Corporaties, gemeente en huurdersorganisaties maken jaarlijkse afspraken

Corporaties bezitten samen ongeveer 95 procent van alle Arnhemse corporatiehuurwoningen © Zefanja Hoogers

De woningcorporaties gaan de komende jaren meer betaalbare woningen bouwen. Ook gaan zij zich inspannen voor een betere leefbaarheid van de Arnhemse wijken. Dit staat in de prestatieafspraken die de gemeente, de drie grootste woningcorporaties en de huurdersorganisaties deze week ondertekenden. Daarnaast spraken zij af om huurwoningen te verduurzamen, klimaatadaptieve maatregelen te nemen, meer aandacht te besteden aan ‘gezond wonen’, en de woonlasten zo laag mogelijk te houden.

Jaarlijkse afspraken

Elk jaar maken de woningcorporaties Portaal, Vivare en Volkshuisvesting, de huurdersorganisaties en de gemeente Arnhem gezamenlijke prestatieafspraken. Deze corporaties bezitten samen ongeveer 95 procent van alle Arnhemse corporatiehuurwoningen. De prestatieafspraken zijn de basis voor een meerjarige samenwerking tussen gemeente, huurdersorganisaties en woningcorporaties. De afspraken van dit jaar borduren daarom voort op die van vorig jaar.

Wijkgerichte aanpak

Ronald Paping, wethouder wonen: ‘De gemeente, de corporaties en de huurdersorganisaties hebben allemaal hetzelfde doel: voldoende goede betaalbare woningen voor onze inwoners. Dat is het doel van deze jaarlijkse afspreken. De corporaties gaan ook bijdragen aan de Arnhem-Oost Aanpak: onze grootschalige aanpak van stadsvernieuwing. Daarbij pakken we woningbouwplannen en de verduurzamingsopgave gezamenlijk aan om de leefbaarheid van de wijken te verbeteren. In de prestatieafspraken doen we dat wijkgericht: we kijken in elke wijk wat dáár nodig is.’

Meer dan aantallen

Er is nog steeds een grote vraag naar betaalbare huurwoningen. De komende jaren moeten we enkele duizenden nieuwe betaalbare huurwoningen bouwen. Een van de afspraken is dat de woningcorporaties dat deel – circa 1.700 sociale huurwoningen tot 2030 – voor hun rekening nemen. Maar ook zijn er afspraken gemaakt over het verbeteren van de leefbaarheid in kwetsbare wijken, over duurzaam wonen en gezond wonen. Er is extra aandacht voor woningen met vocht- en schimmelproblemen. Ook komt er extra aandacht voor mensen die rondom het wonen – om welke reden dan ook – hulp of zorg nodig hebben, tijdelijk of permanent.

Goede samenwerking

Joost Wools, manager volkshuisvesting bij Portaal en voorzitter van de samenwerkende Arnhemse woningcorporaties (GOW): ‘Wij zijn als corporaties erg blij met deze prestatieafspraken. Wij denken dat we een grote stap hebben gezet voor onze huurders in Arnhem door meerjarige afspraken te maken. Afspraken over hoe we samen concreet aan de slag gaan met thema’s als wonen, leefbaarheid, inclusie, zorg en wonen en verduurzamen. Door lange termijn afspraken met elkaar te maken zorg je voor consistentie en continuïteit en bovenal efficiëntie, omdat je niet ieder jaar naar de tekentafel hoeft. Dit is mogelijk door de goede samenwerking tussen corporaties, huurders en de gemeente Arnhem.’

‘Voorzorg door nazorg’

De huurdersorganisaties Hovar, HOP Arnhem en De Brug zijn blij met de keuze om veel van de afspraken voor lange termijn te maken: ‘Dit geeft ruimte om ons bezig te houden met onderwerpen zoals (verborgen) energiearmoede, de inzet van energiecoaches, verduurzaming en nieuwbouw voor de vele woningzoekenden. Daarbij is ‘voorzorg door nazorg’ een pilot voor volgend jaar om te monitoren wat de woonbeleving van bewoners is na renovatie of mutatie. Als de maatregelen het toelaten willen we als huurdersorganisaties in het najaar een huurdersdag organiseren met relevante onderwerpen voor dat moment.’

Lees ook de prestatieafspraken over 2021 (PDF).

Reacties