Milieu

Gelderse waterschappen tekenen watercontracten

{ Morgen ondertekenen de bestuurders van de vier Gelderse waterschappen: Rijn-IJsselland, Veluwe, Vallei en Eem en Rivierenland de watercontracten met provincie Gelderland. In deze watercontracten hebben provincie en waterschap afspraken gemaakt over projecten op het gebied van natte natuur, waterkwaliteit en klimaatbestendigheid. Het gaat hierbij om uitvoering van ecologische verbindingszones, de aanpak van verdroogde gebieden (TOP-lijstgebieden), sprengen en beken, wateren…


Arnhem gaat vanaf september plastic afval apart inzamelen

{ Na een succesvolle proef in Arnhem Zuid gaat Gemeente Arnhem vanaf september van start met het inzamelen van plastic verpakkingsmateriaal in heel Arnhem. Voortaan kun je lege plastic verpakkingen zoals drankenflesjes, shampoo- en wasmiddelenflacons, plastic zakken en bakjes scheiden van het restafval en apart aanbieden. Het doel van de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval is het verminderen van de…