Burgermeetnet: zelf meten van luchtkwaliteit

© gnmf.nl

De Gelderse Natuur en Milieufederatie en de gemeente Arnhem nodigen inwoners en ondernemers van Arnhem van harte uit voor een bijeenkomst over het Burgermeetnet luchtkwaliteit. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 20 februari, vanaf 19.15 uur in Showroom Arnhem. Vooraf aanmelden is gewenst. 

Samen meten aan luchtkwaliteit

De gemeente wil samen met betrokken inwoners, ondernemers en (milieu)organisaties een fijnmazig netwerk van sensoren opzetten die de luchtkwaliteit meten. In dit  ‘burgermeetnet’ gaan deelnemers met behulp van zelfgebouwde sensoren zelf aan de slag met het meten van de luchtkwaliteit. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij het RIVM-initiatief ‘Samen meten aan luchtkwaliteit’. De resultaten van reeds bestaande initiatieven, zoals het LuchtData project van Arnhems Peil, maken onderdeel uit van het burgermeetnet. Zo wordt het meetnet nog verder uitgebreid en kunnen we de kennis, bewustwording en het inzicht in de luchtkwaliteit in de gemeente Arnhem verder vergroten.

Praktisch

Belangstellenden krijgen die avond informatie over luchtkwaliteit en hoe zij deel kunnen nemen aan het burgermeetnet in Arnhem. Er zijn presentaties van de GGD, RIVM en de gemeente Arnhem. Aanmelden kan op www.gnmf.nl/burgermeetnetarnhem.

Datum: donderdag 20 februari 2020
Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur. Inloop vanaf 19.15 uur.

19.15 uur      Inloop met koffie/thee.

19.30 uur      Welkom en korte introductie op het onderwerp.

19.45 uur      diverse presentaties door GGD, RIVM en gemeente Arnhem

21.00 uur      Vragen, uitwisseling en afronding

21.30 uur      Drankje en mogelijkheid tot aanmelden als deelnemer

Locatie: Showroom Arnhem. Let op: De publieksingang van Showroom Arnhem ligt aan de Langstraat 20, ingang links naast de parkeergarage, door het zwarte hek bij de blauwe verlichting.

Reacties