Artikelen van Simon Trommel

Wijkbewoners monddood door schrappen opbouwwerk

In samenwerking met het weblog Buurt & Regio brengt Arnhem Direct een serie artikelen over wijkgericht werken. Het initiatief van de serie komt van gemeente-ambtenaar Chris Zeevenhooven, die deze maand met pensioen gaat. Vandaag het tweede deel in deze serie. Het opbouwwerk staat onder druk. De autonomie van de burger om gelijkwaardig met gemeente en corporatie te praten over de…


Aanpak met wijkeconomie verbindt (startende) ondernemers

In samenwerking met het weblog Buurt & Regio brengt Arnhem Direct een serie artikelen over wijkgericht werken. Het initiatief van de serie komt van gemeente-ambtenaar Chris Zeevenhooven, die deze maand met pensioen gaat. Vandaag het tweede deel in deze serie. Hoe houden we het winkelbestand op peil en voorkomen we concentraties van belwinkels zoals op sommige plekken in Arnhem of…


Waar is de subsidie van wijkcentrum De Kroon gebleven?

In samenwerking met het weblog Buurt & Regio brengt Arnhem Direct een serie artikelen over wijkgericht werken. Het initiatief van de serie komt van gemeente-ambtenaar Chris Zeevenhooven, die deze maand met pensioen gaat. Vandaag het tweede deel in deze serie. Een warme verzorgde oase, zo oogt boerderij De Kroon aan de Randweg in de wijk de Laar Oost in Arnhem….


‘Wijkvisie verbindt als een spin in het web’

In samenwerking met het weblog Buurt & Regio brengt Arnhem Direct een serie artikelen over wijkgericht werken. Het initiatief van de serie komt van gemeente-ambtenaar Chris Zeevenhooven, die deze maand met pensioen gaat. Vandaag het tweede deel in deze serie. Modekwartier Klarendal bewijst dat de uitwerking van een idee vooral werkt met een solide visie eronder. Vijftien jaar na het…


Wijkkrant zorgt voor sociale cohesie in de wijk

In samenwerking met het weblog Buurt & Regio brengt Arnhem Direct een serie artikelen over wijkgericht werken. Het initiatief van de serie komt van gemeente-ambtenaar Chris Zeevenhooven, die deze maand met pensioen gaat. Om met elkaar samen te leven moet je weten wat er speelt. In heel veel buurten geeft de wijkkrant daartoe smoel aan de bewoners en aan de…


Zwitserland: Ambtelijke voorstellen zijn voorbereid op referenda

Referenda in Zwitserland zijn een serieuze zaak, zegt Renske Heddema, o.a. Elsevier en Trouw-correspondent in Z√ºrich. Zelfs met het schrijven van wetsvoorstellen wordt er al rekening mee gehouden dat de burger mogelijk zijn/haar zegje moet doen in een referendum. De ervaringen daar steken schril af bij de referendumexperimenten in Nederland, zoals in Arnhem. In Nederland zijn referenda nog steeds een…


Stadsblokken-Meinerswijk: “Bijna niemand snapt het referendum echt”

“Niemand in Arnhem snapt het referendum echt”, zegt Lea Manders van Arnhem Centraal. Maar veel politieke partijen volgen straks wel de kiezer op het referendum op 30 november. Die moet zich wel uitspreken over onduidelijke problematiek. De vraag luidt “Steunt u het voorgenomen raadsbesluit”, en dan wordt het onderwerp genoemd, het uitwerkingskader Stadsblokken-Meinerswijk. Dat betekent dat het gaat over het…


Opinie: Referendum Arnhem kent weeffouten

Het Arnhemse referendum op 30 november kent weeffouten. De kiezer moet straks een ingewikkelde vraag beantwoorden en onafhankelijke informatie ontbreekt vrijwel, terwijl dit toch belangrijke voorwaarden voor een democratisch proces zijn. Een zware cocktail, die voorkomen had kunnen worden als de gemeente Arnhem even de trein naar Ede had gepakt. In Ede hebben een eenvoudige vraag en een inhoudelijke discussie…


Werkplek voor #zzp in Lommerd

{ Op steenworp afstand van station Arnhem Velperpoort is een nieuwe plek voor zzp’ers en dat wordt geregeld door buurtbewoners. In De Lommerd in het Spijkerkwartier kan worden gewerkt, en kent de koffie een vrijwillige bijdrage. Tegelijk is De Lommerd een belangrijke ontmoetingsplek in de buurt. De tomeloze inzet van buurtbewoners maakt dat mogelijk. Het zelf doen bevalt, zonder klant…


Gratis sportaanbod bij 9700 huishoudens in de bus

{ 9700 huishouden in de Arnhemse wijken Rijkerswoerd en De Laar krijgen deze week een strippenkaart in de brievenbus waarmee ze vijf keer gratis kunnen meedoen aan bijna 20 sporten, zoals volleybal, handbal of zumba. De strippenkaart is een gratis kennismaking met vrijwel alle sporten van de nieuwe sportkaart van bewegeninarnhem.nl. Overigens kunnen andere Arnhemmers of Elstenaren of meerdere gezinsleden…


Kronenburg stadshart van Arnhem-Zuid

{<p>Het centrum van Arnhem Zuid, dat is Kronenburg, zegt Chris Zeevenhooven, scheidend gemeentelijk wijkregisseur van Kronenburg, Vredenburg en Appelgaard. ‘Net zoals veel mensen uit Arnhem-Noord nooit in Zuid komen, komen veel mensen uit Arnhem-Zuid nooit naar Noord.  Daardoor is het winkelcentrum ook het stadshart van Zuid.’ </p> <p>Eigenaar Wereldhave werkt momenteel aan plannen voor een aanpassing van het winkelcentrum. Vooral…


Iedereen hoort er bij in de wijk

{<p>Pannenkoeken bakken op het Immerloo parkfestival door cliënten van Philadelphia,  cliënten van het RIBW die sporten bij de Popup Buurtfitness. Mensen die begeleid wonen doen steeds meer mee met het maatschappelijk leven in de wijk. Dat is het doel van het project Wijkgericht Kwartiermaken, zegt Sanne van der Werff, kwartiermaakster van Rijnstad. Regelmatig is er in Kronenburg en Vredenburg kwartiermakerstafel,…