W lees je hieronder.

Fractie Zuid Centraal heeft onlangs een verzoek gedaan aan de agendacommissie de ontwikkeling RIN-locatie te Schaarsbergen informatief te bespreken in de Raadscommissie VROM. Aanleiding was de actualiteit. Er is grote onrust ontstaan bij veel bewoners en organisaties, zoals Vereniging Stadsschoon Arnhem, over de plannen voor het bouwen van 5 volumineuze appartementsgebouwen van wel 7 verdiepingen hoog in het dorp Schaarsbergen. Er was en is bij deze partijen ook veel onduidelijkheid over de communicatie en informatievoorziening voorafgaande aan het opstarten van de artikel 19 lid 2 Wro-procedure en het proces tijdens deze procedure.

Zuid Centraal wil graag meer zicht krijgen in de verschillende belangen en de voor het college relevante overwegingen, alsmede de door het college nog te volgen koers. Gebleken is dat zowel procedurele als inhoudelijke bezwaren bestaan tegen deze ontwikkeling. Kortheidshalve wordt verwezen naar bijlage 1. Ook is het van belang informatie te verkrijgen over positie van de gemeenteraad en de
mogelijkheden van de Arnhemse gemeenteraad deze plannen nog ingrijpend te wijzigen. Op 1 februari 2010 was de informatieve bespreking tijdens de Raadscommissie VROM. De tijd was helaas tekort om alle vragen te stellen en het onderwerp goed te bespreken.

De verschillende standpunten en verkregen informatie van het college en de 3 insprekers geven echter wel voldoende aanleiding voor fractie Zuid Centraal tijdens Vragenhalfuurtje vragen aan het college te stellen.

1. Kan het college aangeven of de voorwaarden zoals opgenomen per brief 2 mei 2006 aan BPF, waaronder het bespreken van Nota van Randvoorwaarden met eigenaren in de directe omgeving voor de volle 100% is nagekomen?
2. Voldoet het nu voorliggende bouwplan volgens het college aan de voorwaarden zoals opgenomen in de Nota van Randvoorwaarden van mei 2007?
3. Is het college bereid de gemeenteraad uiterlijk in mei 2010 een raadsvoorstel voor te leggen waarin de gemeenteraad finaal kan besluiten over de plannen c.q. wensen en bedenkingen kan inbrengen?

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Zuid Centraal stelt vragen over ontwikkeling RIN locatie"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*