Bewustwordingsvideo gemeente Arnhem: “Samen is Arnhem sterker”

ARNHEM – Met een catchy video waarin de maatregelen rondom het coronavirus worden uitgelegd, probeert de gemeente Arnhem bewust te maken van de ernst van de situatie.

Het filmpje is gericht op jongeren. Afgelopen dagen werd duidelijk dat het vooral jongeren zijn die moeite hebben met de maatregelen die genomen zijn om het coronavirus te stoppen.

Bekende Arnhemmers, agenten, wijkwerkers en burgemeester Marcouch roepen in de video op om de maatregelen serieus te nemen: “Doe het voor onze opa’s en oma’s. Onze vaders en moeders. Onze zusters en broeders.”

Burgemeester Marcouch is de laatste persoon die in het filmpje aan het woord komt. Zijn boodschap is helder en duidelijk: “Jongens, ik maak me grote zorgen. Het gaat om leven of dood. Ik heb jullie nodig. Zorg ervoor dat je afstand houdt. Blijf thuis als je niet buiten moet zijn. Samen is Arnhem sterker.”

De video is dinsdagmiddag breed verspreid via social media. Het filmpje wordt door veel mensen op Facebook, Twitter en Instagram gedeeld.

Het filmpje is niet de enige manier waarop Arnhemmers bewust worden gemaakt van de maatregelen. Zo plaatste agente Joyce Veenvliet op Twitter een video waarin zij met een spuitbus en sjablonen op het wegdek mensen duidelijk maakt dat afstnad houden noodzakelijk is.

Reacties