Arnhem behoudt poptempel Luxor Live

Gemeente Arnhem verleent Luxor Live kredietfaciliteit

Na vorige week leek het vooral nog een formaliteit maar de definitieve beslissing moest nog wel worden genomen. Gisteravond was het zover, een meerderheid van de raad stemde voor het verlenen van een kredietfaciliteit aan het Arnhemse poppodium Luxor Live.

In september 2008 heeft Luxor Live de deuren voor het publiek geopend. Al binnen een jaar werd duidelijk dat de financiële resultaten achterbleven bij de verwachtingen. Enerzijds vanwege tegenvallende bezoekresultaten, anderzijds vanwege extra verbouwings- en inrichtingskosten. Het college is hierop met het stichtingsbestuur in overleg getreden en heeft deze verzocht een herstelplan voor de exploitatie van het poppodium op te stellen. Het verbeterplan voorziet in een aantal ingrijpende maatregelen die moeten leiden tot structurele kostenbesparingen, oplopend tot een bedrag van € 225.000,-. Daarnaast voorziet het verbeterplan in maatregelen om de eigen inkomsten substantieel te verhogen. Met het pakket maatregelen zoals uitgewerkt in het verbeterplan zal de stichting vanaf 2012 zonder tekorten kunnen draaien met de structurele gemeentelijke subsidie. Daarbij wordt uitgegaan van continuering van de aanvullende subsidie van € 70.000,- per jaar die over de periode 2009 en 2010 uit het structurele budget Podiumkunst is toegekend. Tot aan het omslagpunt dat met ingang van 2012 wordt voorzien, zal het negatief eigen vermogen nog oplopen tot (afgerond en inclusief rente externe leningen) € 900.000,- in 2011. De stichting heeft derhalve de gemeente verzocht extra middelen ter hoogte van dit bedrag ter beschikking te stellen, aangevuld met een bedrag ter vorming van een risicoreserve. In totaal is een eenmalig bedrag gevraagd van 1 miljoen euro in de vorm van een renteloze lening, die vanaf 2015 gespreid zal worden terugbetaald.

Gisteravond is dit verzoek door de raad goedgekeurd met 34 stemmen voor en 4 tegen. Alleen Zuid Centraal en Christen Unie bleken uiteindelijk tegen de kredietverlening. De kredietfaciliteit wordt verleend onder de voorwaarden dat de raad periodiek wordt geinformeerd over de stand van zaken en dat de raad zijn zelfstandig onderzoeksrecht kan uitoefenen. Verantwoordelijke wethouder Van Wessem heeft verder toegezegd dat er geen horeca-activiteiten zullen worden gesubsidieerd. Met name horeca-ondernemers van de Korenmarkt hebben om die reden kritiek geuit op de gemeentelijke kredietfaciliteit aan Luxor Live. Het stichtingsbestuur heeft inmiddels initiatieven ondernomen om samen met de horeca-ondernemers te komen tot goede afstemming.

Foto: Marco Derksen

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Arnhem behoudt poptempel Luxor Live"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*