Arnhemse talkshow Herman Centraal: China

© hermancentraal.nl

De Arnhemse talkshow Herman Centraal heeft op dinsdag 11 februari haar 35e show in Luxor Live, met als thema China.

Op 11 februari praten we een hele avond over China. Geen land ter wereld heeft de afgelopen decennia zo’n opkomst meegemaakt, en daarmee zo’n dominante plek op het wereldtoneel verworven. Waanzinnig interessant dus om eens stil te staan bij de geopolitieke verschuivingen en alles wat daarmee samenhangt. Maar ook naar de gevolgen voor Europa en Nederland, en natuurlijk kijken we naar de band die Arnhem heeft met Wuhan.

Het initiatief in eigen hand houden

Sinds haar vertrek uit de politiek richt macro-econoom Annette Nijs haar blik op China. In haar recent verschenen boek The China Factor bepleit zij een proactieve houding richting China. Van Nederlandse politici en beleidsmakers verwacht zij dat ze niet alleen kennis verzamelen, maar vooral dat ze zich verdiepen in de achtergronden van de expansie van China en een eigen visie ontwikkelen op de onderlinge relatie.

Zelf het initiatief nemen, voorkomt volgens Annette Nijs dat Nederland voor voldongen feiten komt te staan en bedrijven en belangen in Chinese handen overgaan.

Zusterstad Wuhan

Vorig jaar vierde Arnhem het twintigjarig jubileum van de stedenband met Wuhan met een intentieverklaring gericht op samenwerking op het gebied van economie, handel en landbouw. Tijdens een bliksembezoek van een Chinese delegatie tekende wethouder Jan van Dellen de overeenkomst.

Hoe gaat Arnhem de komende jaren vormgeven aan dit ‘memorandum van overeenstemming’? Wat hoopt de stad te winnen, en tegen welke prijs? Heeft de wethouder iets aan de aanbevelingen van Annette Nijs?

Zwijgzame modelmigranten

In zijn boek De bananengeneratie: over het dubbelleven van Chinese Nederlanders van nu doet Pete Wu verslag van zijn zoektocht naar het wezen van zijn dubbele identiteit. Zelfhaat en zelfvervreemding stonden identificatie met zijn Chinese wortels in de weg. Dat heeft hij met een hele generatie lotgenoten gemeen. Het ontrafelen van en begrip opbrengen voor de geschiedenis van hun ouders blijken wezenlijk voor het doorgronden van het eigen ik: ‘het voelt misschien alsof ik gebukt ga onder de erfenis van hun migratie, maar mijn ouders hadden – mes tussen de tanden, knuisten om het hout van een stuurwiel – amper iemand op wie ze konden leunen toen ze in de jaren tachtig in Zeeland aankwamen’.

Pete Wu studeerde American studies, mediafilosofie en journalistiek. Hij zoekt bij voorkeur naar verhalen die zelden verteld worden en mensen voor wie de toegang tot de media niet vanzelfsprekend is. Ook dat heeft alles met zijn achtergrond te maken.

Muziek en column

BASTIAN STENVENS is de eerste zanger die vanwege groot succes voor de twééde keer te horen is bij Herman Centraal. Na de eerste EP, die in april vorig jaar uit kwam, besloot Bastian om een jaar lang iedere maand een nieuwe single uit te brengen. Na een volle zomer, twee shows op Tomorrowland en een Amerikaanse tour rondom het South Bend Jazz festival komt hij op 13 februari in Luxor Live alle nieuwe muziek live spelen. Bij ons geeft-ie daarvan alvast een voorproefje!

TIM LENDERS is de huiscolumnist van dienst. Of hij zich aan het thema gaat houden? Dat moet nog blijken.

Datum:    Dinsdag 11 februari 2020
Tijd:         19.30 uur (deuren open om 19.00 uur)
Locatie:   Luxor Live, Willemsplein 10, 6811 KB Arnhem
Prijs:       € 7,50 / Studenten en Gelrepashouders € 3,75

Reacties