Arnhemse Ouderen Partij vangt bot bij rechter over fractiegelden

Ton van Beers (links) en Nico Wiggers (rechts) ten tijde van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

De weduwe van oud-fractievoorzitter Ton van Beers van de Arnhemse Ouderen Partij hoeft geen geld terug te betalen aan de partij. Dat heeft de rechter bepaald in een civiele procedure die door Nico Wiggers, de opvolger van Van Beers, was aangespannen.

Ton van Beers overleed begin 2019. Na de dood van Van Beers kwam naar buiten dat hij zijn partij achterliet met grote financiële problemen. Volgens Nico Wiggers had Van Beers in 2017 en 2018 een deel van de fractievergoeding die de partij als voorschot ontvangen had, besteed aan privé-uitgaven.

Wiggers: “Vliegreizen naar Thailand. Hotelovernachtingen. Motorrijtuigenbelasting. In de boekhouding zat voor duizenden euro’s aan privé-uitgaven.”

De griffie van de gemeenteraad concludeerde dat de partij in 2017 en 2018 in totaal 15.521 euro had uitgegeven die niet was te verantwoorden. De gemeenteraad besloot hierop om de Arnhemse Ouderen Partij in 2019, 2020 en 2021 te korten op de fractievergoeding van 11.000 euro per jaar. In drie termijnen moet het hele bedrag op die manier verrekend worden. Dit is tot onvrede van Nico Wiggers, die vindt dat hij gestraft wordt voor de fouten van zijn voorganger.

Nul op het rekest
Naar aanleiding van het financiële wanbeleid van Van Beers deed Wiggers in juli vorig jaar aangifte van fraude bij de politie. Veertien maanden na die aangifte loopt dit onderzoek nog steeds. De zaak ligt bij het Openbaar Ministerie.

Overigens is dit niet de eerste keer dat Ton van Beers verdacht wordt van gerommel met geld. De Gelderlander schreef een jaar geleden een uitgebreide reconstructie over de zaak. Daarin staat dat Van Beers in 2012 uit de lokale politieke partij Pro Arnhem werd gezet na financiële malversaties.

Naast aangifte bij de politie, spande Wiggers een civiele procedure aan tegen de weduwe van Van Beers. Zij is erfgename, bovendien was ze als bestuurslid van de Stichting Fractie Arnhemse Ouderen Partij medeverantwoordelijk voor de onjuiste uitgaven door Ton van Beers, aldus Wiggers.

Afgelopen maand boog de rechtbank in Gelderland zich over de zaak. Wiggers werd door de rechter in het ongelijk gesteld en kreeg nul op het rekest. Volgens de rechtbank is de weduwe van Ton van Beers niet de enige echtgenaam, en had Wiggers om die reden ook de kinderen moeten dagvaarden.

Bovendien oordeelt de rechtbank dat de weduwe van Van Beers als bestuurslid van de stichting geen ernstig verwijt kan worden gemaakt. Wiggers stelt dat Ton van Beers en zijn partner gezamenlijk bevoegd waren de Stichting te vertegenwoordigen en dat van de rekening een deel van de fractiesubsidie aan privé-uitgaven is besteed. Om die reden is zij volgens Wiggers mede-verantwoordelijk.

De rechtbank gaat daar echter niet in mee.
“Het feit dat de gemeente de aan de Stichting betaalde fractiesubsidie verrekent met de toekomstige fractiesubsidie, leidt er niet toe dat gedaagde het te verrekenen bedrag moet voldoen. Concluderend wordt de vordering afgewezen.”

Nog een civiele procedure
Nico Wiggers laat weten dat hij echter nog een ijzer in het vuur heeft.
“Ik heb de Verordening Geldelijke Ondersteuning er op nageslagen en ik kan het niet anders lezen dan dat de gemeenteraad niet bevoegd is om geld terug te eisen, zoals zij gedaan heeft. Er staat in de verordening wel dat er verantwoording moet worden afgelegd, maar nergens staat dat die verantwoording moet worden beoordeeld. In veel andere gemeenten zoals Den Haag, Rotterdam en Den Bosch staat daarover wel iets in de verordening. Maar in Arnhem niet.”

Volgens Wiggers is de korting die de Arnhemse Ouderen Partij in 2019, 2020 en 2021 krijgt om die reden onterecht.
“Al geef je als fractie je hele fractievergoeding aan de Voedselbank: nergens in de verordening staat dat de uitgaven beoordeeld moeten worden. Er staat alleen dat er verantwoording moet worden gegeven. Nou. Dat is gedaan.”

Via een bestuursrechtelijke procedure wil Wiggers proberen om de korting op de fractievergoeding terug te draaien.
Wiggers: “En als ik bij de rechtbank verlies, stap ik naar de Raad van State.”

De griffie laat weten dat zij zich niet over de zaak uitlaat zolang de kwestie bij de rechtbank ligt.

Reacties