Geen methadonpost in Broerenstraat

{

De Werkplaats voor Arnhemmers met psychische of verslavingsproblemen van IrisZorg verhuist in januari van de Westervoortsedijk naar de Nieuwe Kade 3a. De Remisestraat 2 wordt verbouwd zodat het pand in juli 2012 in gebruik kan worden genomen als doorstroomvoorziening voor dakloze Arnhemmers. Het college ziet af van tijdelijke huisvesting van de methadonpost aan de Broerenstraat 53.

Afgelopen week heeft wethouder Henk Kok de voorgenomen locatiebesluiten voorgelegd aan omwonenden, ondernemers en andere betrokkenen. Dit heeft veel informatie opgeleverd. Het college meent de zorgen die tijdens de gesprekken naar voren zijn gekomen over het huisvesten van een doorstroomvoorziening in de Remisestraat met goede beheersmaatregelen weg te kunnen nemen. De evaluatie van de situatie rond de huidige 24-uursopvang wijst uit dat dit op dit moment ook goed lukt. Daarom is het voornemen om van Remisestraat 2 een doorstroomvoorziening te maken omgezet in een besluit. Het college heeft ook besloten om de werkplaats van IrisZorg te verhuizen van de Westervoortsedijk naar de Nieuwe Kade 3a.

Over het voornemen om de methadonpost tijdelijk te huisvesten aan de Broerenstraat is de afgelopen dagen veel gesproken met bewoners en ondernemers, en ook in de gemeenteraad. Het college ziet alles afwegende af van het plan. In plaats daarvan onderzoekt het college de mogelijkheden om de methadonverstrekking tijdelijk aan de Westervoortsedijk te continueren voor zo lang als dat strikt noodzakelijk is. De huidige planning van de herstructurering van de Westervoortsedijk en de sanering van het gasfabriekterrein zullen hierbij niet in gevaar komen. In de tussentijd laat het college versneld een voorstel ontwikkelen voor de definitieve huisvesting van een een gecombineerde voorziening voor de verstrekking van methadon en de medische heroïne unit. Die laatste voorziening is momenteel gehuisvest op het terrein van ziekenhuis Rijnstate.

Bron: Gemeente Arnhem

Reacties

Geef een reactie on "Geen methadonpost in Broerenstraat"

Geef een reactie

Je mailadres wordt niet gepubliceerd.


*