Uitkomst onderzoek: Arnhem Mode Biënnale moet blijven

{

‘De Arnhem Mode Biënnale moet blijven.’ Dat concludeert onderzoeksbureau BMC dat in opdracht van de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland onderzoek heeft gedaan naar de vierde editie van dit tweejaarlijkse mode-evenement. Naast veel draagvlak voor het evenement onder stakeholders worden ook gemiste kansen benoemd. Zo is het onvoldoende gelukt om de stad en haar inwoners te betrekken bij het evenement. En heeft het educatieve programma rondom het evenement te weinig mensen bereikt.

Lessons learned
De evaluatie van BMC bevat aanbevelingen die door zowel de provincie als gemeente worden ondersteund. Zo zal aan een de nieuwe organisatie de opdracht worden meegegeven om expliciet te formuleren hoe aan de twee doelstellingen, internationale profilering en lokale betrokkenheid, inhoud en invulling wordt gegeven. Verder wordt door het huidige bestuur een kwartiermaker benoemd die onderzoekt welke organisatievorm het beste past bij dit evenement. Het huidige bestuur heeft eind augustus al laten weten het stokje over te willen geven aan een nieuw bestuur dat met een frisse blik en nieuwe visie het evenement verder kan ontwikkelen.

Publieksonderzoek
Naast het evaluatierapport van BMC zijn ook twee andere rapporten over de Mode Biënnale verschenen. De Hogeschool Arnhem Nijmegen deed onderzoek onder 400 bezoekers van het evenement. Opvallende resultaten uit dit onderzoek zijn dat:
– 86% van de ondervraagden aangeeft de volgende editie opnieuw te willen bezoeken
– 52% de bewegwijzering naar de hoofdtentoonstelling matig tot slecht vond
– bijna de helft van de bezoekers van buiten de regio komt waarvan 2% uit het buitenland

Economische spin-off
Arcadis deed een onderzoek naar de economische spin-off. Als alle kosten en baten in ogenschouw worden genomen stellen dat onderzoekers dat een negatief saldo resteert van 0,84 miljoen euro. Het tegenvallend aantal bezoekers is daarvoor de voornaamste oorzaak stelt Arcadis. Net als de twee andere onderzoeken bevestigt ook Arcadis de waarde van het evenement voor de stad. Economische kansen liggen er vooral op het gebied van het stadsprogramma en het trekken van buitenlandse bezoekers.

UPDATE: Tobias de Groot heeft alle rapporten op zijn site staan.

Bron: Persbericht gemeente Arnhem
Foto: Bas Boerman

Reacties

Geef een reactie on "Uitkomst onderzoek: Arnhem Mode Biënnale moet blijven"

Geef een reactie

Je mailadres wordt niet gepubliceerd.


*